• วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

  วัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดโพธารามวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะของเจดีย์อันเป็นเอกลักษณ์ คือ มีถึงเจ็ดยอดใน 1 เจดีย์ มีลักษณะใกล้เคียงกับ มหาเจดีย์พุทธคยา อินเดีย เป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์พระเจ้าติโลกราช มณฑปและสถูปโบราณอื่นๆ ให้ชมอีกด้วย จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

   

   

  วัดเจ็ดยอด สันนิษฐานว่าสร้างในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 8-12 ด้วยฝีมือช่างชาวอินเดีย และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราชสร้างด้วยศิลาแลงก่อสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์มีจำนวนเจ็ดยอดด้วยกัน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นเทพโดยรอบมีความเก่าแก่และงดงาม  ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง คือ โพธิบัลลังก์ วิหารมหาโพธิเจดีย์ ประเทศอินเดีย แต่เพราะอยู่ไกลจึงมีการอนุโลมให้เป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

   

   

  ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเจดีย์ สามารถบูชาไม้ค้ำยันต้นโพธิ์ได้เพื่อความเป็นสิริมงคล

   

   

  พระสถูปและเจดีย์โบราณที่อยู่ภายในวัด

   

   

  องค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าติโลกราช ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังวัด

   

  Tags : , ,

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  รีวิวคาเฟ่และร้านอาหาร