รวมที่เที่ยวสุโขทัย สัมผัสเสน่ห์แบบไทย แนบชิดธรรมชาติ

สุโขทัย ราชธานีเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งต้องหาโอกาสไปสัมผัสช่วงเวลาแห่งอดีตและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้  ผ่านโบราณสถานสำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลก  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ไม่เพียงแต่เป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบง่าย ในบรรยากาศที่ยังคงเป็นธรรมชาติให้ได้ไปสัมผัส รวมที่เที่ยวสุโขทัย สัมผัสเสน่ห์แบบไทยแนบชิดธรรมชาติ

อำเภอเมือง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ ในอำเภอเมือง เป็น โบราณสถานเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับสุโขทัยมาช้านาน  คือจุดหมายในลำดับต้นที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาเยี่ยมเยือน   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก มีพื้นครอบคลุมกว้างขวางและมีกลุ่มโบราณสถานที่กระจายอยู่ในเขตเมืองและรอบตัวเมือง แต่โบราณสถานที่ค่อนข้างสมบูรณ์และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมีดังนี้

วัดศรีชุม

วัดที่ประดิษฐานพระอัจนะ  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาร วิชัย ซึ่งมีขนาดความสูงถึง 15 เมตร  และลักษณะของวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระอัจนะนั้น สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน ผนังแต่ละด้านก่ออิฐถือปูนอย่างแน่นหนา ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน วัดนี้จะค่อนข้างคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาชมความงดงามขององค์พระรวมถึงมากราบไหว้ขอพรกันด้วย

วัดมหาธาตุ

เป็นวัดใหญ่อยู่กลางเมือง มีพระเจดีย์ต่างๆ รวมถึง 200 องค์ นับเป็นวัดสำคัญประจำกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุ ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะแบบสุโขทัยแท้ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน ล้อมรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์ บนฐานเดียวกัน คือ ปรางค์ศิลาแลงตั้งอยู่ที่ทิศทั้ง 4 และเจดีย์แบบศรีวิชัยผสมลังกาก่อด้วยอิฐอยู่ที่มุม ด้านตะวันออกบนเจดีย์ประธานมีวิหารขนาด ใหญ่ก่อ ด้วยศิลาแลง ที่ด้านเหนือและด้าน วัดมหาธาตุ มีบรรยากาศยามเย็นที่สวยงามโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดิน จะได้เห็นดวงกลมโตลาลับขอบฟ้า

วัดพระพายหลวง

ห่างจากวัดศรีชุมประมาณ 800 เมตร เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากวัดมหาธาตุ วัดนี้มีคูน้ำ ล้อมรอบ 3 ชั้น มีปรางค์ 3 องค์ เป็นปรางค์ประธานของวัด ทำด้วยศิลาแลง แบบศิลปะลพบุรี ยังคงเห็นลายปูนปั้นที่ปรางค์ด้าน ทิศเหนือ ด้านหน้าปรางค์มีฐานวิหารเจดีย์ที่ปรักหักพัง ทางด้านประติมากรรม มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางต่างๆ เช่น นั่ง ยืน เดิน นอน ซึ่งส่วนใหญ่ชำรุดแล้วประดิษฐานที่มณฑปและซุ้มเจดีย์

หอพระพุทธสิริมารวิชัย 

ความสำคัญของ หอพระพุทธสิริมารวิชัย  คือ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิริมารวิชัย พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัย ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนลงบนผืนผ้าใบแล้วนำไปติดบนผนังซึ่งเป็นเทคนิคสมัยใหม่ที่ทำให้รูปเขียนคงทน ซึ่งภาพจิตรกรรมเหล่านั้นมีทั้งเรื่องราวพุทธประวัติตอนมารวิชัย มีภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัย ทั้งด้านศาสนา การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนั้นยังมีภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์พระพุทธสิริมารวิชัยอีกด้วย

