30 ที่เที่ยวอยุธยา 2566 แวะวัดสวย สายมูต้องมา คาเฟ่ใหม่เพียบ

เข้าชม 1,245,465 ครั้ง

อยุธยา ไม่ได้มีแค่วัดเก่าแก่ โบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่ยังมีคาเฟ่ร้านอาหาร เกิดขึ้นใหม่มากมายทั้งสวยชิคทันสมัย ที่ผสมผสานกับบรรยากาศของความเป็นเมืองเก่าได้อย่างลงตัว เพราะฉะนั้นที่เที่ยวอยุธยาในยุคนี้ ไม่ใช่แค่เพียงไปไหว้พระ สายมูมาแล้วกลับบ้าน แต่ยังสามารถไปนั่งชิล หามุมถ่ายภาพสวยในคาเฟ่ที่มาใหม่ให้แชะเพียบ เดินช๊อปของน่าซื้อที่ตลาดดังในบรรยากาศแบบกรุงเก่าที่ขึ้นชื่อในอยุธยา

ที่เที่ยวอยุธยา

ที่เที่ยวอยุธยา วัดสวยดัง สายมูต้องมา

วัดไชยวัฒนาราม 

วัดไชยวัฒนาราม อีกหนึ่งวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา สถาปัตยกรรมการก่อสร้างไม่เหมือนวัดอื่นในอยุธยา บางส่วนรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอม โดยจำลองมาจากปราสาทนครวัด คือ มีปรางค์ประธานและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกัน บริเวณตรงกลางของพื้นที่ และรายล้อมด้วยปรางค์บริวารอีกสี่องค์ นับที่เที่ยวอยุธยาโบราณสถานล้ำค่าที่ต้องแวะมาชม

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก  วัดไชยวัฒนาราม

เที่ยวอยุธยา
วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ ที่เที่ยวอยุธยา หนึ่งในมรดกโลกอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอยุธยา สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วัดพระศรีสรรเพชญ์ มีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรงลังกาสามองค์ที่ตั้งตะหง่าน เรียงรายเป็นแนวอย่างอย่างโดดเด่น เป็นโบราณสถานที่สำคัญของไทยที่มีมนต์เสน่ห์สวยงาม

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดพระศรีสรรเพชญ์

 


วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีสิ่งที่โดดเด่น คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไปและเป็นเศียรพระพุทธรูป ศิลปะอยุธยาวางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม ทำให้มีความงดงามแปลกตาทำให้วัดแห่งนี้ กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดมหาธาตุ

ที่เที่ยวอยุธยา
ที่เที่ยวอยุธยา
ที่เที่ยวอยุธยา

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ  ที่เที่ยวอยุธยา ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ศิลปะไทยและตะวันตกมาบรรจบพบกันได้อย่างลงตัว ผ่านอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเลียนแบบโบสถ์คริสต์ในการก่อสร้าง

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 


วัดพระราม

วัดพระราม วัดที่ตั้งอยู่นอกเขตพระราชวัง ทางด้านทิศตะวันออก ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตร  เป็นวัดที่ใหญ่โตกว้างขวาง มีพระปรางค์ขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกล องค์ปรางค์ก่อด้วยอิฐสอปูน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นที่นิยมทำเป็นพระปรางค์ เพราะได้รับอิทธิพลแบบเขมรโบราณจากเมืองละโว้ (ลพบุรี)

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดพระราม 

วัดพระราม
วัดพระราม

วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ  ที่เที่ยวอยุธยา วัดโบราณที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางค์ประธาน ซึ่งล้อมรอบด้วยระเบียงคต มีพระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกในแนวประธานเดียวกันวัดราชบูรณะโด่งดังมากในเรื่องการขุดพบเครื่องทองมากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่และประชาชนยังสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาฝนังสมัยอยุธยาตอนต้น ภายในกรุได้ด้วยวัดราชบูรณะจึงเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าเยี่ยมชมอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดราชบูรณะ 

วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ
วัดราชบูรณะ

วัดพระงาม

วัดพระงาม  วัดร้างที่มีจุดเด่น คือ ซุ้มประตูโบราณที่ถูกโอบล้อมด้วยต้นโพธิ์ จนได้รับขนานนานว่า ประตูแห่งกาลเวลา เนื่องจากในยามเย็นจะมีแสงสีทองของพระอาทิตย์สาดส่องลงมายังซุ้มประตู เมื่อเดินผ่านทำให้รู้สึกว่าเหมือนเรากำลังก้าวเดินผ่านช่วงเวลาในปัจจุบันไปยังอดีต คล้ายกับเดินผ่านกระจกในละครเรื่อง ทวิภพ ไปสู่อีกภพหนึ่งในยุคไทยโบราณ

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดพระงาม 

วัดพระงาม อยุธยา
วัดพระงาม อยุธยา
วัดพระงาม อยุธยา

วัดภูเขาทอง

วัดเก่าแก่ที่สำคัญในอยุธยางดงามด้วยโบราณสถาน คือ  เจดีย์ภูเขาทองสีขาว โดดเด่นมองเห็นได้ในระยะไกล  มีบันไดสีขาวทอดยาวไปถึงยอดพระเจดีย์มีระเบียงที่สามารถชมวิวท้องทุ่งนาได้ นับเป็นที่เที่ยวอยุธยา ที่มีเจดีย์แปลกตาเพราะปกติหากนึกถึงวัดในอยุธยา จะคุ้นเคยแต่ภาพวัดที่เป็นโบราณสถานที่ก่อด้วยอิฐ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบราณสถานเก่าแก่ที่ก่อด้วยอิฐที่งดงามไม่แพ้กัน

