วัดท่าซุง 9 สาขาวังน้ำเขียว ชมวิหารแก้วระยิบระยับ วังนาคิน ไหว้พญานาค  

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯวัดท่าซุง สาขา 9 ตั้งอยู่ที่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นสาขาของ วัดท่าซุง  จังหวัดอุทัยธานี สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดท่าซุง 9 ประกอบด้วย วิหารแก้วเมืองพระนิพพาน งดงามระยิบระยับด้วยกระจกเงาใสบนผนังและเสาของพระวิหาร รวมทั้งรูปหล่อพระพุทธรูปปางต่างๆ พระอริยสงฆ์เจ้าที่ใช้สีเงินทั้งหมด วิหารแก้วปนทอง เมืองพรหมโลก ประดับด้วยกระจกเงาสีขาว คริสตัล และแผ่นทองคำ  วังนาคิน ภายในประดิษฐาน พญานาคปู่ศรีสุทโธ  มีลูกแก้วจักรพรรดิวางอยู่บนลำตัว รวมทั้งรูปหล่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ภายในวัดท่าซุง 9 ยังมีวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปหล่อพระเกจิชื่อดังอีกหลายจุดให้กราบไหว้ขอพร เป็น ที่เที่ยววังน้ำเขียว สำหรับสายชอบเที่ยววัดสวยไม่ควรพลาด

วัดท่าซุง 9

ประวัติวัดท่าซุง 9 สาขาวังน้ำเขียว

ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัดท่าซุงสาขา9 เดิมชื่อ สำนักสงฆ์พุทธปฐม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2544 โดยมี หลวงตาอรุณ จันทโสภโณ และอาจารย์ดร นปกรณ์ เทพวงษ์) เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งและก่อสร้าง โดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ได้สร้างพระพุทธรูปและวิหารต่างๆ ตามปฏิปทาคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) และหลวงปู่ปาน โสนันโท (วัดบางนมโค อยุธยา) เป็นหลักยึดมั่น โดยปัจจุบันทางวัดมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 47 ไร่เศษ มีวิหารสำคัญและพระพุทธรูปที่มีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ที่น่าไปเยี่ยมชมและสักการะบูชาอยู่มากมาย  มีการสร้างพระพุทธรูปตั้งแต่หน้าตัก 2 ศอก จนถึงหน้าตัก 12ศอก รวมทั้งหมด 237 องค์ และสร้างรูปหล่อของพระอริยสงฆ์เจ้า/พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหมด 42 องค์   

วัดท่าซุง 9
วัดท่าซุง 9
วัดท่าซุง 9

สิ่งที่น่าสนใจในวัดท่าซุง 9  

วิหารแก้ว เมืองพระนิพพาน

วิหารแก้ว เมืองพระนิพพานประดิษฐานของพระประธานที่มีความสำคัญมากที่สุดของวัดคือ สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน (พระวิสุทธิเทพ) ขนาดหน้าตักประมาณ 10 ศอก ประทับนั่งห้อยพระบาทบนพระแท่นประทับขนาดใหญ่ องค์พระปิดด้วยแผ่นเงิน ประดับด้วยกระจกเงาขาวใสและคริสตัล พระแท่นที่ประทับติดประดับด้วยกระจกเงาใสมีความงดงามตระการตาและระยิบระยับตามาก วิหารหลังนี้มีพระพุทธรูปทั้งหมด 70 องค์ รูปหล่อพระอริยะเจ้าอีก 8 องค์

วิหารแก้ว เมืองพระนิพพาน

ด้านขวาและด้านหลัง สมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงกำลังแผ่นดินหน้าตัก 4 ศอก 19 องค์ และหน้าตัก 3 ศอก อีก 1 องค์ คือ หลวงพ่อพุทธโสธร และหน้าตัก 2 ศอกสององค์คือหลวงปู่ปาน โสนันโท และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)ทุกองค์ติดด้วยแผ่นเงินและประดับด้วยกระจกเงาทั้งหมด

วิหารแก้ว เมืองพระนิพพาน

บริเวณหน้าทางเข้า วิหารแก้ว เมืองพระนิพพาน มีพระพุทธรูปปางนาคปรก และรูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง  และรูปหล่อพระอริยะเจ้า

