• วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

  วัดพระศรีสรรเพชญ์  อดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา มีจุดที่น่าสนใจ คือ เจดีย์ทรงลังกาสามองค์ที่ตั้งตะหง่าน เรียงรายเป็นแนวอย่างอย่างโดดเด่น

  เข้าชม 49,749 ครั้ง  |  Comments Off on วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา

  วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา

  วัดไชยวัฒนาราม อีกหนึ่งวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ไม่เหมือนวัดอื่นในอยุธยา บางส่วนรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอม โดยจำลองมาจากปราสาทนครวัต

  เข้าชม 26,421 ครั้ง  |  Comments Off on วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา

  วัดบรมพุทธาราม อยุธยา

  วัดบรมพุทธาราม วัดโบราณในเขตเกาะเมืองอยุธยา ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าโบราณ บรรยากาศสงบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนัก

  เข้าชม 12,131 ครั้ง  |  Comments Off on วัดบรมพุทธาราม อยุธยา

  วัดภูเขาทอง อยุธยา

  บันไดสีขาวทอดยาวไปถึงยอดพระเจดีย์มีระเบียงที่สามารถชมวิวท้องทุ่งนาได้

  เข้าชม 53,794 ครั้ง  |  Comments Off on วัดภูเขาทอง อยุธยา

  วัดมหาธาตุ อยุธยา

  วัดมหาธาตุ อยุธยา มีสิ่งที่โดดเด่น คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียรสำหรับองค์พระนั้นหายไป

  เข้าชม 113,629 ครั้ง  |  Comments Off on วัดมหาธาตุ อยุธยา

  วัดราชบูรณะ อยุธยา

  วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางค์ประธาน ซึ่งล้อมรอบด้วย ระเบียงคต มีพระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกในแนวประธานเดียวกันวัดราชบูรณะโด่งดังมากในเรื่องการขุดพบเครื่องทองมากมาย

  เข้าชม 66,104 ครั้ง  |  No Comments »

  วัดพระราม อยุธยา

  วัดพระราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวัง ทางด้านทิศตะวันออก ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดที่ใหญ่โตกว้างขวาง มีพระปรางค์ขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกล

  เข้าชม 35,039 ครั้ง  |  1 Comment »

  วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

  วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ จุดหมายปลายทางซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราว และจุดที่ศิลปะไทยและตะวันตกมาบรรจบพบกันได้อย่างลงตัว ผ่านอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น โดยใช้รูปแบบโกธิคและเลียนแบบโบสถ์คริสต์ ในการก่อสร้าง

  เข้าชม 134,831 ครั้ง  |  No Comments »

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  รีวิวคาเฟ่และร้านอาหาร