วนอุทยานพนมสวาย สุรินทร์

วนอุทยานพนมสวาย ตั้งอยู่ที่ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นภูเขาบนที่ราบทำนาของจังหวัดสุรินทร์ คือ พนมพรอล พนมเปร๊าะ และพนมสรัย ทั้งสามลูกรวมกันกลายเป็นเขาพนมสวาย ผืนป่าขนาดเล็กไม่ไกลจากตัวเมืองสุรินทร์บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม ผู้ที่มาเยือนเขาพนมสวายจะได้สักการะ 9  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล คือ พระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคล อัฐิหลวงปู่ดุล อตุโล พระพุทธรูปองค์ดำ หลวงปู่สวน รอยพระพุทธบาทจำลอง  ศาลเจ้าแม่กวนอิม เต่าศักดิ์สิทธิ์ และสระน้ำศักดิ์สิทธิ์

6

เมื่อเข้ามาในเขตวนอุทยานพนมสวาย จะได้สมผัสกับบรรยากาศของความเขียวขจี และจุดแรกที่จะได้พบเจอ ซุ้มประตู เป็นซุ้มที่สลักลวดลายสวยงาม สถาปัตยกรรมขอมโบราณ มีทางเดินจากทางเข้าอุทยานไปจนถึงซุ้มประตู

1 SON02127

2 SON02131

ผ่านซุ้มประตูเป็นที่ตั้งของสถูปบรรจุอัฐิหลวงปู่ดุลย์ อตุโล  เกจิอาจารย์ที่ได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงสำหรับชาวสุรินทร์ และทั่วประเทศ ทางเข้าสถูปแขวนระฆังทอดยาวไปจนถึงตัวสถูป

3 DEW 6246

4 SON02115

4 SON02123

จากนั้นขับรถขึ้นไปอีก 300 เมตร เพื่อไปสักการะพระพุทธสุรินทรมงคล ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา เป็นพระพุทธรูปสีขาว ปางประทานพร ภปร สำหรับทางขึ้นมีบันไดจำนวน 200 กว่าขั้น ระหว่างทางเรียงรายไปด้วยระฆังจำนวน 1080 ใบ ให้ผู้มาเยือนเคาะเพื่อความเป็นสิริมงคล  เมื่อเดินขึ้นไปจะพบกับศาลาหลังเล็กหลังหนึ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ดำ อยู่ด้านหน้าของพระพุทธสุรินทรมงคล เป็นศาลาที่สร้างด้วยลวดลายสลักงดงามศิลปะแบบขอมโบราณ

5 SON02061

7 SON02099

พระพุทธสุรินทรมงคล พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่เด่นสง่ามองเห็นได้แต่ไกล เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจชาวเมืองสุรินทร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางประทานพร หน้าตักกว้าง 15 เมตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้ โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2520 ดำเนินการสร้างโดยพุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์

DEW 6236

ด้านหลังพระพุทธสุรินทรมงคล มีบันไดทางเดินลงไป มีจุดชมวิวที่สวยงามของท้องทุ่งนาเขียวขจีของชาวสุรินทร์ได้กว้างไกล

8 SON02098

9 SON02090

10 SON02078

จุดต่อไป วัดพนมศิลาราม มีอุโบสถที่โดดเด่นขนาดใหญ่ใช้เป็นวิหารและศาลา มีวิหารพระสังกัจจายน์ ให้ประชาชนได้กราบไหว้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติพร้อมกับทำบุญไหว้พระสบายใจไปพร้อมกัน

11 DEW 6240

12 DEW 6241

DEW 6239

วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย

ที่ตั้ง : ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ห่างจากตัวเมือง 25 กิโลเมตร
เวลาทำการ : ทุกวัน 8.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม : เสียค่าเข้าชมคนละ 20 บาท
ติดต่อ วนอุทยานพนมสวาย 044 518 132ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่