• นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ย้อนเวลาเรียนรู้กรุงเทพแบบล้ำสมัย

  กรุงเทมหานคร อมรรัตนโกสินทร์……. เมืองฟ้าอมรศูนย์กลางการปกครองและความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ที่ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาแสวงหาความรุและมั่นคงของชีวิต แต่กว่ากรุงเทพ หรือกรุงรัตนโกสินทร์ จะกลายเป็นเมืองหลวง และเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักของนานาประเทศเฉกเช่นปัจจุบัน ในเวลานี้คงไม่มี่ที่ไหนที่ ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ศิลปะวัฒนธรรม และราชประเพณีต่างๆ ของ กรุงรัตนโกสินทร์ ราชธานีของไทย ได้อย่างละเอียดสมบูรณ์แบบ ด้วยวิธีการนำเสนอที่สนุกสนาน ล้ำสมัย ตื่นตาตื่นใจได้เท่ากับที่นี่ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” อาคารแห่งการเรียนรู้เมืองกรุงเทพในรูปแบบใหม่ มาเปิดประตูแห่งกาลเวลาเรียนรู้กรุงเทพใน 1 วัน พร้อมๆ กันเลยค่ะ

   

  นิทรรศ์รัตนโกสินทร์

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินท์ ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินถัดจาก ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาฯและโลหะปราสาท เป็นกลุ่มอาคารสีเหลือง ย้อนยุคแบบคลาสิค 3 ชั้น  ห้องโถงด้านล่าง เป็นจุดซื้อบัตรและประชาสัมพันธ์ จุดนี้มีการนำเสนอ ชื่อ นิทรรศ์รัตนโกสินทร์ ผ่านจอมัลติมีเดียขนาดยักษ์ ดูแล้วชวนให้ตื่นเต้นอยากเข้าไปสัมผัสกรุงรัตนโกสินทร์แบบเต็มรูปแบบตามห้องต่างๆมากยิ่งขึ้น

  นิทรรศน์รัตนโกสินท์นิทรรศน์รัตนโกสินท์

   

  การเข้าชมจะแบ่งเป็นรอบค่ะ เนื่องจากมีห้องที่ฉายวีดีทัศน์ด้วย แต่ละรอบก็เว้นห่างกันประมาณ 15-20 นาที เท่านั้น ระหว่างรอก็อาจจะนั่งพักเดินเล่น บริเวณรอบๆ ก่อนได้ค่ะ มีทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ และห้องสมุดให้นั่งผ่อนคลายหาความรู้ด้วย

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินท์นิทรรศน์รัตนโกสินท์

   

  ชั้นที่สองและสามแบ่งเป็น 7 ห้อง คือ ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์ ห้องระบิลพระราชพิธี ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน และห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง ส่วนชั้นที่สี่ออกแบบไว้ให้เป็นมุมพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งวิธีการนำเสนอในแต่ชั้น ถือเป็นการปฏิวัติการเรียนรู้ประวัติศาตร์ ตามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต่างๆ ในรูปแบบเดิม ที่เดินชมไปอาจจะมีบ้างที่เกิดความรู้สึกเบื่อขึ้นมา ผ่านวิธีการนำเสนอแบบใหม่น อลังการด้วยแสงสี ด้วยสื่อมัลติมีเดีย เช่นภาพยนตร์เอนนิเมชั่น วีดีโอ สื่อภาพพร้อมเสียง ภาพสามมิติ ผสมผสานกัน ให้เราได้ตื่นตา ตื่นใจ และตั้งใจฟังและอ่านเรื่องราวต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเมื่อมาถึง


  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  ก่อนจะก้าวสู่ห้องแห่งการเรียนรู้ กรงุรัตนโกสินทร์ตามห้องต่าง เราก็จะพบกับป้ายขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งรูปภาพพร้อมข้อความ บรรยายและร้อยเรียงเหตุการณ์ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งแต่เริ่มยุคก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ พุทธศักราช 2325 จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคปัจจุบันห้องแรก รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ห้องนี่นำเสนอผ่านภาพยนตร์สื่อผสม 4 มิติ ทั้งแสง สี เสียง จะพาเราย่อนไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติเมื่อครั้งเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ราชธานีไทยที่เรียกขานกันมาตั้งแต่เริ่มแรกสถาปนาในปีพ.ศ.2325 จนเปลี่ยนแปลงมาเป็น ‘กรุงเทพมหานคร’ ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการวางรากฐานอย่างมั่นคงของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างการวางผังเมืองตามตำราพิชัยสงคราม ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับการบำรุงขวัญประชาชนและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา สยามประเทศจึงได้คืนความเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง นั่งชมไปก็รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณธิคุณและพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 1

