• สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย

  สะพานมิตรภาพไทยลาว  เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงจากอำเภอเมืองหนองคายไปเมืองท่าเดื่อ ของสปป.ลาว ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง เวียงจันทน์ ประมาณ 20 กิโลเมตร สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สะพานเปิดเวลา 05.00-20.00 น. นักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการเดินทางจากหนองคายไปเวียงจันทน์จำเป็นต้องใช้สะพานแห่ง มีช่องสำหรับเดินรถ 2 ช่องทาง

   

   

  การเดินทางข้ามไปยังฝั่งลาว

  นักท่องเที่ยวที่ต้องการข้ามแดนไป เที่ยว ยังฝั่งลาว สามารถเดินทางด้วยตัวเอง  /  ติดต่อบริษัทนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด่าน  เปิด  06.00  –  22.00  น.  ( ทุกวัน )

   

   เอกสารประกอบการเดินทาง
  ชาวไทย

  ต้องทำบัตรผ่านแดนที่ศาลากลางจังหวัดหนองคายด้วยตัวเอง ค่าธรรมเนียมค นละ  40  บาท  โทร. 042 – 411 – 778 หรือ ให้บริษัททัวร์ดำเนินการ  –  ค่าบริการ 100 บาท

   เอกสารประกอบการทำบัตรผ่านแดน  ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน , รูปถ่ายสี  ขนาด 1 นิ้ว  /  2  รูป ถ้านักท่องเที่ยว อายุต่ำกว่า 15 ปี  เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาสูติบัตรแทนสำเนาบัตรประชาชน หลังจากนั้น นำบัตรผ่านแดนไปประทับตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

  ค่าธรรมเนียมฝั่งไทย 10   บาท ฝั่งลาว  50  บาท  ( จันทร์ – ศุกร์)   70  บาท  ( เสาร์ – อาทิตย์ ) 

  อายุผ่านแดน  บัตร มีอายุ 3  วัน หากอยู่เกินต้องขอต่อที่กระทรวงภายใน สปป.ลาว  ใช้ได้เฉพาะการเดินทางไปเมืองชายแดนไทย – ลาว ไม่เกิน  25  กม.  หากเดินทางไปเมืองอื่นต้องใช้หนังสือเดินทางพร้อมวีซ่า

  ชาวต่างประเทศ

  เอกสาร  ได้แก่ หนังสือเดินทาง ( Passport )   วีซ่า

  การยื่นขอวีซ่า สถานฑูตลาวประจำประเทศไทย  520/1-3  ซ. รามคำแหง  39    แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ   โทร. 02 – 539 – 6667 หรือ สถานกงสุลลาว  18 / 1-3  ถ. โพธิสถิตย์  บ้านโนนทัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น
  โทร. 043 – 221 – 861  / 043 – 223 – 688

  ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศอย่างน้อย  3  วันทำการหรือ ติดต่อบริษัทนำเที่ยวดำเนินการได้อายุผ่านแดน  30  วัน  สามารถขอ  VISA ON ARRIVAL ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาว อยู่ในลาวได้  15  วัน

  การนำรถยนต์ออก – เข้าประเทศ
  – ต้องทำเอกสารนำรถออกและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดติดต่อบริษัททัวร์ในหนองคาย ดำเนินการให้
  สอบถามรายละเอียดไ ด้ที่ด่านศุลกากรจังหวัด โทร. 042 – 411 – 518, 042 – 421 – 468 – 9 โทรสาร 0 4241 2654

  รถยนต์โดยสารประจำทาง
  ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว )
  – บริษัท ขนส่ง จำกัด
  – หนองคาย – เวียงจันทน์
  – ค่าโดยสารเที่ยวละ 55 บาท / คน
  – สัมภาระไม่เกินคนละ 20 กิโลกรัม
  – โทร. 042 – 247 – 950 – 2

  Tags : ,

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  รีวิวคาเฟ่และร้านอาหาร