วัดสะพานหิน

โบราณสถานด้านทิศตะวันตกของกำแพงเมืองที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินลูกเตี้ยสูงประมาณ 200 เมตร มีทาง เดินปูด้วยหินชนวนแผ่นบางๆ จนถึงบริเวณลานวัด มีวิหารก่อด้วยอิฐ มีเสาก่อด้วยศิลาแลง 4 แถว 5 ห้อง ภายในเป็น ที่ประดิษฐาน พระปางประทานอภัยสูง 12.50 เมตร เรียกว่า “พระอัฏฐารศ

ศาลพระแม่ย่า

หากใครมาสุโขทัยต้องหาโอกาสมากราบไหว้ขอพร ศาลพระแม่ย่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของสุโขทัย  พระแม่ย่า เป็นเทวรูปหิน สลักด้วยหินชนวน เป็นรูปสตรีวัยสาว มีเครื่องประดับอย่างสตรีโบราณผู้สูงศักดิ์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ทั้งในจังหวัดสุโขทัยประประชาชนโดยทั่วไป ใครมีเรื่องทุกข์ร้อนก็จะไปกราบไหว้ตั้งจิตอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระแม่ย่า เล่ากันว่ามักจะได้ดังที่ขอ

 

อำเภอศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อีกหนึ่งโบราณสถานสำคัญ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัย  ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์น่าตื่นตาด้วยโบราณสถานมากมาย  แต่ละแห่งล้วนมีคุณค่าแห่งอดีตกาลที่น่าเรียนรู้  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2534 เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฎแสดง ให้เห็นถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นับเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทย ยุคแรกและเป็นต้นกำเนิดของการสร้างประเทศ โบราณสถานที่ค่อนข้างสมบูรณ์และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมีดังนี้

วัดช้างล้อม

มีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประธานทรงลังกา ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ฐานเจดีย์มีช้างปูนปั้นยืนหันหลังชนผนังเจดีย์อยู่โดยรอบ จำนวน 39 เชือก และช้างที่อยู่ตามมุมเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ ตกแต่งเป็นช้างทรงเครื่อง มีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ ต้นขา และข้อเท้า มีวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน นอกจากนั้นเป็นวิหารขนาดเล็กๆ 2 หลัง และเจดีย์ราย 2 องค์ ทั้งนี้ วัดช้างล้อม ที่เมืองศรีสัชนาลัย ตัวช้างจะมีลักษณะที่เด่นกว่า ช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆ กล่าวคือ ยืนเต็มตัวแยกออกจากผนัง มีขนาดสูงใหญ่กว่าช้างจริง และด้านหน้ามีพุ่มดอกบัวปูนปั้นประดับไว้

วัดเจดีย์เจ็ดแถว 

ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดช้างล้อม จุดเด่นของวัดนี้คือเจดีย์แบบต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย และเป็นศิลปะแบบสุโขทัยและศิลปะศรีวิชัยผสมสุโขทัย โดยแท้ นับว่ามีความสวยงามมากกว่า วัดอื่นในสุโขทัยเลยทีเดียว โดยโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ประธานรูปดอกบัวตูม อยู่ด้านหลังพระวิหาร และเจดีย์รายรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆ จำนวน 33 องค์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า วัดเจดีย์เจ็ดแถวเคยเป็นที่ประดิษฐาน พระอัฐิของพระราชวงศ์สุโขทัย

บ้านนาต้นจั่น

บ้านนาต้นจั่น ตั้งอยู่ในตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ของคนในชุมชน ในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร  โดยได้จัดเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยว ได้มาพักร่วมกับเจ้าของบ้านทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตตามชุมชน  โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่นมีประมาณ 15 หลัง แยกบ้านให้อยู่เป็น หลังหรืออยู่บ้านเดียวกับเจ้าของบ้าน เลือกตามความต้องการอยู่ได้อย่างอิสระ พร้อมด้วยเครื่องนอนมาเป็นหมู่คณะ เลือกนอนเอง ได้จะนอนในห้องนอนหรือห้องรับแขก มุมไหนก็ได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติรอบ ที่พัก พร้อมห้องครัวอุปกรณ์ครบครัน ซื้ออาหาร ไปทำรับประทานเองสะดวกสบาย พร้อมมีห้องรับประทานอาหารเป็นส่วนตัวหรือจะรับประทานกับเจ้าของบ้านก็ได้เลือกตามใจชอบ รวมถึงมีกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งมีไกด์เป็นคนในชุมชนพาเที่ยวไปยังจุดต่างๆของหมู่บ้าน