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  ห้องต่อไปห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม จำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมถึงคติแนวคิดในการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังตามคติความเชื่อในความเป็นสมมติเทพของพระมหากษัตริย์

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  สะท้อนผ่านงานด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมชั้นสูงในพระบรมมหาราชวัง อาทิ ลายรดน้ำ , การประดับกระจกสี ฯลฯ

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  และที่น่าสนใจที่สุดในห้องนี้ คือ ตำนานพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นเล่าประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต และครั้งแรกกับจัดแสดงพระแก้วมรกตจำลองที่จะได้ชมพระแก้วมรกตในเครื่องทรงครบทั้ง 3 ฤดู ผ่านการแสดงทั้งภาพ แสงสีเสียง ประกอบกัน

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  หลังจากชมการแสดง ตำนานพระแก้วมรกตแล้ว ก็ก้าวผ่านประตูย่ำค่ำ สู่เขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมเหสี พระสนม และนางกำนัล เป็นเขตต้องห้ามสำหรับผู้ชายมีเพียงพระมาหากษัตริย์เท่านั้นที่สามารถเข้าได้ ?แต่ที่นี่เป็นความโชคดีของผู้ชายที่มีสิทธิ์เข้าชมเขตหวงห้ามนี้ได้

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  เขตพระราชฐานชั้นใน เป็นสถานที่เรียนรู้ศิลปวิทยาการของหญิงชาววังแบบต่างๆ ทั้งวิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในวัง การแต่งกายแบบชาววัง การปรุงอาหาร และการประดิษฐ์ดอกไม้ การร่ายร่ำ จัดแสดงผ่านหุ่นโดยมีการจำลองให้หุ่นมีเสียงพูดสนทนากันจริงเหมือนเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  เรียนรู้ถึงประเพณีอันอ้อยช้อยของหญิงชาววังในอดีต ก็มาถึงห้อง ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์ ย้อนยุคไปชมการแสดงมหรสพต่างๆ เช่น ละครใน โขน หนังใหญ่ งิ้ว ผ่านวีดีทัศน์ ที่ฉายลงมาตรงกำแพงแบบรอบทิศ 360 องศา ด้วยแสง สีและเสียง แบบอลังการสุดๆจะเลือกนั่งชมในมุมไหนของห้องก็แล้วแต่สะดวก

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์


  ออกมาจากห้องฉายวีดีทัศน์แล้ว ด้านนอกยังนำเสนอประวัติที่มาของมหรสพอีกด้วย เช่น ชมหัวโขน แอบดูท่าทางลิง สนทนาภาษาท่าทางโขน ทดลองเชิดหุ่นกระบอกจริงด้วยตัวเอง และรู้จักชื่อท่ารำ ระบำ ต่างๆ ผ่านการนำเสนอที่น่าสนใจในรูปแบบต่างๆ

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  มาถึง ห้องลือลบิลพระราชพิธี ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มด้วยการฉายสื่อเคลื่อนไหววีดีทัศน์ ซึ่งพระราชพิธีส่วนใหญ่จะเป็นพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าให้ฟื้นฟูพระราชพิธีที่สำคัญขึ้นหลายพระราชพิธี อย่างเช่น พระราชพิธีสยามเทวาธิราช พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  หลังจากชมวีดีทัศน์แล้ว ก็จะมาถึงในส่วนที่แสดงภาพพระรราชกรณียกิจของพระบระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เริ่มครองราชย์จนถึงปัจจุบัน ในฐานะพสกนิกรชาวไทยคนหนึ่งได้ดูภาพเหล่านี้แล้วก็รู้สึกทราบซึ้งในพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ยิ่งนัก

