วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา ใส่ชุดไทย ชมโบราณสถานล้ำค่า

มาใส่ชุดไทยถ่ายรูปชมโบราณที่สวยงามแห่งเมืองอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย สถานที่ทางประวัติศาสตร์ชาติสวยงามตระการตา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม เป็นที่วัดอยุธยา ที่มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างไม่เหมือนวัดอื่น นื่องจากสิ่งก่อสร้างบางส่วนรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอม โดยจำลองมาจากปราสาทนครวัด คือ มีปรางค์ประธานและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกัน บริเวณตรงกลางของพื้นที่ และรายล้อมด้วยปรางค์บริวารอีกสี่องค์ นับเป็นโบราณสถานล้ำค่า ที่เที่ยวอยุธยา ที่ต้องแวะมาชม

วัดไชยวัฒนาราม

เช่าชุดไทยถ่ายรูปวัดไชยวัฒนาราม

เริ่มต้นด้วยการแปลงโฉมใส่ชุดไทย หน้าวัดไชยวัฒนาราม มีร้านเช่าชุดไทยหลายร้าน พร้อมแต่งหน้า ทำผมและพรอพต่างๆทั้ง สร้อยคอ กำไล ต่างหู ปิ่นปักผม รองเท้า ร่ม เฉพาะชุดและพรอพราคา 250 บาท หากทำผมด้วยเพิ่ม 50 บาท แต่งหน้าเพิ่ม 50 บาท มีทั้งชุดของผู้หญิงและผู้ชาย สามารถใส่ได้ทั้งวันจนถึง 5 โมงเย็น เพราะฉะนั้นสามารถถ่ายได้ทุกวัด ทุกที่ในอยุธยา ไม่เพียงแต่วัดไชยวัฒนารามเท่านั้น ยังสามารถใส่ไปถ่ายรูปยังวัดที่มีชื่อเสียงอีกหลายวัดที่นิยมเช่าชุดไทยไปถ่ายรูป ทั้ง วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชร วัดพระงาม วัดแม่นางปลื้ม วัดหน้าพระเมรุ ซึ้งถือว่าคุ้มมาก ชุดในภาพที่เช่ามาราคา 350 บาท พร้อมทำผมและพรอพ สีแดงสด สวยงามเข้ากับโบราณสถานสีอิฐ ชุดในภาพเช่าจาก ร้านภูษาผ้าไทยในซอริมถนน ข้างวัดไชย แม่ๆน่ารักมาก จัดเต็มทั้งชุด ผม พรอพ ทุกอย่าง ในราคา 350 บาท

วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม

ประวัติวัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173โดยเดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติ พระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์ และอีกประการหนึ่งวัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย จึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมา เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ้นพระชนม์ก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัย

วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม

โบราณสถานที่น่าสนใจในวัดไชยวัฒนาราม

พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ

พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ หรือปรางค์ประธาน ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มุมฐานมีปรางค์ทิศประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศรอบพระปรางค์ใหญ่ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคตโดยนำรูปแบบของพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้าง แต่ปรางค์ประธานที่วัดไชยวัฒนารามทำมุขทิศยื่นออกมามากกว่า บนยอดองค์พระปรางค์ใหญ่ อาจเคยประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็ก สื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรุปรางค์บริวา คือปรางค์องค์เล็กลงมาที่อยู่รายล้อม ปรางค์ประธาน มีทั้งหมด 4 องค์ลักษณะจะเพรียวกว่า 

วัดไชยวัฒนาราม

ปรางค์ประธานเมรุ

ปรางค์ประธานเมรุ คือ อาคารทรงยอด แหลมที่อยู่รายรอบระเบียงคด ทั้ง 8 ทิศ ภายในคูหาจะประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย เอาไว้ที่เมรุทิศเมรุละ 1 องค์ เมรุมุม เมรุละ 2 องค์ภายในคูหา มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง หลงเหลือร่องรอยอยู่เล็กน้อย

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง และมีกำแพงล้อมรอบ ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐาน พระพุทธรูปปูนปั้น อยู่ภายในเมรุทิศของระเบียงคต ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ วัดหน้าพระเมรุ อีกด้วย โดยสันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม

ระเบียงคต

รอบพระปรางค์ใหญ่ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคตที่เดิมนั้นมีหลังคา ภายในระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่เคยลงรักปิดทองจำนวน 120 องค์ เป็นเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ ตามแนวระเบียงคตตรงทิศทั้งแปดสร้างเมรุทิศ และเมรุมุม (เจดีย์รอบ ๆ พระปรางค์ใหญ่)

วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม

ที่อยู่ : ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เปิดให้เข้าชม : ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00–19.30 น.
อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท 

Google map : https://goo.gl/maps/8k8dEDcRSQ61YrsUAผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน