วัดบางแคน้อย อัมพวา

เข้าชม 14,751 ครั้ง

วัดบางแคน้อย ตั้งอยู่ที่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา ริมแม่น้ำแม่กลอง คุณหญิงจุ้ย (น้อย) วงศาโรจน์ เป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2411 เดิมอุโบสถของวัดสร้างบน แพไม้ไผ่ผูกไว้กับต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง สิ่งที่น่าชมภายในวัด ได้แก่ผนังภายในพระอุโบสถทำจากไม้สักแกะสลัก เป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ลวดลายสวยงามชัดเจนโดยฝีมือช่างแกะสลักจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมี ชื่อเสียงด้านการแกะสลักไม้

 

 

จิตรกรรมฝาผนังแกะสลัก ภายในจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด อุโบสถหลังนี้มีความงดงามยิ่ง การแกะสลักน่าสนใจ และหาดูได้ยาก เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเวลาและฝีมือการแกะสลักที่ปราณีต บรรจง โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญ โดยใช้ไม้มะค่าโมงซึ่งใช้เป็นแท่นรอง พระประธานมีขนาดใหญ่มาก เป็นไม้แกะสลักในทรงจอมแห พื้นอุโบสถปูด้วยไม้ตะเคียนทอง ฝาผนังพื้นเป็นไม้แกะสลัก เป็นรูปคน สัตว์ ต้นไม้ ฝาผนังด้านซ้าย ขวา ของ พระประธานเป็นไม้แกะสลักรูปพระเจ้าสิบชาติฝาผนังด้านหลังพระประธาน เป็นไม้แกะสลักการประสูติ ตรัสรู้ นิพพาน ฝาผนังใต้ธรณีหน้าต่าง 2 ข้าง แกะสลักฝังด้วยไม้โมกมันรูปพระเวสสันดรจั่วด้านหน้าและหลังเป็น ไม้แกะสลัก ด้านข้างทั้งสองเป็นคูหาหลงรักปิดทองคันทวยเป็นไม้ลงรักปิดทอง

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม 14,751 ครั้ง