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  หลังจากนั้นเข้าสู่ส่วนจำลอง พระราชพิธีต่าง ๆ พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งมีการจัดแสดงภาพงานพระราชพิธีอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมคำทำนายอาหารเลี้ยงพระโค ได้แก่ ถั่ว งา หญ้า ข้าวโพด ข้าวเปลือก น้ำ เหล้า ว่าหากพระโคกินอาหารใดแล้วหมายถึงอะไร

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมความงดงามตระการตาของเรือพระที่นั่งในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรูปแบบเมจิกวิชั่น และตำนานช้างเผือก สัตว์มงคลคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณ

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  มาถึงห้อง ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม’ ซึ่งเป็นห้องที่ให้เราได้เรียนรู้ และภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมวัง วัด บ้านในกรุงรัตน-โกสินทร์ ซึ่งมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละสมัย ห้องนี้จะมีการแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมของวังต่างๆ ในกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งวัดสำคัญของประจำรัชกาล รวมทั้งรูปแบบบ้านทรงไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  จากนั้นก็มาเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของกรุงเทพมหานครผ่านห้อง เยี่ยมยลถิ่นกรุงก่อนจะเข้าไปอย่าลืมแวะถ่ายรูปกันที่นี่ด้วยน่ะค่ะ ฉายาราชดำเนิน

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  โดยรวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ สถานที่กิน และแหล่งบันเทิงต่างๆ ผ่านการตูนแอนิเมชั่นสุดน่ารักและภาพถ่ายที่ติดไว้โดยรอบ

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  พักยกก่อนไปยังห้องสุดท้าย คือ ขึ้นไปชมวิวชมวิวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จากหน้าต่างกระจก โซนนี้สามารถนั่งพักผ่อน กินกาแฟ พร้อมชมภาพโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามในมุมสูงแบบที่ไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อน นอกจากนี้ยังมองเห็นภูเขาทอง อยู่ไมไกลกันด้วย

   

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

   

  มายังห้องสุดท้าย ดื่มด่ำย่านชุมชน ซึ่งรวม 12 ชน รอบเกาะรัตนโกสินทร์ไว้ สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ชุนชนบ้านดินสอ ชุมชนบ้านธูป บ้านบาตร ฯลฯ ผ่านวิดีทัศน์ พร้อม แสง สี และที่สะดุดตาที่สุดคือ แสงไฟของแผนที่นำทางที่ฉายลงมายังจุดที่ทุกคนยืนอยู่ เปรียบเสมือนเส้นนำทางให้เราได้ไปเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนนั้น

  เกือบสามชั่วโมงที่เราได้ย้อนเวลาทำความรู้จักความเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ผ่านวิธีการนำเสนอที่เรียกว่า แปลกใหม่ น่าสนใจทำให้วันนี้เป็นวันพักผ่อนอีก 1 วัน ที่แสนจะเพลิดเพลินไม่น้อย สำหรับเรา นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์การสร้างเมือง และวัฒนธรรมอันดีงาม ของกรุงรัตนโกสินทร์ แต่เชื่อว่าทุกคนที่ได้มาที่นี่ จะรู้สึกทราบซึ้ง รักและหวงแหนประเทศไทย ขึ้นมาอีกมากมายเลยทีเดียว

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น.  มีการเข้าชมเป็นรอบ มีรอบทุกๆ 20 นาที โดยรอบเข้าชมสุดท้ายเวลา 17.00 น.

  (หมายเหตุ : แต่ละรอบจำกัดจำนวนผู้ชม 32 ท่าน)  ราคาบัตรเข้าชม 100 บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ/ เข้าชมฟรี สำหรับ เด็กสูงไม่ถึง 120 ซ.ม. / นักเรียน นักศึกษา แสดงบัตร / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และพระภิกษุ

  สถานที่ตั้ง ถนนราชดำเนินกลาง เลยภูเขาทอง ใกล้ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

  ดูรายละเอียดข้อมูลและกิจกรรมต่างๆได้ทาง www.nitasrattanakosin.com

   

  Tags :

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  อร่อยด้วยกัน