20 จุดเที่ยว กิน ในตัวเมืองน่าน 1 วัน

ตัวเมืองน่าน นับเป็นเส้นทางเปิดประตูท่องเที่ยวในด่านแรก สำหรับคนที่อยากมาแอ่วเมืองล้านนาตะวันออกแห่งนี้   เพราะภายในตัวเมืองเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ของชาวน่านทั้งในปัจจุบันและในอดีตได้อย่างดีเยี่ยม ผ่านอาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม ในตัวเมืองน่านส่วนใหญ่จะเป็นจุดแวะเที่ยวก่อนเดินทางไปยังอำเภออื่น มาเพื่อไหว้พระตามวัดขึ้นชื่อ รับประทานอาหารพื้นเมืองแบบท้องถิ่น เริ่มกันที่ตรงไหนบ้าง มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าน 1 วัน โดยเน้นเฉพาะจุดท่องเที่ยวในตัวเมืองและรอบเมือง ซึ่งสามารถนำไปปรับได้ตามความเหมาะสมให้เข้ากับเวลาและสไตล์การท่องเที่ยว

 

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99

 

 

เริ่มโปรแกรมไหว้พระในตัวเมือง

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มเส้นทางไหว้พระในตัวเมืองก่อนตามวัดต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันมาก วัดที่ตั้งอยู่ใกล้กันที่สุด บริเวณ 4 แยก ได้แก่ วัดภูมินทร์ ซุ้มลีลาวดี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน วัดพระธาตุช้างคำ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน เดินย้อนไปอีกนิดคือ วัดมิ่งเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง แนะนำการไหว้พระให้จอดรถในบริเวณนั้นแล้วเดินไปยังแต่ละวัดจะสะดวกที่สุดเพราะใกล้กันมาก หลังจากนั้นก็นั่งรถถัดไปอีกเส้นถนนจะเป็นวัดหัวข่วง และวัดศรีพันต้น  การไหว้พระในตัวเมืองน่าน ส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียงไม่ถึง  2 ชั่วโมง ก็แวะได้ครบทั้งหมด

 วัดภูมินทร์

ตามคำกล่าวที่ว่า หากใครมาถึงน่านแล้วไม่ได้มาวัดภูมินทร์นั้น ถือว่ายังมาไม่ถึง เพราะวัดนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่อดัง นั้นคือ ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน จนเป็นที่มาของชื่อภาพ” กระซิบรักก้องโลก” ซึ่งเป็นผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งดงามที่สุดของวัดภูมินทร์จนกลายเป็นสัญลักษณ์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดน่าน เรียกว่าอีกหนึ่งแลนด์มาร์คไปแล้ว

 

 

อีกหนึ่งความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือ พระอุโบสถทรงจตุรมุเทินไว้กลางลำตัวนาคนาคสะดุ้งขนาดใหญ่ ภายในพระอุโบสถมีพระประธานจตุรพักตร์ขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ

 

 

 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน

ไหว้พระที่วัดภูมินทร์แล้ว ข้ามฝั่งมายังฝั่งตรงข้าม เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน่าน  บรรยากาศร่มรื่น มีทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ  เป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพสวยๆหลายมุม เหมาะสำหรับแวะมานั่งพัก เดินเล่นถ่ายภาพ

 dew_3967

dew_3970

 

 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  ตั้งอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน นับเป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญของจังหวัด อีกวัดหนึ่ง ด้านหลังเป็นเจดีย์ช้างล้อมเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในองค์พระเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย  รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัวประดับโดยรอบ

 

dew_4005

dew_4002

dsc_6348

 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ” ภายในจัดแสดงศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “งาช้างดำ”  มีสีน้ำตาลเข้มไปทางดำ ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ มีซุ้มต้นลีลาวดี  ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งโน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม เรียกได้ว่า เป็นอีก 1 จุดแวะของจังหวัดน่านที่เมื่อมาถึงแล้วต้องมาถ่ายภาพ

