วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ วัดอยุธยา สถาปัตยกรรมโกธิค

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ จุดหมายปลายทางซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ศิลปะไทยและตะวันตกมาบรรจบพบกันได้อย่างลงตัว ผ่านอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหารในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเลียนแบบโบสถ์คริสต์ในการก่อสร้าง

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

ด้วยสถานที่ตั้งของวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ที่เที่ยวอยุธยา อยู่บนพื้นที่ของเกาะกลางน้ำ ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน ทำให้การเดินทางไปยังตัววัดต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าลอยน้ำเพื่อข้ามแม่น้ำไปยังตัววัด ซึ่งให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะออกทุก 5-10 นาที หรือเมื่อผู้โดยสารเต็มประมาณ 6-8 คน ตัวกระเช้าและสายรอกมีความมั่นคง รับรองว่าไม่ตกลงไปแน่นอน ความน่าสนใจ คือ ตัวกระเช้าและตัวศาลาที่นั่งสีแดงเข้มผสมสีขาวที่ออกแบบมาแบบไทยโบราณคลาสสิค ด้วยลวดลายที่สวยงาม

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

หลังจากนั่งชมวิวแม่น้ำกันแล้ว กระเช้าไฟฟ้าได้พาเรามาที่ฝั่งของตัววัด สิ่งแรกที่จะได้พบคือ กุฏิพระที่ตั้งอยู่ขนานกับแนวกำแพงวัด เป็นความแตกต่างที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคื อ เป็นกุฏิพระสีชมพูอ่อนตั้งอยู่เรียงรายตามแนวเรื่อยไปจนถึงประตูทางเข้า

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

ภายในตัววัดมีกลุ่มอาคารต่างๆซึ่งทาสีเหลืองอ่อนตัดสลับกับสีขาว เพราะในอดีต วัดถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์โปรดให้สร้างแบบฝรั่ง โดยปรากฏในจารึกพระราชทานที่วัดแห่งนี้ มีความตอนหนึ่งกล่าวว่า “เพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงชมเล่นเป็นของแปลก ยังไม่เคยมีในพระอารามอื่น แลเป็นของมั่นคงถาวรสมเป็นพระอารามหลวงในหัวเมือง”

สถานที่ภายในวัดวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถแบบกอทิกภายในประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรโมภาส

หอพระคันธารราษฎร์ เป็นหอพระภายในประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน

หอพระพุทธศิลา เป็นหอพระภายในประดิษฐานพระพุทธศิลา ปางนาคปรกสมัยลพบุรี

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระพุทธรูปทรงม้า

สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ เป็นสวนหินสำหรับประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เจ้าจอมมารดาชุ่มในรัชกาลที่4 และราชสกุลดิศกุล

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้หน้าพระอุโบสถ

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

จากรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามนี้ ช่างเหมาะสำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพ ทั้งผนังและกำแพง รวมไปถึงบานประตูและหน้าต่างของอาคาร สามารถเป็นมุมถ่ายรูปเก๋ให้กับใครหลายคนไว้ถ่ายและอัพลงในโซเชี่ยล

11 DEW02039

จากเรื่องราวของ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ที่น่าสนใจ ไม่พูดถึงไม่ได้เห็นจะเป็นไฮไลท์สำคัญ คือ พระอุโบสถ ซึ่งสร้างตามแบบคริสต์ เลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค โดยมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหาร บริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด เหนือขึ้นไปเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธนฤมลพระประธานในอุโบสถงามบริสุทธิ์ที่อยู่ในท่านั่งสมาธิ  ส่วนผนังและเพดานภายใน มีลวดลายสวยงามเป็นอย่างมาก ได้ผสมผสานและเป็นจุดพบกันที่ลงตัวของศิลปะแบบประเพณีนิยมแบบไทยและศิลปะแบบตะวันตก ช่องหน้าต่างเจาะเป็นโค้ง บริเวณฐานชุกชีที่ประดิษฐานของพระประธานมีที่ตั้งเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์แบบคริสต์ ได้ชมทั้งสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามแถมได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สบายใจด้วย

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

ที่อยู่ : บางปะอิน ตำบล บ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระเช้าขามฟาก ปิดให้บริการตั้งแต่ 5:30 ไปจนถึง 21:00 ทุกวัน

Google map : https://goo.gl/maps/JwtxM9BW1hcjLpC58

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่