• วัดพระธาตุผาเงา เชียงแสน

  วัดพระธาตุผาเงา  วัดสำคัญของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภายในวัดมีพระธาตุ 3 องค์ คือ พระธาตุผาเงาที่ตั้งอยู่บนยอดหินผา พระธาตุจอมจันที่เหลือแต่ซากองค์พระเจดีย์สูงประมาณ 5 เมตร ถัดจากพระธาตุจอมจันขึ้นไปบนยอดเขา เป็นที่ตั้งของพระธาตุเจ็ดยอด ซึ่งเหลือแต่ซากฐานสูง 5 เมตร ทางวัดได้สร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิต เจดีย์ขนาดใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้ บริเวณองค์เจดีย์ มีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของแม่น้ำโขงที่ตัดผ่านสวยงาม มีการจัดทำมุมที่นั่งให้ได้ถ่ายภาพ ทั้งซุ้มประตูด้านบนเป็นยอดเจดีย์สีทองสวยงาม มีความคล้ายกับประตูบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ซุ้มรูปหัวใจ เก้าอี้และป้ายชื่อจุดชมวิว

   

   

  พระธาตุผาเงา พระธาตุเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่บนยอดหินผา 

   

   

  ถัดจากพระธาตุผาเงาขึ้นไปข้างบนยอดเขาประมาณ 1 กม. เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์” ซึ่งอยู่บนยอดดอยขึ้นไปบนถนนชันๆ ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี องค์เจดีย์มีสีขาวตั้งตระหง่านสวยงาม ถูกสร้างขึ้นมาครอบพระธาตุเจ็ดยอด

   

   

  บริเวณนี้มีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำโขง และพื้นที่รอยต่อของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว และเมียนมา โดยบริเวณนั้นมีแม่น้ำโขงตัดผ่านสวยงามมาก ทำให้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาสักการะและถ่ายรูปกันอีกจุดหนึ่งของวัด เพราะมีการจัดทำมุมที่นั่งที่สวยงามให้ได้ถ่ายภาพ ทั้งซุ้มประตูที่ด้านบนเป็นยอดเจดีย์สีทองสวยงาม มีความคล้ายกับประตูบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ซุ้มรูปหัวใจ เก้าอี้และป้ายชื่อจุดชมวิว

   

   

  ภายในวัดพระธาตุผาเงา ยังมีจุดแวะชมความสวยงามและความเก่าแก่ของศิลปะเชียงแสนได้อีกทั้งอุโบสถพระธาตุจอมจัน หอพระไตรปิฏกเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน 

   

   

   

  Tags : ,

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  รีวิวคาเฟ่และร้านอาหาร