ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ศรีสะเกษ

เข้าชม 59,012 ครั้ง

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ตั้งอยู่ภายในวัดสระกำแพงใหญ่ ตั้งอยู่ใน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปราสาทขอม โบราณสถานที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัด  ภายในวัดมีสรีระของหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท อดีตเจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อยู่หลายแห่ง ทั้งอุโบสถพญานาคที่ประดิษฐานพระเมี๊ยะมุนีจำลอง รูปหล่อหลวงปู่เครื่ององค์ใหญ่ ถ้ำเงินถ้ำทอง เป็นต้น

ภายในวัดพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง มีสิ่งก่อสร้างที่อลังการสวยงามหลายจุด เริ่มจาก ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่ ตัวปราสาทมีลักษณะคล้ายเจดีย์ หรือปรางค์โบราณ 3 องค์บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหินทรายมีอิฐแซม ด้านหน้ามีวิหารก่ออิฐ 2 หลัง ล้อมรอบด้วยระเบียงคต ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีประตูซุ้มทั้ง 4 ทิศ

ปรางค์ประธานมีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้าง ทิศเหนือบนฐานศิลาเดียวกัน มีปรางค์ก่อด้วยอิฐ เหนือกรอบประตูมีทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่เหนือพญาอนันตนาคราชกลางเกษียรสมุทร ซึ่งมีความงดงามยิ่ง จากการขุดค้นบูรณะของกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ.2535 พบวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่าภายในบริเวณปราสาทหินสระกำแพงใหญ่อีกจำนวนมาก  มีการขุดพบพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปที่แกะด้วยหินศิลาทราย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าสถานวรมันรัชกาลที่ 2-3 ราวปี พ.ศ.1153 ยืนยันถึงความเก่าแก่ของโบราณแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากปราสาทโบราณ ภายในวัดยังมีรูปหล่อหลวงปู่เครื่ององค์ใหญ่ ที่ใต้ฐานนี้จะมีสังขารของหลวงปู่เครื่องประดิษฐานอยู่สามารถเข้าไปกราบไหว้สักการะได้ทุกวัน ด้านหลังของวัดจะเป็นพิพิธภัณฑ์วัดสระกำแพงใหญ่

นอกจากนี้ยังมีวิหารที่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกศิลา ที่มีอายุกว่าพันปี ใต้ถ่ายพระวิหาร มีถ้ำเงิน ถ้ำทอง  ที่มีพระธาตุประจำวันเกิดอยู่รอบทางเดินายในถ้ำ สามารถทำบุญตามวันเกิดได้

อุโบสถที่ด้านหน้าเป็นบันไดพญานาคสวยงาม ประดิษฐานพระเมี๊ยะมุนีจำลอง ไม่ต้องไปไกลถึงพม่า บริเวณทางเดินมีรูปปั้นพระสงฆ์สีขาวจำนวน 111 รูป อุ้มบาตร มีเหรียญด้านหน้าสำหรบใส่บาตรทำบุญให้ครบทุกองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

พระอุโบสถที่ตั้งอยู่ด้านในสุด กำแพงเป็นศิลปะแบบขอม ที่มีลวดลายแกะสลักงดงาม  นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในศรีสะเกษที่เก่าแก่และทรงคุณค่า และไม่ควรพลาดมาเยี่ยมชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม 59,012 ครั้ง