ลานหินตั้ง คลองหินดำ มหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งสวี

ลานหินตั้ง และ คลองหินดำ มหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งอำเภอสวี  จังหวัดชุมพร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน คือ วัดโรจน์ดำ  ลานหินตั้ง ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้า เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายกันบนผืนดิน บริเวณด้านหน้าวัดโรจน์ดำริ ในพื้นที่ไม่กว้างมากแต่สะดุดตาเมื่อได้เห็น  หลายคนให้ฉายาว่าเป็นสโตนเฮนจ์แห่งชุมพร  ส่วนคลองหินดำ ตั้งอยู่ด้านหลังวัด เป็นลักษณะของร่องน้ำที่กัดเซาะหินปูนจนกลายเป็นร่องน้ำลึก และลวดลายหินที่แปลกตา  มีเส้นทางของน้ำโค้งคดเป็นระยะทาง 100 เมตรจนได้รับฉายา แกรนด์ แคนย่อนแห่งชุมพร คลองหินดำ ยังมีบันไดเหล็กให้เดินลงไปยังผืนน้ำข้างล่างได้ในช่วงน้ำลดได้อีกด้วย  

 

 

เมื่อมาถึงหน้า วัดโรจน์ดำ หยุดถ่ายรูปที่ลานหินตั้งก่อน ลานหินเป็นลานเล็กๆ ที่แท่งหินสีดำ ในรูปทรงต่างๆ บนลานดินที่ถูกปกคลุมด้วยต้นใหญ่และต้นไม้เล็กๆตามธรรมชาติ ซึ่งหินส่วนใหญ่มีรูปทรงแบบทรงภูเขา เรียงรายแบบสูงต่ำ บางจุดเป็นช่องทางเดิน ที่สามารถเดินภาพ แทรกตัวเข้าไปถ่ายภาพได้ ถึงแม้พื้นจะเป็นเพียงกลุ่มหินในพื้นที่เล็กๆ แต่โดยรวมเมื่อถ่ายรูปแล้วก็ดูสวยงามดี

 

 

จากนั้นเดินต่อไปด้านหลังวัด เพื่อไป คลองหินดำ อีกหนึ่งปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดจากน้ำกัดเซาะหินปูนจนกลายเป็นร่องน้ำลึก และลวดลายหินเป็นหลุม และแหลมคม ที่มองดูแล้วแปลกตา  มีเส้นทางของน้ำโค้ง เป็นระยะทาง 100 เมตร ที่นี่ยังได้รับฉายา แกรนด์ แคนย่อนแห่งชุมพร

 

 

 

ยังมีบันไดเหล็กให้เดินลงไปยังผืนน้ำข้างล่างได้ในช่วงน้ำลดได้อีกด้วย  ในภาพน้ำขึ้นเนื่องจากฝนตกหนัก น้ำค่อนข้างขุ่นและไหลแรง จึงไม่สามารถลงไปข้างล่างได้ หากมาเที่ยวในช่วงฤดูแล้ว น้ำข้างล่างจะใสมากจนเห็นผืนทรายข้างล่าง

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน