วัดภูเขาทอง อยุธยา เจดีย์สีขาวแปลกจากวัดอื่น

วัดภูเขาทอง วัดเก่าแก่ที่สำคัญในอยุธยา งดงามด้วยโบราณสถาน คือ  เจดีย์ภูเขาทองสีขาว  โดดเด่นมองเห็นได้ในระยะไกล  มีบันไดสีขาวทอดยาวไปถึงยอดพระเจดีย์ มีระเบียงที่สามารถชมวิวท้องทุ่งนาได้ นับเป็นเจดีย์ที่แปลกตา เพราะปกติหากนึกถึงวัดในอยุธยา จะคุ้นเคยแต่ภาพวัดที่เป็นโบราณสถานที่ก่อด้วยอิฐสีน้ำตาล นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบราณสถานเก่าแก่ที่ก่อด้วยอิฐที่งดงามไม่แพ้กัน ซึ่งปัจจุบันกำลังบูรณะซ่อมแซม

วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเจดีย์ภูเขาทอง ซึ่งเป็น มหาเจดีย์สำคัญ ความสูงประมาณ 90 เมตร เป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ด้านหน้าวัดมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรทรงม้ายิ่งใหญ่งดงามอลังการ มีไก่เฝ้าทางตัวใหญ่ด้านหน้า สามารถจอดลงเพื่อสักการะบูชาได้

ประวัติของวัดภูเขาทอง  พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเป็นผู้สร้างเมื่อพ.ศ. 2112 คราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในเวลาที่ประทับอยู่พระนครศรีอยุธยาได้สร้างพระเจดีย์ภูเขาทองใหญ่ แบบมอญขึ้นไว้เป็นที่ระลึกเมื่อคราวรบชนะไทย โดยรูปแบบของฐานเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับแบบมอญพม่า สันนิษฐานว่าสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อชัยชนะแต่ทำได้เพียงรากฐานแล้วยกทัพกลับ ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชกลับคืนมา เมื่อพ.ศ. 2127 จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้เหนือฐานแบบมอญ และพม่าที่สร้างเพียงรากฐานไว้ ณ สมรภูมิทุ่งมะขามหย่อง ฝีมือช่างมอญเดิมจึงปรากฏเหลือเพียงฐานทักษิณส่วนล่างเท่านั้น เจดีย์ภูเขาทองจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมสองแบบผสมกัน

องค์เจดีย์มีสีขาวขนาดใหญ่ มีบันไดทอดยาวไปสู่ยอดพระเจดีย์ ระหว่างทางขึ้นสามารถเดินรอบเจดีย์ในแต่ละชั้นได้

ชั้นบนสุดของพระเจดีย์ มีการทาสีทองบริเวณช่องเจดีย์  มีรูปสลักของท้าวเวสสุวรรณภายในช่องของเจดีย์ให้กราบไหว้ขอพร

ลานระเบียงทางเดินโดยรอบองค์เจดีย์ชั้นบนสุด สามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศแบบชัดเจน มาอยุธยาลองเปลี่ยนมาเที่ยว วัดภูเขาทอง ชมความงามของมหาเจดีย์ที่สวยแปลกตกแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่มีคนเดินทางมากราบไหว้อยู่เสมอผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน