• หน้าแรก
  • ท่องเที่ยว
  • 20 วัดอยุธยา เน้นวัดสวยชมโบราณสถานเก่าแก่ วัดคนรู้จักน้อย แต่เลื่องลือว่าศักดิ์สิทธิ์  

20 วัดอยุธยา เน้นวัดสวยชมโบราณสถานเก่าแก่ วัดคนรู้จักน้อย แต่เลื่องลือว่าศักดิ์สิทธิ์  

หากกำลังมองหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรเรื่องเงินทองและโชคลาภ ไป อยุธยา คือคำตอบ เมืองกรุงเก่าแห่งนี้ไม่เพียงแต่ มีโบราณสถานเก่าแก่ที่ความงดงามของสถาปัตยกรรม แต่ยังมีเรื่องราวเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ หลายคนกล่าวว่า มาแล้วโชคดี ทั้งเรื่องเงินทอง โชคลาภ วัดอยุธยา ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แต่ยังขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ สายมูต้องห้ามพลาด รวมลิสต์วัดอยุธยา ทั้งวัดดัง วัดโบราณสถานเก่าแก่ วัดอยุธยาที่คนยังรู้จักน้อย  พร้อมเคล็ดลับไหว้ขอพรแบบปังๆ

วัดอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดดังยุธยา จุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญทั้งชาวไทยและจีน ไฮไลท์สำคัญคือ หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย” พระพุทธรูปขนาดใหญ่มหึมาเป็นที่เคารพสักการะผู้คนมาช้านาน ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนต่างพากันมากราบไหว้บูชาไม่ขาดสาย หลังจากได้สักการะขอพรจากหลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรพลาดที่จะมาขอพรเรื่องความรักกับ”ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก” อนุสรณ์แห่งรักอมตะที่เล่าขานสืบต่อกันมา  ใครไม่สมหวังกับความรัก คู่ครองและการมีบุตร ให้ขอแค่ 1 ข้อ  

ที่อยู่ : คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -17.00 น.

โทร : 035 243 867

แผนที่ : Google map


วัดพระศรีสรรเพชร

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดสำคัญที่มีสถานะเป็นวัดหลวงประจำพระราชวัง ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญและเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิกษัตริย์อยุธยา จุดเด่นของวัด คือพระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ศิลปะลังกา สร้างในสมัยต่างๆ เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ มีมณฑป 3 หลังคั่นกลาง จัดวางอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพระอุโบสถ วิหารพระโลกนาถ และวิหารพระป่าเลไลยก์ล้อมรอบ สะท้อนความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะของวัดพระศรีสรรเพชญ์ในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาและพระราชพิธีของอาณาจักรอยุธยา

ที่อยู่ :     ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -18.30 น.

แผนที่ : Google map

อ่านบทความชมภาพเพิ่มเติมที่ >> วัดพระศรีสรรเพชญ์ หนึ่งในมรดกโลก อดีตวัดหลวงอยุธยา


วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม วัดอยุธยาสวยเก่าแก่ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยถ่ายภาพ  มีปรางค์ประธานสง่างามตระการตา ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส โอบล้อมด้วยปรางค์บริวารทั้งสี่ทิศ สะท้อนถึงการฟื้นฟูศิลปะอยุธยายุคต้น ที่นิยมสร้างปรางค์เป็นประธานของวัด พระระเบียงโอบรอบปรางค์ใหญ่ ประดับด้วยพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ผนังตกแต่งด้วยลวดลายกุดั่นอันวิจิตร  ภายในประดิษฐานพระประธานทรงเครื่องจักรพรรดิราชสลักจากหินทราย ใบเสมาสีเขียวจำหลักลวดลายประณีต เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองคู่หน้าพระอุโบสถ เป็นศิลปะที่เฟื่องฟูในยุคสมัยนั้นวัดแห่งนี้ ความงดงามของวัดไชยวัฒนาราม เป็นมรดกล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม

ที่อยู่ :  31 1 ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -18.30 น.

แผนที่ : Google map

อ่านบทความชมภาพเพิ่มเติมที่ >> วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา ใส่ชุดไทย ชมโบราณสถานล้ำค่า


วัดมหาธาตุ  

วัดมหาธาตุ วัดสำคัญที่เคยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราช แม้ถูกทำลายหลังเสียกรุง แต่ซากปรักหักพังยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจุดเด่นของวัดประกอบด้วย พระปรางค์ขนาดใหญ่ที่มีรูปสัตว์ป่าหิมพานต์ประดับฐาน เจดีย์แปดเหลี่ยมแปลกตาที่มี 4 ชั้นและมีปรางค์เล็กบนยอด สิ่งที่โด่งดังที่สุด คือ เศียรพระพุทธรูปหินทรายที่ถูกรากต้นโพธิ์ปกคลุม สร้างภาพอันน่าทึ่งและงดงามแปลกตาและโด่งดังไปทั่วโลก ทำให้วัดมหาธาตุยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดผู้คนให้มาชื่นชมความมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์และศิลปะไทย

ที่อยู่ :  ถ. นเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -18.30 น.

แผนที่ : Google map


วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ วัดศักดิ์สิทธิ์แห่งอยุธยา ตั้งตระหง่านอยู่ในตำบลท่าวาสุกรี เคียงข้างวัดมหาธาตุ เป็นอนุสรณ์แห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณ มีพระปรางค์ประธานอันสง่างามเป็นจุดเด่นของวัด กรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะและขุดค้นอย่างละเอียด พบเครื่องทองและสมบัติล้ำค่าที่หลงเหลืออยู่จำนวนมาก นับเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญยิ่ง วัดราชบูรณะยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอยุธยาที่สำคัญ ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศให้มาเยือนและสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอดีตอันรุ่งเรือง

ที่อยู่ :  ซอย ชีกุน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -18.30 น.

แผนที่ : Google map

อ่านบทความชมภาพเพิ่มเติมที่ >> วัดราชบูรณะ ชมภาพจิตรกรรมฝาฝนัง สมัยอยุธยาตอนต้น


วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสำคัญทางประวัติศาสตร์  มีจุดเด่นคื อเจดีย์ชัยมงคลที่สูงที่สุดในอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในการยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชแห่งพม่า วัดนี้มีประวัติยาวนานและมีบทบาทสำคัญในการเมืองสมัยอยุธยา เช่น เป็นที่ประชุมวางแผนกำจัดขุนวรวงศาธิราชนอกจากเจดีย์ชัยมงคลแล้ว ยังมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้สักการะ และสวนหย่อมสวยงามให้พักผ่อน จึงเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย

ที่อยู่ :  40 หลวงพ่อขาว ซ. 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -18.30 น.

แผนที่ : Google map


วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ วัดเพียงแห่งเดียวในอยุธยาที่รอดพ้นจากการทำลายของพม่า และยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด สร้างตามแบบอยุธยาตอนต้น มีเสาภายในและหน้าบันไม้สักแกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยอยุธยา สูง 6 เมตร มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีวิหารน้อยที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสีเขียวสมัยทวารวดี ซึ่งเป็น 1 ใน 5 องค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย

ที่อยู่ :   76 ตำบล ลุมพลี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -18.00 น.

โทร :   080 668 1070

แผนที่ : Google map


วัดมเหยงษ์

วัดมเหยงคณ์  พระอารามหลวงโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งอยู่นอกเขตเมืองพระนครศรีอยุธยาทางทิศตะวันออก ปัจจุบันเป็นโบราณสถานสำคัญ โดดเด่นด้วย อุโบสถอิฐสีแดงที่มองเห็นได้แต่ไกล เป็นวัดอยุธยาที่มีความรุ่งเรืองมาหลายร้อยปี ก่อนจะกลายเป็นวัดร้างหลังกรุงศรีอยุธยาแตก อย่างไรก็ตาม ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของวัดยังคงอยู่ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน

ที่อยู่ :  ตำบลหันตรา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -17.00 น.

แผนที่ : Google map


วัดพระงาม

วัดพระงาม โบราณสถานสำคัญนอกเกาะเมืองอยุธยา แม้ไม่ทราบประวัติการสร้างแน่ชัด แต่ผังวัดสะท้อนรูปแบบสมัยอยุธยาตอนต้น หันหน้าสู่ทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ เจดีย์ประธานตั้งเด่นหน้าโบสถ์ ซึ่งเป็นอาคารยกพื้นการขุดค้นพบโบราณวัตถุมากมาย ทั้งชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม ลวดลายประดับ และพระพุทธรูปสำคัญ จุดเด่น คือ “ประตูแห่งกาลเวลา” ซุ้มประตูวัดที่ถูกปกคลุมด้วยรากต้นโพอายุกว่าร้อยปี สะท้อนความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลา

ที่อยู่ :    ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -18.30 น.

แผนที่ : Google map

อ่านบทความชมภาพเพิ่มเติมที่ >> วัดพระงาม อยุธยา ข้ามผ่านประตูโบราณ โอบล้อมด้วยต้นโพธิ์


วัดแม่นางปลื้ม

วัดแม่นางปลื้ม วัดดังอยุธยาที่เป็นที่รู้จัก เมื่อลิซ่า นักร้องดัง ได้เดินทางมามูขอพรที่วัดแห่งนี้  เมื่อเดินเข้าไปภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธนิมิตรมงคลศรีรัตนไตรหรือที่ “หลวงพ่อขาว”  พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์ยิ้มแย้ม องค์พระเป็นสีขาวตลอดทั้งองค์ มีเพียงพระเกศาเท่านั้นที่เป็นสีดำมีความเชื่อกันว่า หากมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขาว จะได้สิ่งที่สมหวังตามปรารถนา โดยมีข้อแม้ว่าต้องพูดดี ทำดี คิดดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น หลวงพ่อขาวก็จะให้พรที่ขอนั้นแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธา

ที่อยู่ :   ตำบล คลองสระบัว อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิด-ปิด : ทุกวัน 09.00 -17.00 น.

โทร :  064 694 0350

แผนที่ : Google map


วัดบางนมโค   

วัดบางนมโค วัดอยุธยาเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อปาน พระเกจิอาจารย์ผู้มีความรู้รอบด้าน เป็นผู้สร้างวัตถุมงคลขึ้นชื่อ จุดสำคัญหลายแห่ง เริ่มจากมณฑปหลวงพ่อปานที่ผู้คนมากราบไหว้บูชา ต่อด้วยพระอุโบสถที่มีพระประธานให้สักการะ ไฮไลท์สำคัญ คือ พระอุโบสถนี้เอง จะเห็นช่องลอดลงไปใต้พระอุโบสถ ให้สามารถลอดไปได้ เป็นความเชื่อกันว่า หากใครที่มาลอดพระอุโบสถแห่งนี้ จะเป็นการล้างสิ่งที่ไม่ดี หรือที่เรียกว่าล้างอาถรรพ์ เสริมดวง เสริมสิริมงคล

ที่อยู่ :   ตำบล บางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิด-ปิด : ทุกวัน 09.00 -17.00 น.

โทร :   083 828 4718

แผนที่ : Google map


วัดปราสาทนครหลวง  

ปราสาทนครหลวง วัดอยุธยาและโบราณสถานสำคัญที่จำลองแบบมาจากปราสาทในกัมพูชาสถาปัตยกรรมของปราสาทผสมผสานศิลปะไทยและขอมได้อย่างลงตัว บนยอดสุดประดิษฐานพระพุทธบาทสี่ รวมถึงยังมีจุดสนใจอื่นๆ เช่น พระพิฆเนศประทับนั่งบนหัวกะโหลกซึ่งเป็นที่นิยมในการขอพร และหลวงพ่อสมหวังที่เป็นที่เคารพศรัทธา ปราสาทนครหลวงจึงเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้แสวงบุญ

ที่อยู่ :    ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

เปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00

แผนที่ : Google map

อ่านบทความชมภาพเพิ่มเติมที่ >>  ปราสาทนครหลวง ชมศิลปะไทยขอม ขอพรพระพิฆเนศอายุ 100 ปี


วัดกุฎีดาว  

วัดกุฎีดาว มีชื่อเสียงด้านความอาถรรพ์ ตำนานที่โด่งดังคือเรื่อง “ปู่โสมเฝ้าทรัพย์” เริ่มจากพระองค์เจ้าพีระพงษ์ภานุเดชทรงพบสมุดโบราณระบุว่ามีสมบัติซ่อนอยู่ใต้เจดีย์ ระหว่างขุดค้นเกิดเหตุการณ์ประหลาด เชื่อว่าเป็นวิญญาณปู่โสมไม่พอใจ จึงสร้าง “ศาลปู่ผาด” เพื่อเชิญวิญญาณมาประทับและขอขมา ปัจจุบันกลายเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คน นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจทางโหราศาสตร์ มีการวางผังเจดีย์แบบ “ดาวนพเก้า” คือมีเจดีย์ประธาน 1 องค์ล้อมรอบด้วยเจดีย์ราย 8 องค์ เปรียบเสมือนดาว 9 ดวงในระบบสุริยะจักรวาลโบราณ แต่ละทิศมีความหมายและอิทธิพลแตกต่างกัน จึงเป็นวัดที่มีทั้งตำนานลึกลับและความเชื่อทางโหราศาสตร์ที่น่าสนใจ

ที่อยู่ :     196 ตำบล คลองถ่อ ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -16.30 น.

แผนที่ : Google map


วัดสามวิหาร 

วัดสามวิหาร วัดเก่าแก่อยุธยาที่นักท่องเที่ยวรู้จักน้อย บรรยากาศภายในวัดค่อนข้างเงียบสงบ ภายในวัดมีปูชนียสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธสวรรณนิมิตมงคล วิหารหลวงพ่อขาวที่มีพระพุทธมหามงคล พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องโชคลาภและความสำเร็จ  รวมทั้งวิหารพระนอนที่มีพระพุทธไสยาสน์ยาว 21 เมตร ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สำหรับคนที่โดนของไม่ดี มนต์ดำ การอธิฐานขอพรให้พนมมือจดลงไปกราบบนนิ้วพระบาท แล้วอธิฐานขอพร จะช่วยขจัดเคราะห์ได้

ที่อยู่ :  56 หมู่ที่ 4 ถนน ซอย ชีกุน อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -17.30 น.

โทร :  081 991 6004

แผนที่ : Google map


วัดอินทาราม อยุธยา 

วัดอินทาราม จุดเด่นของวัด คือ ซุ้มประตูที่บรรจุยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า เชื่อกันว่าการลอดซุ้มนี้จะช่วยแก้กรรมและเสมือนได้เกิดใหม่ เข้ามาภายในอุโบสถมีพระประธานชื่อ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างคือพระพุทธรูปหลวงพระธรรมจักร ซึ่งผู้คนนิยมมากราบไหว้ ปิดทอง และอธิษฐานขอพร โดยเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องโชคลาภ สุขภาพ หน้าที่การงาน และความสำเร็จในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายที่ดินและการติดตามหนี้สิน

ที่อยู่ :   36 หมู่6 ถ. อู่ทอง ตำบล คลองสระบัว อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -17.00 น.

โทร :   063 669 5851

แผนที่ : Google map


วัดพระนอน 600 ปี 

วัดพระนอน 600 ปี ประดิษฐานของพระพุทธศรีอยุธยาประชาพิทักษ์ พระนอนที่มีความงดงามในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะคล้ายกับพระนอนในวัดอื่นๆ ในภาคกลาง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง พระนอนองค์นี้ถูกค้นพบโดยชาวบ้านในสภาพทรุดโทรม เหลือเพียงพระพักตร์ครึ่งเดียว  ต่อมาได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร พระสงฆ์ และประชาชนเชื่อกันว่าพระนอน 600 ปีนี้ช่วยเสริมโชคลาภ การค้าขาย และปรับดวงชะตา จึงเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

ที่อยู่ :  ตำบลกะมัง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิด-ปิด : ทุกวัน 09.00 -17.00 น.