วัดท่าซุง 9
วัดท่าซุง 9

วิหารแก้วปนทอง  เมืองพรหมโลก 

วิหารแก้วปนทอง เมืองพรหมโลก เชื่อมต่อกับ วิหารแก้วเมืองพระนิพพานผนังและเสาวิหารติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาวและสีทองทั้งหมด เป็นวิหารที่ประดิษฐานพระปัจเจกพุทธเจ้า ปิดด้วยแผ่นทองส่วนที่เป็นผิวเนื้อ ส่วนที่เป็นผ้าสบงจีวรปิดด้วยแผ่นเงิน และติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาว และคริสตัลทั้งองค์ ผนังและเสาวิหารติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาวและสีทอง

วิหารแก้วปนทอง
วิหารแก้วปนทอง

ยังมีวิหารของพระอริยะสงฆ์เจ้า 4 พระองค์ คือ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระสิวลี และ พระอานนท์ ทุกองค์ติดด้วยแผ่นทองคำแท้ แท่นประทับติดแผ่นเงินและกระจกเงาสีขาว รวมทั้งพระพุทธรูปต่างๆ ทั้งสีเงินและสีทอง

วิหารแก้วปนทอง

วิหารแก้วปนทอง
11 watthasung

วังนาคิน วัดท่าซุง 9

วังนาคิน เป็นห้องใต้ดินด้านหน้าสุดของวิหารหลวงพ่อวังน้ำเขียว ด้านในวังนาคิน มีลูกแก้วจักรพรรดิ์ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เมตรโอบล้อมฐานลูกแก้วด้วยพญานาคปู่ศรีสุทโธ  เข้าไปข้างมีความเงียบสงบ เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองบาดาลของพญานาค

วังนาคิน
วังนาคิน
วังนาคิน

ยังมีรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริง ของ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ปิดด้วยแผ่นเงิน ฐานพระติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาว

วังนาคิน

ภายในวังนาคิน ยังมีพระพุทธรูป ปางต่างๆ อยู่ 4 องค์ มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านต่างๆ สำหรับขอพรต่างกันแต่ละองค์

วังนาคิน

วิหารหลวงพ่อทันใจ

วิหารหลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่ก่อนถึงวังนาคิน เป็นวิหารขนาดเล็ก พระประธานคือหลวงพ่อทันใจ(สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดม) องค์พระเป็นปูนปั้นด้วยมือของญาติโยมทุกคน ตกแต่งทาสีและทำพิธิพุทธาภิเษกภายในวันเดียว เป็นโบราณประเพณีต้องสร้างตกแต่งทำสีและพุทธาภิเษกให้เสร็จภายในวันเดียวจึงจะเรียกได้ว่าเป็นหลวงพ่อทันใจ  มีขนาดหนักตัก 4 ศอก ประทับนั่งบนฐานรูปเพชร

วิหารหลวงพ่อทันใจ

วิหารท้าวมหาราชทั้งสี่ 

วิหารท้าวมหาราชทั้งสี่ อยู่บริเวณทางเข้าวังนาคิน  มีขนาดเท่าองค์จริงของมนุษย์ ติดประดับด้วยแผ่นเงิน ฐานที่ยืนประทับ ผนังและเสาด้านใน ติดประดับด้วยกระจกเงาสีขาว

DSC02391

วิหารหลวงพ่อเงินล้นเหลือ

วิหารหลวงพ่อเงินล้นเหลือ สมเด็จองค์ปฐมปางอุ้มบาตร)วิหารนี้ตั้งอยู่ช่วงกลางเยื้องไปด้านหลังของวัดฝั่งตะวันตก พระประธานคือหลวงพ่อเงินล้นเหลือ ประทับยืนสูง 30 ศอก ด้านหน้าหลวงพ่อเงินล้นเหลือ ยังมีหลวงพ่อเงินล้นเหลือประทับยืน 8 ศอก พร้อมกับ องค์หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และองค์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประทับยืน 8 ศอก

วัดท่าซุง สาขา 9 วังน้ำเขียว

ที่อยู่ : 322 หมู่ 19 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เปิดให้เข้าชม : 08.00 -17.00 น.

โทร : 098 789 5164

เว็บไซต์ : https://watthasungsakha9.com/

แผนที่ : https://goo.gl/maps/dDK8weJRkiDNn9cF7

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน