วัดนักบุญยอเซฟ อยุธยา

เข้าชม 26,572 ครั้ง

วัดนักบุญยอเซฟ  เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยอาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้และได้ปรับปรุงบูรณะเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นหลังปัจจุบัน  ตัวโบสถ์สีเหลืองที่มีความงดงามในด้านสถาปัตยกรรม

 

 

วัดนักบุญยอแซฟ ถือเป็นศูนย์กลางของคริสตชนชาวสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติมาตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อลอมแบรต์ เดอ ลาม็อตกับพระสงฆ์อีก 2 รูป ได้เข้ามาทูลขอสร้างวัดและโรงเรียน สมเด็จพระนารายณ์จึงทรงพระราชทานที่ดินแปลงหนึ่งให้ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในสมัยนั้นว่า “ค่ายนักบุญยอแซฟ”จนต่อมาเมื่อสยามได้เสียกรุงครั้งที่ 2 วัดได้ถูกเผาทำลายและถูกปล้นสะดมทรัพย์สินไปหมด บาทหลวงปาลเลอกัวจึงได้กลับมาบูรณะวัดอีกครั้ง โบสถ์หลังปัจจุบันนี้มีอายุแล้วกว่า 132 ปี วัดนักบุญยอแซฟ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ในปี พ.ศ. 2548 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม 26,572 ครั้ง