อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบึงหนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีความสวยงามของดอกบัวหลากสีสัน ที่มีมากกว่าหลายร้อยสายพันธุ์ นับเป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่นี่เป็นสถานที่ศึกษาและค้นคว้าของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ความโดดเด่นของอุทยานบัว คือ บึงบัวขนาดใหญ่มีสะพานไม้สีแดงทอดยาวเชื่อมต่อกัน ให้เดินความสวยงามตระการตาของดอกบัวรอบสระ มีศาลาชมวิวกลางบึงบัวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้บริเวณอุทยานบัว ยังมีรูปปั้นพญานาคเผือกขนาดใหญ่ ให้กราบไหว้ขอพร และมีร้านกาแฟ ขนม เครื่องดื่มให้บริการอีกด้วย  

 

1 DEW 7612

2

 

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ เปิดให้เข้าชมฟรี โดยมีบึงบัวขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า ภายในบึงน้ำมีดอกบัวหลากสีสัน หลายสายพันธุ์ พร้อมจัดทำทางเดินไม้สีแดงที่ทอดยาวพาดผ่านบึงน้ำ ที่ถูกสร้างออกแบบให้เชื่อมสัมพันธ์กัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมดอกบัวได้อย่างใกล้ชิดรอบสระ และยังมีศาลาอเนกประสงค์กลางบึงได้นั่งรับลมชมวิว และสำหรับพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย สามารถนั่งชมดอกบัวพร้อมรับลมยามเย็น

 

3 DEW 7636

4 DEW 7631

4 DEW 7616

5 DEW 7644

5 SON05174

6 DEW 9293

7 DEW 7621

8 DEW 7643

 

นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพญานาคเผือกขนาดใหญ่ ตั้งโดดเด่นริมอุทยานบัว พญานาคสีขาว เปรียบเทียบเป็นสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ ตามศาสนาพุทธ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงให้ความเคารพพญานาค ซึ่งตามตำนานของชาวเมืองสกลนครเชื่อว่า พญานาคช่วยปกป้องรักษาบ้านเมือง ช่วยคุ้มครองทะเลสาบหนองหาร บึงน้ำขนาดใหญ่ ให้ประชาชนมีความสงบสุขร่มเย็น  บึงบัวสกลนคร จึงเป็นสถานที่ในอีกบรรยากาศชิลๆ ที่สามารถแวะมาหาความเพลิดเพลินกันได้

 

9

10 DEW 9289

 

อุทยานหนองหานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ที่อยู่ : 59 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 0-4272-5000  โทรสาร : 0-4272-5013
วันเวลาเปิดทำการ  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 18.00 น.

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่