ปราสาทนครหลวง ชมศิลปะไทยขอม ขอพรพระพิฆเนศอายุ 100 ปี

ปราสาทนครหลวง ตั้งอยู่ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ที่เที่ยวอยุธยา โบราณสถานโบราณเก่าแก่ มีสถาปัตยกรรมสวยงาม โดดเด่นด้วยกำแพงอิฐที่รายล้อมพระอุโบสถที่ตั้งโดดเด่นตรงกลาง ผสมผสานศิลปะไทยและขอมได้อย่างงดงาม มีพระพิฆเนศโบราณที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ นักท่องเที่ยวต่างนิยมมาขอพร ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย เพื่อความเป็นสิริมงคล

ปราสาทนครหลวง

ประวัติปราสาทพระนครหลวง

ปราสาทนครหลวง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อพ.ศ. 2147 พระองค์ได้โปรดให้ช่างจำลองแบบมาจากปราสาทที่กัมพูชาแล้วสร้างเป็นที่ประทับ ก่ออิฐถือปูนโดยนำมาสร้างใกล้กับวัดเทพจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชอีก

ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง สร้างไม่แล้วเสร็จในสมัยนั้น ต่อมาราวปี พ.ศ. 2352 ตาปะขาวปิ่น ได้สร้างวัดนครหลวงขึ้น และมีการสร้างพระพุทธบาทสี่รอย ประดิษฐานไว้บนลานชั้นบนของปราสาท ต่อมาจากการดำเนินงานทางโบราณคดี ได้พบว่าวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการสร้างปราสาท เป็นการสร้างเพื่อให้เป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนา มิใช่ที่ประทับระหว่างทางในการเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทดังที่เข้าใจกันมาแต่เดิม

ปราสาทพระนครหลวง

สิ่งที่น่าสนใจภายในปราสาทนครหลวง

ตัวปราสาทพระนครหลวง

ปราสาทพระนครหลวงก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนเนินสูง ซึ่งทำขึ้นโดยการนำดินมาถมให้สูงขึ้น ในอดีตพระตำหนักเป็นประทับสำราญพระราชอิริยาบถของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปราสาทพระนครหลวง เป็นอาคารก่ออิฐสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น มีระเบียงคตล้อมรอบ  แต่ละชั้นมีประตูเข้าสู่ชั้นสูงสุดนับสิบประตู

ปราสาทนครหลวง

ระเบียงคต

ระเบียงคต เชื่อมต่อระหว่างปรางค์แต่ละชั้นก่อผนังด้านนอกต่อกัน  แต่ละทำช่องหน้าต่างปลอมเลียนแบบช่องลูกมะหวดคล้ายศิลปสถาปัตยกรรมที่นิยมทำกันในเขมรสมัยนครวัด

4 Prasat Nakhon Luang
ระเบียงคต

ปรางค์ประจำทิศ

ปรางค์ประจำทิศสี่มุม รูปทรงคล้ายปรางค์ขอมก่อด้วยอิฐ องค์ปรางค์มีการย่อมุมไม้ยี่สิบ มี ทั้งหมด 30 องค์ รูปทรงคล้ายปรางค์ขอม องค์ปรางค์มีการย่อมุมไม้ยี่สิบ ภายในปรางค์ประดิษฐาน องค์พระพุทธรูปภายในปรางค์คล้ายกับปรางค์ที่ วัดไชยวัฒนาราม

ปรางค์ประจำทิศ
ปรางค์ประจำทิศ

พระพิฆเนศโบราณ

พระพิฆเนศปางชนะมาร อายุกว่า 100ปี ประทับบัลลังก์กะโหลก ซึ่งตั้งอยู่ภายในปราสาทนครหลวง รวมถึงกระซิบหูหนูมุสิกะเพื่อขอพรและติดสินจ้างให้ไปบอกกับพระพิฆเนศ เพื่อให้พรนั้นสำเร็จ

พระพิฆเนศโบราณ

พุทธบาทสี่รอย ในมณฑปจตุรมุข

พุทธบาทสี่รอย ที่ประดิษฐานในมณฑปจตุรมุขซึ่งมีลักษณะเป็นพระพุทธบาทซ้อนกันสี่รอยลึกลงไปในเนื้อหิน โดยรอยใหญ่ที่สุดกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร

มณฑปจตุรมุข
พุทธบาทสี่รอย
17 Prasat Nakhon Luang

วัดนครหลวง

บริเวณปราสาทนครหลวงเป็นที่ตั้งของวัดนครหลวง  มีอุโบสถสีขาวซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีใบเสมาหินทรายแดงตั้งอยู่รอบอุโบสถ และมีพระประธานประดิษฐานอยู่ด้านใน

ปราสาทนครหลวง

ที่อยู่ : ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

เปิดให้เข้าชม :ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00

แผนที่ :  https://maps.app.goo.gl/pk66LzE8WgSYAKUT7ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่