อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จย่า

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ อุทยานสมเด็จย่า  ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นสนองกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่จะให้อนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จย่า ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ให้ได้ศึกษา รวมทั้งเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายของคนชุมชน นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกลิ่นอายในอดีตผ่านอาคารเก่าแก่ต่างๆภายในอุทยานฯ กลายเป็นจุดเช็คอินถ่ายสวยในสไตล์วินเทจได้อีกด้วย  

 

1 SON07697

 

เมื่อมาถึงสามารถจอดรถไว้บริเวณทางเข้าได้ โดยเสียค่าจอดคันละ 20 บาท ภายในอุทยานสมเด็จย่า มีพื้นที่กว้างขวาง ด้านหน้ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่คอยให้ร่มเงา  และยังเป็นลานสำหรับใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสวนด้วย ที่นี่เปิดให้เข้าชมฟรี

 

4

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงดำรงไว้ซึ่งพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระราชจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนเป็นคุณแก่บ้านเมือง เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในฐานะที่ทรงมีพระราชคุณูปการแก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างใหญ่หลวง จึงมีการสร้างพระราชานุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีฯไว้หลายแห่ง เช่นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ มีลักษณะเป็นพระรูปสมเด็จพระศรีฯ ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ประทับนั่งในพระอิริยาบถผ่อนคลาย ประดิษฐานภายในสวนส่วนหน้าของอุทยาน ดินใต้ฐานพระราชานุสาวรีย์นั้นนำมาจากสถานที่ต่างๆ ที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ  

 

5 SON07699

 

ภายในสวนมีต้นไม้ปกคลุมทางเดินโดยรอบ มีที่ให้นั่งพักผ่อน ลู่วิ่งรอบสวน มีแผ่นหินแกะสลักขนาดใหญ่แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภาพสลักแผ่นหินทรายทางด้านใต้แสดงพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในท้องถิ่นทุรกันดาร และด้านเหนือแสดงกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนา

 

6 SON07809

7 1

 

เมื่อเดินเข้าไปข้างในเหมือนหลุดเข้าไปในบรรยากาศของอดีต เพราะเต็มไปด้วยกำแพงและอาคารอิฐโบราณ เรียกว่า อาคารทิมบริวาร สถาปัตยกรรมแบบจีนซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของข้าทาสบริวารเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ด้วยความดงามเก่าแก่ของอาคาร จึงทำให้กลายเป็นจุดถ่ายภาพสวย ของนักท่องเที่ยวที่แวะมา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาถ่ายรูปกันหลายคน ไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยาหรือลพบุรี มาที่คลองสานก็มีความเก่าแก่ให้ได้ชมเช่นกัน

 

8 SON07701

9 SON07779

9 1

10 SON07728

 

บางจุดของกำแพงมีรากต้นไทรขนาดใหญ่ปกคลุม กลายเป็นศิลปะของรากไม้ที่สวยงาม เพิ่มมนต์ขลังและเสน่ห์ของสถานที่เพิ่มขึ้น

 

11 SON07727

11 SON07752

 

ศาลาแปดเหลี่ยม  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี แต่ได้ด่วนสวรรคตก่อนสร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างเป็นทางการ และประทับนั่งด้านในศาลาแปดเหลี่ยมแห่งนี้

 

13 SON07756

14

15 SON07811

16 SON07770

 

ภายในสวนส่วนใน โปรดเกล้าฯ ให้จำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งเคยประทับที่ชุมชนแห่งนี้ ตกแต่งภายในตามหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

 

19 SON07798

20 SON07804

 

ตลอดเส้นทางที่เราเดินเล่นใน อุทยานสมเด็จย่า ได้มองอาคารต่างๆ เหมือนเป็นอาหารตาและอาหารใจ รู้สึกได้ถึงความสุข สงบ และร่มรื่น แบบที่ไม่นาเชื่อว่าจะมีบรรยากาศแบบนี้ซ่อนตัวอยู่ภายในชุมชน ท่ามกลางความเจริญในย่านคลองสาน แถมมีพิพิธภัณฑ์เก็บเรื่องราวของสมเด็จย่าอย่างละเอียด ให้ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ใครที่คิดถึงพระองค์ท่านแวะมาที่นี่กันได้ค่ะ

 

17 SON07791 18 SON07781 1

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่