วัดโลกโมฬี เชียงใหม่

เข้าชม 49,143 ครั้ง

วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดสวยเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า ภายในวัดมีพระวิหารไม้ที่วิจิตรบรรจง ด้วยลวดลายแกะสลักแบบโบราณ โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐมีลักษณะโค้งมน มีช่องประตูตรงกับพระวิหารไม้เป็นมุมที่สวยเหมาะเจาะ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีองค์พระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดหลายจุด ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

 

 

วัดโลกโมฬี  มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระเจดีย์ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นเจดีย์เก่าแก่สร้างด้วยอิฐทรงปราสาทมีประติมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมของเจดีย์   ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ข้นทะเบียนไว้ หลังจากได้ยกขึ้นเป็นวัดได้สร้างพระวิหาร และกำแพง ตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างกุฏิสงฆ์พร้อมกัน โดยหล่อพระพุทธรูปปฏิมาประธานประจำพระวิหาร และพระรูปของพระนางจิระประภา มหาเทวี ซึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ สักการะรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์

 

 

วิหารหลวงวัดโลกโมฬี เป็นวิหารไม้สักศิลปะแบบล้านนา งดงามประณีตด้วยลายแกะสลักที่แปลกตา บริเวณหน้าบันประดับกระจกสี ซึ่งทำให้เกิดสีสันหลากสีบนหลังคาวิหารที่มีพื้นโทนสีดำ ซึ่งพื้นดำนี้มีส่วนช่วยขับกระจกสีแดง ขาว น้ำเงิน เขียว เหลือง จนดูระยิบระยับภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ“พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลี

 

 

 

 

ซุ้มประตูทางเข้าวัดโลกโมฬี เป็นประตูอิฐ บริเวณซุ้มประตูมีลวดลายปูนปั้นงดงาม ศิลปะแบบซุ้มประตูล้านนา

 

 

 

หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี ภายในประดิษฐานพระรูปของพระนางจิระประภา  มหาเทวี  ซึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ สักการะรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์

 

 

นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนกิม และรูปปั้นของพญาเกษเชษฐราฐ มหากษัตริย์แห่งล้านนา ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดอีกด้วย  

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม 49,143 ครั้ง