วนอุทยานปราณบุรี เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

วนอุทยานปราณบุรี  ตั้งอยู่ในอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่นอกจากจะมีชายหาดบรรยากาศสวยงามและสงบเงียบให้เที่ยวชมแล้ว ยังมีเส้นทางให้เดินศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนระยะทางยาว 1 กิโลเมตร โดยจัดทำเป็นสะพานไม้ยกระดับ สามารถเที่ยวชมและศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด บริเวณทางเดินติดตั้งป้ายสื่อความหมายตลอดเส้นทาง

5 SON01272

เส้นทางศึกษาธรรมชาติจัดทำเป็นสะพานไม้ทอดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตาม ป่าชายเลน  ชมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ทั้ง โกงกาง โปรงแดง ตะบูนดำ  เริ่มต้นผ่านเดินผ่านทางเจ้า มาถึงบริเวณที่นั่งวงกลม ป้ายบอกเลี้ยวซ้าย แต่จะเดินเลี้ยวขวาไปก่อนก็ได้ ฝั่งนี้จะมีต้นไม้ที่มีรากไม้สวยให้ถ่ายรูป

2 SON01215

3 SON01217

เลี้ยวขวามาจะเจอกับ ต้นโกงกางที่มีรากแผ่สาขาใหญ่โต กลายเป็นศิลปะทางธรรมชาติที่งดงามแปลกตา

4 SON01347

6 SON01259

ว่าแล้วต้องแอคท่าถ่ายรูปกันสักหน่อย หรือจะนั่งนิ่งๆ ลองหลับตาฟังเสียงธรรมชาติ ช่วยเยียวยาได้ดีเลยทีเดียว

7 SON01319

ระหว่างทางมีป้ายข้อมูลให้ความรู้เป็นระยะ บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ นอกจากจะได้รู้จักกับพรรณไม้ต่างๆ ในป่าชายเลนแล้ว ยังได้เห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ เช่น ปูก้ามดาบ หอยขี้กา กุ้งดีดขัน ที่ช่วยย่อยสลายอินทรียสารด้วยการกินใบโกงกางและพืชชนิดอื่นๆ แล้วย่อยออกมาเป็นมูล เป็นปุ๋ย ช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้ดิน และยังช่วยในการหมุนเวียนของสารอาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน

9 SON01329

10 SON01287

จากนั้นเดินย้อนกลับมายังเส้นทางเดิม เลี้ยวซ้ายไปจะเจอกับซุ้มต้นไม้ที่สวยงาม ช่วงแรกเป็นต้นโกงกาง เดินไปอีกนิด คือ กลุ่มของป่าโปรงแดง

11 SON01351

12 SON01360

13 SON01362 1

14 SON01397

ผ่านป่าโปรงแดง มาเจอต้นโกงกาง ที่มีรากไม้อลังการ

SON01395

SON01374

15 SON01381

16 SON01401

เดินมาถึงเส้นทางสุดท้ายเป็นส่วนของต้นโปรงมีหอคอยชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของป่าชายเลนอันเขียวขจีในมุมสูงได้แบบ 360 องศา เป็นจุดชมวิวมุมกว้างแบบไม่มีอะไรบดบังสายตา วนอุทยานปราณบุรี เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่เดินได้แบบเพลิน มีจุดถ่ายรูปสวยให้ต้องหยุดเก็บภาพตลอด

17 DEW 8580

18 DEW 8584

1 DEW 8590ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่