วัดชมโพธาราม แปดริ้ว

เข้าชม 4,402 ครั้ง

วัดชมโพธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดที่เงียบสงบมองเห็นมาแต่ไกล มีความโดดเด่นขององค์เจดีย์พุทธคยาจำลองที่สูงสง่าสวยงาม  นอกจากนี้ยังมีการจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล มีสถานที่ประสูติสวนลุมพินีวัน วิหารพุทธคยาที่ตรัสรู้ ที่ธัมเมขสถูปแสดงปฐมเทศนาธรรมจักร และก็ที่ดับขันธปรินิพพาน ไว้ภายในบริเวณวัดอีกด้วย สามารถมากกราบพระธาตุจำลองประจำปีเกิดปีมะเส็งไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงเชียงใหม่และอินเดีย

 

เข้าชม 4,402 ครั้ง