 

 

ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ตั้งของวัดน้อย วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย จากคำบอกเล่าที่สืบทอดต่อกันมาเชื่อว่า พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 เป็นผู้สร้างขึ้น โดยสาเหตุมาจากครั้งหนึ่งที่พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลถึงจำนวนวัดทั้งหมดในเมืองน่านแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แต่ปรากฏว่าในกราบบังคมทูล คราวนั้นพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯได้นับจำนวนวัดเกินไปหนึ่งวัด จึงได้หาทางทำการสร้างวัดน้อย แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กราบบังคมทูลไป

 

 

 วัดหัวข่วง

วัดหัวข่วง ตั้งอยู่บนถนนมหาพรหม  เป็นวัดที่มีความสำคัญในเขตหัวแหวนเมืองน่าตั้งอยู่ใกล้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  วิหารและเจดีย์มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่านฝีมือประณีตงดงาม  โดยเฉพาะวิหาร ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง นอกจากนี้ในวัด ยังมีหอไตรเก่าลักษณะน่าชม คล้ายวิหารแต่มีขนาดเล็กและทรงสูงหน้าบันและฝาชั้นบนประดับลายแกะสลักสวยงาม ตั้งอยู่ใกล้องค์เจดีย์

 

 

วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ “สล่ารง” และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติการกำเนิดเมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

 

 

 วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน  ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน  ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

 

 

 

 

 พระบรมธาตุแช่แห้ง

พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน ตั้งอยูห่างไปจากตัวเมืองน่านประมาณ  4 กม. องค์พระธาตุ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา  พระบรมธาตุแช่แห้งปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าให้ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย  สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน

 

 

17.00 น. วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

 

 

โฮงเจ้าฟองคำ

โฮงเจ้าฟองคำ ตั้งอยู่ที่ถนน สุมนเทวราช ซอย 2 สร้างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนา บ้านเก่าอายุเกือบ200ปี  โฮงเจ้าฟองคำเป็นบ้านของเจ้าฟองคำ เชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62  คำว่า “ โฮง ” เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไท  โฮงเจ้าฟองคำเป็นบ้านไม้สักยกใต้ถุนสูง รูปแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ ประกอบด้วยเรือน 4 หลัง แบ่งเป็นห้องต่างๆ ทั้งนอน ห้องรับแขก ห้องครัว  ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยนอกชานและทางเดิน บันไดทางขึ้นบ้านอยู่ด้านหน้ามีหลังคาคลุม สำหรับไม้สักที่ใช้สร้างบ้านนั้น ใช้วิธีการผ่าและซ้อมถากด้วยขวานและมีด การประกอบตัวบ้านจึงไม่ได้ใช้ตะปู แต่จะใช้วิธีเจาะไม้และเข้าไม้โดยใช้สลักไม้  บริเวณหน้าบ้านมีบ่อน้ำ โดยรอบบ้านร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด

 

 

ตึกรังษีเกษม

ตั้งอยู่ที่ ถนนสุมนเทวราช อำเภอเมืองน่าน ในพื้นที่ของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา เป็นอาคารเก่าแก่สไตล์ตะวันตกยุคโคโลเนียลที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ก่อตั้งขึ้นราวๆ ปีพ.ศ. 2458 โดยคณะมิชชันนารีเพื่อเปิดเป็นโรงเรียนสำหรับสอนหนังสือตะวันตกแห่งแรกของเมืองน่าน  เดิมมีชื่อว่า โรงเรียน “เมริเอริสมิท บราวส์” ต่อมาสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนรังษีเกษม และกลายเป็นชื่อตึกรังสีเกษมในปัจจุบัน  ในอดีตตึกรังษีเกษมใช้เป็นห้องประชุม ห้องเรียนสำหรับเด็ก และเป็นที่ประกอบศาสนพิธีที่สำคัญนอกเหนือจากการเรียนการสอน เช่น พิธีแต่งงาน การประชุมใหญ่ พิธีแต่งตั้ง สถาปนา เป็นต้น

