ท่องเที่ยวชุมชน สัมผัสเสน่ห์ภาคกลาง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน โดยการนำอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคกลางมานำเสนอ และสร้างเครื่องมือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาละส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ กิจกรรมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัด/ภาคขึ้น

 

ชมวีดีโอท่องเที่ยวชุมชน  4 จังหวัด 4 สไตล์ 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2141-6115 , 27 โทรสาร 0-2143-8912 ,13 ,19ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่