• วัดปทุมธาราม ชัยนาท

  วัดปทุมธาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ เดิมชื่อ “วัดหนองบัว” เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำและมีบัวหลวงมากมาย ภายในบริเวณวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รูปเหมือนหล่อ หลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพรฯ หลวงพ่อจากอดีตเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปทุมชัยกิจ หรือ หลวงปู่นะ ฐิตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดปทุมธารามเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน ที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธา เป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมทายาทสืบทอดพุทธาคมสายหลวงปู่ศุข ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีชัยนาท เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อประดิษฐานเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกะพุทธเจ้า และพระอรหันต์ เพื่อเป็นที่กราบสักการะของคนไทยและคนต่างประเทศที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

   

  วัดปทุมธาราม

   

   

  ด้านหน้าวิหารมีพระพุทธรูปปางประทานพรสีทององค์ใหญ่ยิ้มรับผู้มาเยือน   ข้างพระประทานพร เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ สามารถลอดพระอุโบสถแก้เคราะห์ต่อชะตาได้

   

  วัดปทุมธาราม

  วัดปทุมธาราม

   

  วัดปทุมธาราม

  วัดปทุมธาราม
   

  วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รูปเหมือนหล่อ หลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพรฯ หลวงพ่อจากอดีตเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

   

  วัดปทุมธาราม

   

  ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ศรีชัยนาท เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาท สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็นพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ทรงครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอรหันต์สาวกไปบรรจุสถิตย์อยู่ ณ บุษบกยอดพระเจดีย์ ทางขึ้น 4 ทิศ เป็นบันไดนาค เป็นศิลปะที่สวยงามมาก

   

  dew_3657

  วัดปทุมธาราม

  วัดปทุมธาราม

   

  เมื่อเข้าไปภายในพระมหาเจดีย์ศรีชัยนาท มีทั้งหมด  3  ชั้น โดยแต่ชั้นมีพระพุทธรูปเก่าแก่ และรูปปั้นพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอ นอกจากนั้นยังมีพระร่วงเลิศฤทธิ์ และพระพุทธวงศ์ 28 พระองค์ ประดิษฐานอยู่ในองค์เจดีย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปสัตว์หิมพานต์สีทอง

   

   

  วัดปทุมธาราม

  วัดปทุมธาราม

  วัดปทุมธาราม

  วัดปทุมธาราม

  วัดปทุมธาราม

   

  วัดปทุมธาราม

   

  ชั้นบนสุดคือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอรหันต์สาวกไปบรรจุสถิตย์อยู่ ณ บุษบกยอดพระเจดีย์  วัดปทุมธาราม   เป็นอีกหนึ่งวัดของชัยนาท ที่ใครมาแล้วไม่ได้มาวัดปทุมธาราม ไม่ได้มากราบองค์พระเจดีย์ เหมือนมาไม่ถึงชัยนาท

   

  วัดปทุมธาราม

  Tags : , , ,

 • บทความที่เกี่ยวข้อง

 • บทความล่าสุด

  บทความแนะนำ

  รีวิวคาเฟ่และร้านอาหาร