รีวิวฉบับเต็ม คลิ๊ก  ตึกรังษีเกษม 

 

 

หอศิลป์ริมน่าน

หอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดังที่รักใน ศิลปะที่ต้องการสร้างหอศิลป์เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของคุณวินัย  ในรูปแบบกึ่งนิทรรศการถาวรให้ได้ชมเกือบตลอดปีขึ้น ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนที่มาเสพศิลปะนั้นได้ความรู้สึกสบายใจและพักผ่อนไปด้วย

ชมรีวิวฉบับเต็ม คลิ๊ก หอศิลป์ริมน่าน

 

 

ร้านอาหารและคาเฟ่ในเมืองน่าน

เมื่อมาถึงตัวเมืองน่านหากกำลังมองหารร้านอาหารพื้นเมือง ตามแบบฉบับของชาวเหนือ เฮือนภูคา คือ อีกหนึ่งร้านที่ควรมาลองชิมสักครั้ง บรรยากาศของร้านตกแต่งเป็นสไตล์น่านขนานแท้  สำหรับผู้ที่ชอบอาหารเมืองคงจะไม่ผิดหวัง เพราะมีเมนูให้เลือกหลายอย่าง แถมรสชาติอาหารยังอร่อยเด็ดในราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย

เฮือนภูคา

13/2 ถนนข้าหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง น่าน

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 – 22:00 น.

 

 

เฮือนฮอม

หากมาเที่ยวเมืองน่านและกำลังมองหาอาหารเหนือรสชาติอร่อยๆ บรรยากาศดี ราคาไม่แพง ไม่มีใครที่ไม่รู้จักร้าน เฮือนฮอม ร้านอาหารเหนือสไตล์พื้นเมืองแท้ๆ ซึ้งตั้งอยู่ใจกลางเมืองน่าน ตรงข้ามวัดมิ่งเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองน่าน  ร้านนี้เจ้าของเดียวกับ น่านทัวร์ริ่ง บริษัททัวร์ที่จัดท่องเที่ยว เดินป่า ล่องแก่งน้ำว้า ที่ขึ้นชื่อของเมืองน่านนั้นเอง เมนูของ เฮือนฮอม มีให้เลือกหลากหลาย เมนูเด่นๆ เช่น  ขนมจีนชุดใหญ่ มาพร้อมผักเคืองเคียง และน้ำแกงขนมจีนครบชุด ไม่ว่าจะเป็นน้ำเงี้ยว น้ำกะทิ และน้ำพริก   อีกเมนูหนึ่งก็คือ ชุดน้ำพริกหนุ่ม แคมป์หมู ไส้อั่ว ผักลวก  และเมนูอาหารเหนืออื่น เช่น แกงแค แกงฮังเล ข้าวซอย

 

dsc_2442

dsc_2437

dsc_1556

 

 ร้านวันดา

มองหาร้านในตัวเมืองที่ขึ้นขึ้นชื่อว่าอร่อยและราคาไม่แพง เปิดแต่เช้า หาข้อมูลมาเจอร้านวันดา ร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองน่านมาหลายสิบปี ร้านอาหารที่ดูภายนอกนั้นธรรมดามาก จนหลายคนอาจมองผ่าน แต่ด้วยรสชาติอาหารที่ไม่ธรรมดาของร้านนี้ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งหลายที่มีนักท่องเที่ยวแวะมาทานอาหารกันอย่างไม่ขาดสาย รวมทั้งดาราและบุคคลมีชื่อเสียงต่างๆ ก็เคยแวะมาทานกันมากมาย เมนูของร้านเน้นอาหารพื้นเมือง อย่างเช่น  ขนมจีน น้ำต่างๆ โดยเฉพาะน้ำเงี้ยวอร่อยมาก  ข้าวซอยข้าวซอยไก่ของร้านนี้ต้องยกนิ้วให้ รสชาติน้ำเข้มข้น เส้นนิ่ม เนื้อไก่นุ่มชุ่มลิ้น  ข้าวแกง  และเมนูเด็ดพื้นเมืองของร้าน ข้าวกั้นจิ้น คือข้าวผัดกับเลือดหมู กินกับกากหมู  รสชาติก็แปลกไปอีกแบบ ร้านวันดาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  07.00 น. – 17.00 น.

 

dsc_6299

dsc_6300

dsc_6303

dsc_6313

 

ร้านกาแฟสุดกองดี

สุดกองดี ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน  ร้านคาเฟ่บนต้นไม้บนระเบียงยกสูง  มองเห็นวิวริมแม่น้ำน่าน  บรรยากาศของร้านร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ ชื่อของร้านมาจากที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่สุดซอย  ซึ่งสุดกองเป็นภาษาเหนือ แปลว่า สุดซอย  นอกเหนือจากบรรยากาศสุดเลิศแล้ว  ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ช่วงกลางวันเป็นคาเฟ่มีเครื่องดื่มและเบอเกอรี่ขายไปจนถึงช่วงค่ำ ส่วนช่วงเย็นหากใครอยากมานั่งดื่ม สังสรรค์ริมน้ำ มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่าย พร้อมให้สังสรรค์ รวมถึงอาหารกับแกล้มเคล้าเครื่องดื่ม

 

 

 ขนมหวานป้านิ่ม

จบทริปเที่ยวด้วยการแวะทานขนมหวานให้เย็นใจ  ที่ร้านขนมหวานป้านิ่ม ที่ว่ากันว่า ถ้าใครแอ่วเมืองน่านแล้วไม่ได้ลิ้มรส ก็เหมือนมาไม่ถึง  เมนูขึ้นของที่นี่คงไม่พ้นบัวลอยไข่หวาน ที่ถ้าไม่ทันรอบเวลาก็อาจอดทานได้ง่ายๆ เพราะจะขายเฉพาะช่วงเย็นประมาณ 18.00 น. เท่านั้น ส่วนช่วงเวลาอื่นก็มีขนมหวาน เช่น ข้าวเหนียวดำเปียก เต้าส่วน ลอดช่อง ข้าวฝ่างเปียก พลาดไม่ได้ คือ ไอศกรีมไข่แข็งที่นำมาผสมรวมกับขนมไทยอื่น เช่น ซาหริ่ม  ฟักทองเชื่อม รสชาติหอมอร่อย ช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี  ปัจจุบันร้านของหวาน ป้านิ่มย้าย ไปที่บ้านมงคลนิมิตร ถนนทางเข้าสนามกีฬา อบจ.น่าน ตัดออกบายพาสปางค่า-ทุ่งเศรษรฐี   ร้านเปิดตั้งแต่ 11 โมง ถึง 4 ทุ่มครึ่ง หยุดทุกวันพุธ สอบถามเพิ่มเติม 085 036 6108

 

dew_4286

dsc_6861
dsc_6859

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวน่านที่น่าสนใจทั้งจังหวัด คลิ๊ก รวมที่เที่ยวน่าน 

 

หาที่พักในตัวเมืองน่าน มีให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว  คลิ๊ก ที่พักน่าน 

 

 

ที่พักน่านใกล้แหล่งกิน แหล่งเที่ยวหลักติดอำดับต้นๆของเมืองน่าน หาได้ง่ายๆผ่าน Traveloka  ผู้ให้บริการจองที่พักและตั๋วเครื่องบินที่มีโปรโมชั่นและส่วนลดสดใหม่มาให้นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

booking-hotel-blue

>> จองที่พักน่าน ราคาพิเศษ กับ Traveloka <<

%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99

ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

บทความที่เกี่ยวข้อง