แกรนด์แคนยอน ขนอม

แกรนด์แคนยอน ขนอม ตั้งอยู่ในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ไกลจากสวนปลาตอดตาสรรค์ โดยตั้งอยู่ริมถนนสังเกตได้ง่ายมมาก  พื่นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นลานหินและดินสีขาว มีแท่งหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั่งตระหงานขึ้นมาโดดเด่นกลางแอ่งน้ำสีเขียว กลายเป็นภาพที่แปลกตา ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาในเส้นทางนี้นิยมแวะมาถ่ายภาพพอรตเทรตเท่ๆ เพราะมีจุดถ่ายภาพน่าสนใจหลายมุม

 

ขนอมแกรนด์แคนยอน

 

พื้นที่โดยรอบของ ขนอมแกรนด์เคนยอน เป็นลานดินสำหรับเดิน ที่มีภูเขาหินตั้งอยู่ หินมีสีเทาและเป็นชั้นหินถูกกัด กร่อนตามธรรมชาติกลายเป็นริ้วลายที่สวยงาม มีสระน้ำขนาดเล็กอยู่ด้านหน้า น้ำในสระมีสีเขียว และมีแท่งหินโผล่พ้นน้ำขึ้นมาโดดเด่นเพียงหนึ่งเดียว

 

ขนอมแกรนด์แคนยอน

ขนอมแกรนด์แคนยอน

 

 

มุมถ่ายภาพริมน้ำเก๋ๆ มาตอนกลางวันก็จะร้อนหน่อยๆ แนะนำเตรียมร่มและหมวกมาด้วยจะดีมาก

 

ขนอมแกรนด์แคนยอน

ขนอมแกรนด์แคนยอน

ขนอมแกรนด์แคนยอน

 

อีกหนึ่งมุมถ่ายภาพคูลๆ เป็นกองหินที่สูงขึ้นไปจากพื้นดิน สามารถเดินขึ้นไปยืนหรือนั่งโพสต์ท่าเท่ คูลๆกันไป ขนอมแกรนด์แคนยอนไม่เก็บค่าเข้าชม สามารถเข้าไปชมได้ตลอดทั้งวัน โดยทางเข้าจะมีซุ้มขายเครื่องดื่มเล็กๆ ตั้งอยู่ด้านหน้า

 

ขนอมแกรนด์แคนยอน

ขนอมแกรนด์แคนยอน

ขนอมแกรนด์แคนยอน

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่