• อาคารน้ำเพชร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

  อาคารน้ำเพชร ตั้งอยู่ในตัวเมืองแพร่ภายโรงเรียนนารีรัตน์  ตรงข้ามกับคุ้มเจ้าหลวง เป็นอาคารไม้สีเขียวสูง 2 ชั้น แบบล้านนาประยุกต์ อาคารหลังนี้เป็นอาคารเกียรติยศ และเป็นที่ตั้งขององค์กรที่สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เป็นอาคารสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกรชาวแพร่ทุกหมู่เหล่า ที่ได้พร้อมใจกันร่วมสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เมื่อ พ.ศ.2533 และได้ทอดพระเนตรเห็นอาคารน้ำเพชร จึงมีพระดำรัสว่า “อาคารไม้เก่าๆ ที่สวยงามอย่างนี้ หาชมได้ยากแล้ว สมควรอนุรักษ์ไว้” ประกอบกับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการส่งเสริมการดำเนินงานจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ โรงเรียนนารีรัตน์จึงได้จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ขึ้น โดยใช้พื้นที่ในอาคารน้ำเพชร โดยได้จัดนิทรรศการจำนวน  4  ห้อง

   

  อาคารน้ำเพชร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

  อาคารน้ำเพชร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

  อาคารน้ำเพชร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

  อาคารน้ำเพชร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

  อาคารน้ำเพชร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

   

  อาคารน้ำเพชร โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

   

  Tags :

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  อร่อยด้วยกัน