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก  ความสุขแบบบ้านทุ่งสไตล์ ที่บ้านนาต้นจั่น

อำเภอทุ่งเสลี่ยม

ทุ่งเสลี่ยม  อีก 1 อำเภอของจังหวัดสุโขทัย ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าใดนัก  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุโขทัยประมาณ  68 กิโลเมตร  เป็นชุมชนโบราณที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนาค่อนข้างสูง มีความเป็นธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์  ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยแนวสันเขาทำให้อำเภอนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม   วิถีชีวิตของผู้คนทุ่งเสลี่ยมได้อาศัยร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการดำรงชีวิตจึงทำให้มีวัดวาอารามที่สวยงามมากมาย ประชาชนส่วนใหญ่มีอุปนิสัยรักสงบ ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรไทย ทำให้เมื่อมาเที่ยวทุ่งเสลี่ยมจะได้สัมผัสบรรยากาศของทุ่งนาเขียวขจีตลอดสองฝั่งถนนเป็นภาพที่สดชื่นสบายตา

วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคล เป็นที่รู้จักกันดีไปทั้งประเทศจนถึงยังต่างประเทศถือเป็นสถานธรรมซื่อดังอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยเป็นวัดที่สวยงามมีเอกลักษณ์ วิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยล้านนา เรียกได้ว่าเป็นวัดสวยงามขึ้นชื่อของทุ่งเสลี่ยมเลยก็ว่าได้ วัดนี้มี พระพุทธรูปทองคำ หนัก 9 กิโลกรัม ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่ประดิษฐานและสร้างซื่อเสียง โด่งดังมาควบคู่กับวัด เมื่อเราเข้ามาในอาณาเขตของวัดจะได้ตื่นตะลึงไปกับวิหารและอุโบสถตลอดสองข้างทาง ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบล้านนาบนเนื้อที่กว้างขวางทราบมาว่าพื้นที่วัดทั้งหมดมีกว่า 100  ไร่

วัดกลางดง

วัดกลางดง  มีภูมิทัศน์ที่สวยงามคือ มีภูเขาเป็นฉากหลังโอบล้อมไว้ หากมาในช่วงฤดูทำนาเราจะได้เห็นพระอุโบสถและองค์พระเจดีย์ ซึ่งมีฉากด้านหน้าเป็นนาข้าวเขียวขจี สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีวิจิตรศิลป์งดงามไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ซึ่งมีศิลปะคล้ายกับวัดในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง สิ่งที่โดดเด่นคือ องค์พระเจดีย์ 5 ยอด สีทองซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระวิหาร ซึ่งเป็นศิลปะพม่าภายในบรรจุแก้วแหวนเงินทองที่มีค่ามากมาย นอกจากนี้ยังมีมณฑปอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยลักษณะเป็นรูปหล่อเท่าองค์จริง ประดิษฐานอยู่ในมณฑปวัดกลางดง อันเป็นที่เคารพสักการะนับถือของประชาชนชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม

วัดทุ่งเสลี่ยม

มาถึงทุ่งเสลี่ยมแล้วไม่ได้มาไหว้หลวงพ่อศิลา ที่วัดทุ่งเสลี่ยม วัดประจำอำเภอถือว่ายังมาไม่ถึง วัดทุ่งเสลี่ยมเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา  พระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกที่งดงามที่สุดองค์หนึ่ง หลวงพ่อศิลาเป็นที่เลื่องลือเลื่อมใสของชาวบ้านรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพลังอันศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ทางวัดทุ่งเสลี่ยมจัดงานสักการะหลวงพ่อศิลา ทุกปีจะมีพุทธศาสนิกชน จากอำเภอทุ่งเสลี่ยม และจากอำเภอต่างๆ ทั่วทุกจังหวัดมาร่วมงานสักการะหลวงพ่อศิลาเป็นจำนวนมาก

วัดแม่ทุเลา

วัดแม่ทุเลา  ตั้งอยู่ที่ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  เดิมเรียกวัดน้ำล้อม ต่อมาเรียกตามชื่อหมู่บ้านแม่ทุเลา ว่า วัดแม่ทุเลา  สิ่งที่โดดเด่นภายในวัดคือ  อุโบสถสีทองงดงามด้วยลวดลายแกะสลัก มีประตูทางขึ้นเป็นบันไดนาค  4 ทิศ ภายในอุโบสถประดับด้วยแก้วโมเสค ระยิบ ระยับ มีพระพุทธรูปองค์ประธาน และพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ภายใน

ปั่นจักรยานชมวิวทุ่งนา

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์เมื่อมาถึงทุ่งเสลี่ยม คือ ปั่นจักรยานชมวิวทุ่งนาและวิถีชีวิตชาวบ้าน สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานก็สามารถปั่นกันได้ทั่วอำเภอแต่ถ้าปั่นเส้นทางหลักรถจะเยอะซักหน่อย เส้นทางปั่นจักรายานที่เราว่าสวยที่สุดในอำเภอน่าจะเป็นเส้นนี้เป็นซอยเล็กๆฝั่งตรงข้ามเยื้องกับที่พักเรานี่เอง ข้ามถนนมาปุ๊บตรงดิ่งเข้าไปในซอยได้เลย  เป็นถนนคอนกรีตสายเล็กๆที่วิวทั้งสองข้าง คือ ทุ่งนาและถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ตัดออกมาจากถนนสายหลักเข้าไปยังหมู่บ้าน รถจึงไม่เยอะ ค่อนข้างปลอดภัย  รถที่สัญจรไปมาส่วนใหญ่ คือ จักรยานและรถมอเตอร์ไซต์ของชาวบ้าน เป็นถนนที่ถือว่าแสงยามเย็นสวยมากกระทบกับทุ่งนาซึ่งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทอง

รีวิวท่องเที่ยวทุ่งเสลี่ยม คลิ๊ก ทุ่งเสลี่ยม 

 

อำเภอกงไกรลาศ 

ตลาดริมยม 

ตลาดริมยม ตั้งอยู่มรา อำเภอกงไกรลาศ   เปิดให้บริการทุกวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่ 16.00-21.00 น. โดยมีรถรับ-ส่งฟรี จากบริเวณหน้าสำนักงานการท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย เวลา 17.00 น.และออกจาก กงไกรลาศ เวลา 19.30 น.  ตลาดริมยมเป็นตลาดที่สามารถมาสัมผัสวิถีย่านการค้าเก่าของชาวบ้านแบบโบราณในสมัยพ.ศ 2437 ซึ่งสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของการค้าขายริมน้ำ ตั้งแต่การแต่งกายของพ่อค้า แม่ขาย ไปจนถึงภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆ และการละเล่นพื้นบ้าน

บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง เป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอคีรีมาศ  เป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย เพราะที่นี่มีครบ เริ่มจากศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาจะตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน เป็นสถานที่แสดงให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาของชุมชม แสดงเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามในแบบต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือการทำเครื่องปั้นดินเผา เป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นชุมชน

เกาะรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง  

ทุ่งทะเลหลวง เกาะกลางน้ำรูปหัวใจหนึ่งเดียวในโลกที่สุโขทัย   ตั้งอยู่บริเวณใจกลางทุ่งทะเลหลวง ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจแห่งนี้ ได้เกิดจากแนวคิดโครงการแก้มลิง ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยใช้บริเวณทะเลหลวงซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำในอดีต โดยได้มีการขุดลอกพื้นที่และขุดคลองเผื่อผันน้ำเข้ากักเก็บไว้ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ เเละได้มีการออกแบบให้เป็นรูปหัวใจ  จนกลายมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย มีการปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น สวยงามน่ามาเที่ยวชมผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน