หอแก้วมุกดาหาร ชมวิวเมืองแบบ 360 องศา

หอแก้วมุกดาหาร  สัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงเก้าเหลี่ยม ชั้น 1 เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุกดาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสุด สามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม

ตัวอาคารแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม แสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน

ชั้นที่ 2 เป็นการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ 8 ชนเผ่าในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ไทยข่า ไทยกะโซ่ ไทยกะเลิง ชาวไทยอีสานไทยย้อไทยแสกไทยกุลา ชาวผู้ไทย

ชั้นที่ 3-5 เป็นส่วนแกนของหอคอย

ชั้นที่ 6 เป็นหอชมทัศนียภาพ 360 องศา มองเห็นวิว360 องศา เห็นแม่น้ำโขง สะพานมิตรภาพไทย-ลาวฝั่งลาว เมืองสวันนะเขต

ชั้นที่ 7 เป็นลูกแก้วมุกดาหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปเนื้อเงินแท้ เรียกว่า พระพุทธนวมิ่งมงคลดาหาร และพระพุทธรูปประจำวันเกิด

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 น. -18.00 น. บัตรเข้าชม เด็กคนละ 10 บาท ผู้ใหญ่คนละ 30 บาทผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน