วนอุทยานเขากระโดง บุรีรัมย์

วนอุทยานเขากระโดง  ตั้งอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วรอบ บริเวณปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  สิ่งที่น่าสนใจในวนอุทยานเขากระโดง คือ  ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดงซึ่งดับสนิทแล้ว มีอายุประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี   ปัจจุบันมีสภาพเป็นสระน้ำเป็นซากภูเขาไฟที่ยังคงสภาพดีและมีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย มีเส้นทางเดินชมรอบปล่อง และสะพานแขวนให้ยืนชมจากมุมสูงได้อย่างชัดเจน เป็นที่ประดิษฐาน พระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปคู่เมืองของบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางทิศเหนือ ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ จากจุดที่ตั้งขององค์พระสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้ การขึ้นไปเขากระโดง ทำได้สองวิธี คือ เดินขึ้นบันไดจำนวน 297 ขั้น หรือ ขับรถขึ้นไปถึงยอดเขา 

 

DEW 6464

 

วิหารรอยพระพุทธบาท  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง 

 

DEW 6476

DEW 6474

 

 

สะพานแขวนลาวา ที่ตั้งอยู่ในภายในวนอุทยานเขากระโดง อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด 

 

DEW 6455

DEW 6458

 

อีกหนึ่งจุดที่สนุกสนานในเขากระโดง คือ สิไหลเด้อ หรือสไลเดอร์ นั่นแหละ ที่เด็กๆจะชอบมาเล่นสไลดเดอร์ไหลลงไปข้างล่าง

 

DEW 6466

 

 

หินลอยน้ำ ซึ่งเกิดเป็นหินบะซอลล์ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ดูด้วยตัวเหมือนจะเบาเพราะลอยน้ำแต่ถ้าลองจับขึ้นมาจริงๆ แม่เจ้าหนักได้เรื่องเลยทีเดียว

 

DSC 6712

 

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่