• วัดเกาะแก้วสุทธาราม เพชรบุรี

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า วัดเกาะ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่มีโบราณสถานมากมายหลายอย่างอยู่ในตัววัดเกาะเช่น เมรุวัดเกาะ วิหาร กุฏิสามห้อง อุโบสถ สิ่งที่โดดเด่น คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณเก่าแก่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเพชรบุรี มีคุณค่ายิ่งในด้านศิลปะและด้านโบราณคดี

   

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม

   

  วัดเกาะ ตั้งอยู่ภายในชุมชนวัดเกาะ ชุมชนเก่าอายุกว่า 300 ปี ถนนย่านวัดเกาะมีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย-จีน โดยมี “วัดเกาะ” เป็นศูนย์กลางชุมชน ทางเข้าด้านหน้าวัดจะเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าจีน มีภาพสตรีทอาร์ทแบบวาดอยู่บริเวณกำแพง 2 ภาพ สะท้อนเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนในชุมชน

   

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม

   

  ตรงข้ามกับศาลเจ้า คือ บ้านเก่าแก่ มีชื่อว่า บ้านวาดเวียงไชย ซึ่งคนในชุมชนบอกว่าบ้านหลังนี้  เคยใช้เป็นที่ถ่ายทำละคร บ้านทรายทอง เป็นบ้านของคุณชายน้อยด้วย ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้

   

  5-son07595

   

  วัดเกาะ เป็นวัดขนาดเล็ก ที่ค่อนข้างเงียบ พระอุโบสถปกติจะล๊อคกุญแจ หากต้องการเข้าไปชมสามารถสอบถามคนดูแลได้ ก็จะบอกตำแหน่งที่แขวนกุญแจให้เราไขเข้าไปชม ภายอุโบสถ มีพระพุทธรูป และภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีลักษณะเป็นสีฝุ่น ที่แสดงให้เห็นรูปแบบ ลักษณะ สี องค์ประกอบและเทคนิคของจิตรกรรมสมัยอยุธยาได้อย่างชัดเจน เช่น การใช้สีอ่อน ใช้สีไม่มากสี คือ แดง ดำ ขาว เหลือง ลงพื้นด้วยสีขาว สภาพยังสมบูรณ์แสดงให้เห็นว่า ช่างเตรียมพื้นไว้ดีเยี่ยม พื้นเรียบแน่นและแข็ง แม้ส่วนล่างของภาพจะรางเลือนไปบ้างผนังก็ไม่ผุกร่อนเลยแม้แต่น้อย

   

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม

   

  ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระอุโบสถเป็นภาพจักรวาลตามคติโบราณ ส่วนผนังด้านหลังเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังด้านทิศใต้เป็นภาพพุทธประวัติตอนสำคัญที่เกิดขึ้น ณ สถานที่สำคัญ 8 แห่ง เรียกว่า  อัฏฐมหาสถาน แทรกอยู่ระหว่างภาพเจดีย์ใต้ภาพฉัตร ส่วนผนังด้านทิศเหนือ เป็นภาพแสดงสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับหลังตรัสรู้แล้ว ๗ แห่ง เรียกว่า สัตตมหาสถาน  แทรกอยู่ระหว่างภาพเจดีย์ใต้ภาพฉัตรเช่นเดียวกัน เหนือขึ้นไปเป็นภาพนักสิทธิ์วิทยาธร และคนธรรพ์ ที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของชนชาติต่างๆ  โดยรวมเป็นภาพที่หาดูได้ยากและแปลกตามาก

   

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม

   

  เจดีย์ทรงเครื่อง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกด้านหน้าระหว่างพระอุโบสถและพระวิหาร ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงกลมขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยกลีบบัว กระจังปฏิญาณ และพวงอุบะ บริเวณส่วนปากระฆังและองค์เจดีย์ แต่เดิมเป็นเจดีย์ขนาดย่อมภายในประดิษฐานพระบรมธาตุ

   

  วัดเกาะแก้วสุทธาราม

  Tags : ,

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  รีวิวคาเฟ่และร้านอาหาร