• เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชมวิวสวยริมสันเขื่อน

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่2 ธันวาคมพ.ศ. 2537โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะทำการกักเก็บน้ำแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี ที่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายจุดให้ได้ชม ดังนี้

  ฝั่งจังหวัดลพบุรี

  สถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อยู่บริเวณทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  อาคารอเนกประสงค์ริมอ่างเก็บน้ำ มีสถานที่ปล่อยปลา และ จุดนั่งชมวิวริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  หอคอยเฉลิมพระเกียรติ พิธภัณฑ์ฯ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  สันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งมีบริการรถรางนำเที่ยวชมวิวบริเวณสันเขื่อนฯ ไป – กลับความยาว 9,720 เมตร

   

  ฝั่งจังหวัดสระบุรี
  พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) อยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  ชมวิวริมสันเขื่อนอันสวยงาม

   

   

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  son08028

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

   

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

   

  รถรางและรถกอล์ฟนำเที่ยวชมวิวเหนือเขื่อน

   

  son08004

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

   

  ประวัติ
  สืบเนื่องจากปัญหาการเกิดน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักในฤดูน้ำหลาก และขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน อันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมถึง การสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหา ดังกล่าว เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และบริเวณกรุงเทพ มหานครและปริมณฑลอีกด้วย จนกระทั่งวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เปิดโครงการ ก่อสร้างเขื่อนกัก เก็บน้ำแม่น้ำป่าสัก ภายหลังการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมแล้ว

  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  ใช้เวลา ดำเนิน การก่อสร้างกว่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542 และ ทำพิธีปฐมฤกษ์ กักเก็บน้ำ เขื่อนในวันที่ 15 มิถุนายน;พ.ศ. 2541 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็น องค์ประธาน และในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่า “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” อันหมายถึง “เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงทำพิธีเปิด เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2542

  ที่พักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  บ้านพักสวัสดิการ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
  111 หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
  โทร 0 3649 4243   ราคา 1,000 – 2,500 บาท * จำนวน 10 ห้อง

   

  Tags : , ,

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  รีวิวคาเฟ่และร้านอาหาร