• โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย เพชรบุรี

  โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย  ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นอีกหนึ่ง สถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังแหล่งดูนกที่สำคัญและหายากอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

   

   

   

  ตลอดสองข้างทางในการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน นักท่องเที่ยวสามารถใช้สะพานไม้ซึ่งมีระยะทางประมาณ 850 เมตร เดินชมธรรมชาติไปจนถึงปากอ่าว ระหว่างทางเดินเต็มไปด้วยต้นแสมและโกงกางที่ขึ้นอย่างหนาแน่น มีความร่มรื่น เย็นสบาย และชุกชุมไปด้วยสัตว์น้ำ สัตว์หน้าดิน เช่น ปลาตีน ปูแสมและปูก้ามด้าม ที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ อีกทั้งระหว่างทางเดินจะมีข้อมูลความรู้เกี่ยว กับป่าชายเลนอยู่เป็นระยะ เช่น ความสำคัญของป่าชายเลนในการบำบัดน้ำเสียชุมชนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลน  สภาพพื้นที่ป่าชายเลน รวมทั้งชื่อชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์หน้าดินที่พบมากในบริเวณนั้น ๆ 

   

   

  หอคอยชมวิว 

   

   

    

  สุดทางที่ปากอ่าว 

   

   

   

  ผืนป่าชายเลนแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย สืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่ง องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย โดยยึดหลักการ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้

   

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  โทรศัพท์ 0 3244 1264-5 หากต้องการที่จะเข้ามาชมป่าชายเลน สามารถแจ้งที่หน้าประตูทางเข้า จากนั้นลงชื่อและขับรถเข้าไปชมตามจุด ต่างๆ ได้เลย หากไม่มีรถส่วนตัวจะมีรถรางนำชมยังจุดต่างๆ แต่ต้องรอให้ผู้โดยสารเต็มจึงจะออกรถ หรือหากมาเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อแจ้งล่วงหน้า

  Tags : ,

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  รีวิวคาเฟ่และร้านอาหาร