วัดพระศรีมหาโพธิ์ มุกดาหาร

วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งอยู่ใน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมานานนับ 100 ปี บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณโดยรอบวัดศรีมหาโพธิ์ มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ภายในวัดจะมีโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่สวยงาม คือ  โบสถ์เก่าแก่ ศิลปะผสมตะวันตก ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส พระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ องค์พระขนาดใหญ่ริมน้ำโขง ที่ควรค่าแห่งการมาเยี่ยมชม

 

1 DEW 6630

 

ภายในวัดจะมีโบราณสถานคือ สิมอีสาน โบสถ์เก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2459 เป็นศิลปะผสมตะวันตก ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส เป็นสิมที่ผนัง 3 ด้าน ภายในผนังจะมีธูปแต้มหรือจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกที่เป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านซึ่งนับว่าเป็นภาพที่งดงามและหาดูได้ยากในปัจจุบัน รวมทั้งภาพเหตุการณ์ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงเดชานุภาพเสด็จตรวจหัวเมืองในมณฑลอีสานประทับทั่งอยู่บนเกวียน โบสถ์นี้จะไม่อนุญาติให้ผู้หญิงเข้าไป

 

2 DEW 6648

3 DEW 6650

 

พระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่ทางขึ้นเป็นบันไดพญานาคสีทอง องค์พระธาตุมีความเก่าแก่งดงามด้วยลวดลายอันวิจิตร

 

6 DEW 6639

7 DEW 6642

8 DEW 6645

 

ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่หลังเก่า ตั้งอยู่ใกล้กับพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตก กลายเป็นมุมถ่ายภาพสวยภายในวัดได้อีกหนึ่งมุม

 

4 DEW 6636

5 DEW 6652

 

พระองค์พระประธานสีทองขนาดใหญ่ โดดเด่นริมน้ำโขง บริเวณนี้มีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงได้อย่างสวยงาม  

 

9 DEW 6631

10 DEW 6635

11 DEW 6633

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่