• สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นสะพานที่เชื่อมต่อแขวงสะหวันนะเขด ในประเทศลาว กับจังหวัดมุกดาหาร มีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร มีความกว้าง 12เมตร และมีช่องการจราจร 2 ช่องทาง บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานทอด มีร้านค้าอาหารหมูจุ่ม หมูกระทะ ส้มตำ และที่นั่งริมน้ำโขง นั่งชิลทานอาหารในช่วงเย็น รวมถึงมีแลนดมาร์คที่โดดเด่น คือ รูปปั้นพญานาค

   

   

  สำหรับการเดินทางมาที่สะพานมิตรไทย-ลาว แห่งที่ 2 แบบที่ไม่ได้ข้ามแดด ต้องการเพียงแค่มาชมวิวสะพาน หากเดินทางด้วย google map ให้ตั้งการเดินทางมา “จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2” เพราะหากตั้งชื่อสะพานอย่างเดียวจะพาขึ้นไปบนสะพานเพื่อข้ามฝั่ง ซึ่งตั้งอยู่คนละจุดกัน จุดชมวิวจะอู่ด้านล่างและถึงก่อนสะพาน สามารถจอดรถเลียบทางเดินได้เลย ภาพบรรยากาศของจุดชมวิวในยามเช้าช่วงฤดูหนาวบรรยากาศดีมาก อากาศเย็นสบาย ปกคลุมด้วยสายหมอกบาง

   

   

  บริเณจุดชมวิว มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ คือ พญาศรีมุกดามหา มุนีนีลปาลนาคราช ลำตัวเลื้อยบริเวณเสาซึ่งตั้งอยู่ติดกับสะพาน มีความงดงามน่าเกรงขามมาก นักท่องเที่ยวที่มายังสะพานแห่งนี้ต้องแวะมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

   

   

  ยามเย็นมีร้านอาหารแบบรถเข็นเรียงรายอยู่บริเวณทางเดินเลียบน้ำโขง เป็นร้านหมูกระทะ หมูจุ่ม ส้มตำ ยำ ให้เลือกทานหลายร้าน ที่นั่งเป็นแบบโต๊ะนั่งญี่ปุ่นริมโขง มองเห็นวิวสะพารในยามค่ำคืนชิวมา ยิ่งมาเที่ยวช่วงฤดูหนาวลมแรง อากาศเย็นสุดๆให้เตรียมเสื้อกันหนาวและกันลมมาให้พร้อม

   

   

  การเดินทางข้ามแดนไปยังสะหวันนะเขต

  สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 นี้ เปรียบเสมือนประตูสู่อินโดจีน โดยมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แห่งที่ 2 เชื่อมระหว่างจังหวัดมุกดาหารของไทย กับแขวงสะหวันนะเขตของ สปป.ลาว และยังเป็นประตูสู่ท่าเรือแหลืมฉบัง ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย กับเมืองท่าดานังของเวียดนาม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางขนส่ง เชื่อมโยงจากตะวันออกคือเมืองดานัง ข้ามแม่น้ำโขงที่แขวงสะหวันนะเขต ต่อมายังมุกดาหาร และผ่านไปยังตะวันตกที่ชายแดนไทย-พม่า ที่อำเภอแม่สอด และเมืองเมียวดี และไปสิ้นสุดที่ เมืองมะละแหม่งของพม่า

   

  การเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ไปเที่ยวที่แขวงสะหวันนะเขต

  ในการเดินทางข้ามสะพานฯ จะต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศเท่านั้น โดยค่าโดยสารท่านละ 45 บาท โดยฝั่งไทยจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดิน ส่วน สปป.ลาว มีการจัดเก็บดังนี้ หนังสือเดินทาง (Passport) วันธรรมดา 20 บาท วันหยุด 40 บาท หนังสือผ่านแดน (Borderpass และ Temporary Borderpass) วันธรรมดา 50 บาท วันหยุด 100 บาท โดยมีจุดจอดรถโดยสารบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

  สำหรับบุคคล
  1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุสำหรับประชาชนคนไทย ประชาชนคนลาว และประชาชนประเทศที่ 3 บุคคลที่มีสัญชาติไทย ติดต่อได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดขอนแก่น

  2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporaty Borderpass) ชนิดแผ่นใช้ครั้งเดียว (ไป-กลับ) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใดก็ได้ เดินทางได้ 3 วัน 2 คืน สามารถดำเนินการได้ที่อาคารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.มุกดาหาร (ด่านท่าเรือ) , ที่ทำการบริษัทขนส่ง จำกัด ภายในอาคารสถานีผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร เชิงสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต และศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เอกสารหลักฐานประกอบคำขอประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวจำนวน 30 บาท

  3. หรือหนังสือผ่านแดน (Borderpass) ชนิดเล่ม ต้องมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดมุกดาหารเท่านั้น ใช้ได้ 1 ปี ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ใกล้ท่าเรือเทศบาล และอาคารด่านควบคุมขาออกสะพานฯ

  หลักฐานประกอบคำขอ ประกอบด้วยรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือผ่านแดนจำนวน 200 บาท ผู้ติดตามที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากบิดา – มารดา ก่อน จึงจะได้รับอนุญาต

  สำหรับรถยนต์
  1. หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (Passport รถยนต์) ที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ และติดเครื่องหมายแสดงประเทศไว้ที่รถ ติดต่อขอทำได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จดทะเบียน หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

  2. เตรียมเอกสารจัดทำประกันภัยรถยนต์ เพื่อคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถที่ด่านพรมแดน แขวงสะหวันนะเขต ตามกฎหมายของ สปป.ลาว

  Tags : , , ,

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  รีวิวคาเฟ่และร้านอาหาร