วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ชมพระมหาเจดีย์สีขาว งดงามอลังการ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตั้งอยู่ที่อำเภอ วังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  มีพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล พระมหาเจดีย์สีขาวทรงดอกบัวสุดวิจิตร โดดเด่นรายล้อมด้วยสระน้ำมองเห็นวิวภูเขาเป็นฉากหลัง สร้างด้วยศิลปะอันงดงามเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และบรรจุพระอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว บรรยากาศโดยรอบร่มรื่นเงียบสงบ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสกนิกชนที่สนใจในการปฏิบัติและศึกษาธรรมะ

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล  วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกบูชาคุณแด่ องค์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน)  สื่อความหมายตามมงคลนามขององค์ท่าน พระมหาเจดีย์มีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้น วิจิตรตระการตา

ชั้นที่ 1 คือชั้นใต้ฐานสำหรับให้สาธุชนปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย รอบนอกเป็นที่เดิน

ทำประทักษิณสำหรับผู้มาไหว้พระมหาเจดีย์

ชั้นที่ 2 ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อบรมด้านจิตตภาวนา

ชั้นที่ 3 เป็นพิพิธภัณฑ์ สำหรับบรรจุอัฐิธาตุและบริขารที่ได้มาบางส่วนขององค์ท่าน  เพื่อไว้สักการะบูชา

5 watsangtham
6 watsangtham
7 watsangtham
8 watsangtham

ก่อนจะเข้าไปไหว้พระมหาเจดีย์ มีชั้นวางรองเท้าก่อนเข้าไป การแต่งกายต้องสุภาพ เรียบร้อย และเข้าไปภายในต้องสงบไม่ส่งเสียงดัง เนื่องจากชั้นล่างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิของ พระและแม่ชี  ญาติโยม  มีบันไดทางเดินทอดยาวไปจนถึงชั้นแรก ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม พระมหาเจดีย์ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญ ควรสำรวมกาย วาจา ใจด้วยความเคารพ

2 watsangtham
3 watsangtham
4watsangtham

บันไดขึ้นไปยังชั้นสอง เป็นชั้นที่ประดับด้วยโคมไฟมีความงดงามอลังการ

9 watsangtham
10 watsangtham
11 watsangtham

ชั้นสองมีทางเดินต่อไปยังชั้น 3 มีองค์พระสีขาวเป็นประธาน และรูปปั้นพระอาจารย์ต่างๆ รอบนอกเป็นพระธาตุหลวงปู่มั่น และหลวงปู่มหาบัว พร้อมทั้งอัตถบริขาร เครื่องใช้ มีปฏิทินที่มีลายมือของหลวงตามหาบัว ทั้งยังมีจิตรกรรมชีวประวัติให้ชมอีกด้วย

13 watsangtham
12 watsangtham

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ศาสนสถานที่วิจิตรงดงามมากๆ สถานที่ร่มรื่น สะอาดตา ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม สำหรับผู้ที่สนในมาปฎิบัติธรรม สามารถ walk in มาติดต่อโดยตรงได้ที่ศาลาธรรมจะมีพระเวร คอยรับเรื่องไว้และจัดการให้ โดยไม่ต้องติดต่อล่วงหน้า สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของวัด

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ที่อยู่ : 26  หมู่  19 บ้านบุตะโกเมืองใหม่ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์ www.watsangtham.com

แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/aJtQGorJwSm34apP7ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่