แผนที่ : Google map

อ่านบทความชมภาพเพิ่มเติมที่ >> วัดพระนอน 600 ปี อยุธยาไหว้พระนอนศักดิ์สิทธิ์  


วัดธรรมมิกราช

วัดธรรมิกราช
วิหารพระพุทธไสยาสน์

วัดธรรมิกราช วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอยุธยา ที่แม้ไม่โด่งดังเท่าวัดอื่น แต่กลับซุกซ่อนมนต์เสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าไว้มากมาย สัมผัสความแปลกตาของเจดีย์ที่รายล้อมด้วยรูปปั้นสิงห์ ชมวิหารโบราณสถาปัตยกรรมวิหารทรงสี่เหลี่ยมที่ก่อด้วยอิฐแดง โดดเด่นด้วยความเก่าแก่และความขลัง กราบสักการะขอพรพระนอนองค์ใหญ่ ความยาวกว่า 12 เมตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดธรรมิกราช พบกับความอลังการของเศียรพระพุทธรูปสำริดขนาดมหึมา หนึ่งในสมบัติล้ำค่าของชาติไทย

ที่อยู่ :   ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -18.00 น.

แผนที่ : Google map

อ่านบทความชมภาพเพิ่มเติมที่ >> วัดธรรมิกราช ชมเจดีย์ทรงระฆังสิงห์ล้อม หนึ่งเดียวในอยุธยา


วัดโลกยสุธาราม  

วัดโลกยสุธาราม โดดเด่นด้วยพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะเมือง ยาว 42 เมตร สูง 8 เมตร องค์พระสีขาวก่อด้วยอิฐถือปูน แม้เก่าแก่แต่ยังคงรายละเอียดสมบูรณ์ พระพักตร์แสดงถึงความสงบและเมตตา วัดนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ว่าเป็นเส้นทางนมัสการของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีพระปรางค์ เป็นองค์ประธาน และซากอาคารโบราณให้ศึกษา วัดพระนอนรอดพ้นจากการถูกทำลายในสงคราม เป็นหนึ่งวัดไฮไลต์ของอยุธยา ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

ที่อยู่ :   ถนน อู่ทอง ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -16.30 น.

แผนที่ : Google map


วัดวรเชษฐาราม  

วัดวรเชษฐาราม เป็นวัดสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเอกาทศรถในปี สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัด ได้แก่ พระเจดีย์ประธานทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่แบบสุโขทัย หน้าบันประดับลวดลายจากเครื่องถ้วย พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย และที่สำคัญเป็นวัดเดียวในอยุธยาที่มีคูน้ำล้อมรอบตามแบบวัดในเมืองสุโขทัย จึงเป็นแหล่งรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาและสุโขทัย รวมถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคนั้น

ที่อยู่ :  ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปิด-ปิด : ทุกวัน 24 ชั่วโมง

แผนที่ : Google map


วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่ในตำบลภูเขาทอง มีประวัติศาสตร์อันน่าสนใจ เดิมสร้างโดยพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีในปี พ.ศ. 2112 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือไทย ต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงปรับเปลี่ยนเจดีย์เป็นศิลปะแบบอยุธยา หลังกอบกู้เอกราชปัจจุบัน วัดภูเขาทองเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา มีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้า ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า งเป็นแหล่งรวมคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ ศาสนา และการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่ :   344 ถ. จักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 -18.00 น.

แผนที่ : Google map

อ่านบทความชมภาพเพิ่มเติมที่ >> วัดภูเขาทอง อยุธยา เจดีย์สีขาวแปลกจากวัดอื่น

มาเที่ยววัดอยุธยา รับรองว่าคุ้มค่าทั้งบุญและกรรม ได้ทั้งภาพสวย ใจสงบ อย่ารอช้า! รีบไปมูขอพรที่อยุธยากันเลย

หาที่เที่ยวอยุธยาเพิ่มเติมนอกจากเที่ยววัดได้ที่ >> 20 ที่เที่ยวอยุธยา ทั้งวัดสวย ที่เที่ยวไม่ใช่วัด ปักหมุดจัดเต็ม

สายชอบเที่ยวคาเฟ่อ่านบทความคาเฟ่อยุธยาเพิ่มเติมที่ >> 25 คาเฟ่อยุธยา ร้านสวย ถ่ายรูปปังผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน