• ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร นราธิวาส

    ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือ ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าพรุที่มีเนื้อที่และอุดมสมบรูณ์มากที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย ตั้งอยู่ ในอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ป่าพรุแห่งนี้ถือ เป็นผืนสุดท้ายของภาคใต้ทีมีความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติร่มรืนย์

    เข้าชม 3,693 ครั้ง  |  Comments Off on ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร นราธิวาส

  • บทความล่าสุด

    บทความแนะนำ

    อร่อยด้วยกัน