วัดธรรมิกราช ชมเจดีย์ทรงระฆังสิงห์ล้อม หนึ่งเดียวในอยุธยา

วัดธรรมิกราช วัดอยุธยาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคยนัก แต่เมื่อได้เข้ามาวัดแห่งนี้ ต้องตะลึงกับสิ่งก่อสร้างและโบราณสถานภายในวัด มีจุดเด่น คือ เศียรพระธรรมิกราชสำนิดขนาดใหญ่ พระเจดีย์ทรงระฆังสิงห์ล้อม เป็นรูปสิงห์ที่หาชมได้ยาก พระพุทธไสยาสน์ความยาว 12 เมตร ให้กราบไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพ รวมทั้งยังมีวิหารโบราณทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐที่สวยงามมีมนต์ขลังเป็นอย่างยิ่ง

วัดธรรมิกราช

ประวัติวัดธรรมิกราช 

วัดธรรมิกราช อดีตเป็นวัดอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา   สร้างขึ้นโดย พระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง จึงสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยา ซึ่งเดิมชื่อวัดมุขราช แปลว่าพระที่มีเศียรใหญ่องค์ใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามผู้สร้างเป็นวัดธรรมิกราช วัดที่มีการพบเศียรพระธรรมิกราชซึ่งนับเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่สุดและมีความสำคัญ องค์จริงได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  

วัดธรรมิกราช

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

เศียรพระธรรมิกราช 

เมื่อเข้ามาภายในวัด สิ่งที่สะดุดตาจุดแรก คือ เศียรพระพุทธรูปสำริด ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้าอยู่บนฐานกลีบบัว มองแล้วน่าเกรงขาม ในอดีตประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารหลวง ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา โดยทางวัดได้ทำเศียรจำลองขึ้นและประดิษฐานไว้ใกล้กับพระวิหารให้ได้เยี่ยมชม เชื่อกันว่าคนที่มีเรื่องคดีความให้ไปสักการะจะช่วยให้จบลงด้วยดี

เศียรพระธรรมิกราช 

วิหารพระพุทธไสยาสน์

ภายในวิหารประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนที่มีความยาว 12 เมตร มีชื่อเต็มว่า “พระพุทธรรมิกราชมหาลาภอุดม” สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องสุขภาพให้ขอพรด้านสุขภาพ พระพุทธไสยาสน์ ตามประวัติศาสตร์ สร้างโดยพระมเหสีในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากพระราชธิดาหายจากอาการประชวร จะสร้างวิหารพระพุทธไสยาสน์ถวาย จึงเป็นการสร้างขึ้นด้วยอานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานอันแรงกล้า

วิหารพระพุทธไสยาสน์
วิหารพระพุทธไสยาสน์

เจดีย์ทรงระฆังสิงห์ล้อม 

พระเจดีย์ทรงระฆังแห่งนี้มีสิงห์ล้อมถึง 52 ตัว แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 20 ตัว เพราะส่วนใหญ่ที่พบ คือ วัดที่มีรูปปูนปั้นเป็นช้าง ในสมัยสุโขทัย เรียกว่าวัดช้างล้อม เป็นศิลปะได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนและขอม  สร้างรูปแบบคล้ายวัดช้างล้อมที่สุโขทัยแต่เป็นสิงห์

เจดีย์ทรงระฆังสิงห์ล้อม
เจดีย์ทรงระฆังสิงห์ล้อม
เจดีย์ทรงระฆังสิงห์ล้อม

 

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว

หลวงพ่อขาวประดิษฐานในอุโบสถ มีพุทธลักษณ์ที่มีความเมตตา สร้างด้วยศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กราบไหว้ขอพรในเรื่องโชคลาภและเมตตา

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว

วิหารหลวง

โบราณสถานเก่าแก่ที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ขนาดใหญ่ ข้างในมีพระธรรมิกราช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง ยามต้องแสงดูเก่าแก่มีมนต์ขลังยิ่งนัก 

วิหารหลวง
วิหารหลวง

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รูปปั้นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ผู้ประกาศอิสระภาพจากพม่า ตั้งอยู่ด้านหน้า มีรูปปั้นไก่อยู่มากมาย จากผู้นำมาถวายท่าน

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดธรรมิกราช วัดเก่าที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ล้ำค่า ไว้ให้คนรุ่นหลังมีโอกาสได้เห็น และได้ชื่นชมความงดงามของสิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณ คู่ควรแก่การมาเยี่ยมชม

วัดธรรมิกราช

ที่ตั้ง : ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/Eg9FBFDwF9K7T7rs9

เครดิตข้อมูลจาก : ท ท ท กรมศิลปากรผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน