• ท่องเที่ยวชุมชน สัมผัสเสน่ห์ภาคกลาง

  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน โดยการนำอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคกลางมานำเสนอ และสร้างเครื่องมือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาละส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ กิจกรรมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัด/ภาคขึ้น

   

  ชมวีดีโอท่องเที่ยวชุมชน  4 จังหวัด 4 สไตล์ 

   

   

   

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์ 0-2141-6115 , 27 โทรสาร 0-2143-8912 ,13 ,19

  Tags :

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  อร่อยด้วยกัน