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดภูเขาทอง 


วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล ถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งใน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมี ตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ นอกจากนี้ บริเวณ รอบๆยังมีมีสวนหย่อมที่สวยงาม ให้พักผ่อนอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง


วัดนักบุญยอเซฟ

วัดนักบุญยอเซฟ ที่เที่ยวอยุธยา ในรูปแบบสถาปัตยกรรมโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยอาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้และได้ปรับปรุงบูรณะเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นหลังปัจจุบัน  ตัวโบสถ์สีเหลืองที่มีความงดงามในด้านสถาปัตยกรรม

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดนักบุญยอเซฟ


>>>แจกไอเดีย แต่งชุดไทยเที่ยวอยุธยา 1 วัน จัดตามทริปนี้ได้ คลิ๊ก แต่งชุดไทยเที่ยวอยุธยา เที่ยววัดดัง มูสิ่งศักดิ์สิทธิ์


ที่เที่ยวอยุธยาคาเฟ่เด่น ร้านอาหาร

ลาลู แบร์

ลาลู แบร์   La Loubere Cafe & restaurant  ชื่อร้านมาจากแรงบันดาลใจในเรื่องบุพเพสันนิวาส ซึ่งมีชื่อของลาลูแบร์เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในประวัติศาสตร์อยุธยา มาตั้งเป็นชื่อร้านเพื่อเชื่อมโยงกับอดีต ตัวร้านคลุมโทนสีครีมมีความเรียบหรูดูแพง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยที่ผสมผสานกับยุโรป ได้อย่างลงตัว ถ่ายรูปเป๊ะปังทุกมุม แสงสวย ละมุนคลุมโทน ในส่วนเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีการนำเสนอ เชื่อมโยงความเป็นอยุธยาเข้ากับเมนูต่างๆ  พร้อมมุมถ่ายรูปสวย อีกหลายมุมที่สายถ่ายรูปไม่ควรพลาด

>>>อ่านรีวิวฉบับเต็ม คลิ๊ก ลาลูแบร์ คาเฟ่

ลาลูแบร์

เรือนมยุรา

เรือนมยุรา คาเฟ่เล็กๆตกแต่งสไตล์ไทย คาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่หน้าวัดไชยวัฒนาราม พื้นที่นั่งในโซนเอาท์ดอร์ของของเรือนมยุรา คาเฟ่ มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง และยังมีการจัดมุมที่นั่ง ที่สามารถมองเห็นวิววัดไชยวัฒนารามได้อย่าสวยงาม เป็นมุมมองที่สวยมากอีกมุมหนึ่งเหมือนได้ย้อนอดีตกลับไปในวันวาน แวะเที่ยวอยุธยาหรือไปเดินถ่ายรูปวัดไชยวัฒนารามมาเหนื่อยๆ สามารถแวะมานั่งจิบเครื่องดื่ม ชมวิว รับแอร์เย็น หรือจะเช่าชุดไทยมาถ่ายรูปสวย ยิ่งได้เข้ากับบรรยากาศ

>>>อ่านรีวิวฉบับเต็ม คลิ๊ก  เรือนมยุรา คาเฟ่

ที่เที่ยวอยุธยา
ที่เที่ยวอยุธยา
ที่เที่ยวอยุธยา

Syama café คาเฟ่อยุธยาริมน้ำ ดีไซน์ไทยร่วมสมัยแบบผู้ดีเก่า ชาเขียวอร่อย

 Syama café ศยามะ คาเฟ่อยุธยา ในบ้านเรือนไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวร้านเป็นเรือนไทยโบราณที่นำมารีโนเวทใหม่ ให้กลายเป็นคาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมัย ดีไซน์โดดเด่นเข้ากับยุคปัจจุบัน บรรยากาศโดยรอบร่มรื่น เขียวขจี ด้วยต้นไม้ ในส่วนของเมนูเครื่องดื่ม ทางร้านคัดสรรเมล็ดกาแฟดีๆ มาจากโรงคั่วชื่อดังหากไม่ใช่คอกาแฟ ยังมีเมนู ชาไทย ชาเขียวโฮจิฉะ ที่ได้รสชาติของชาเขียวแท้ พร้อมมุมให้นั่งชิลทั้งในห้องแอร์ และพื้นที่นั่งใต้เรือนไทย มุมที่นั่งติดริมน้ำ ที่ตกแต่งแบบไทย มีความสวยคลาสิคได้กลิ่นอายในอดีต  

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก Syama café

Syama café
Syama café
Syama café

รักษ์นา อยุธยา 

นั่งรถไฟจิ๋วแสนสนุก ย้อวัยวันวาน รักษ์นา คาเฟ่ พาลูกหลานมา เที่ยวใกล้กรุงเทพ  ผ่านวิวทุ่งนา นั่งรถไฟแล้ว ต่อด้วยนั่งชิลจิบเครื่องดื่ม ทานอาหารมองวิวทุ่งนาเขียวขจี มีทางเดินไม้ไผ่ทอดยาวกลางทุ่ง มีมุมถ่ายรูปสวยหลายมุม ทางร้านมีเมนูทั้งอาหารแบบจานเดียว ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง หมูสะเต๊ะ ชา กาแฟ ของหวาน สำหรับคนที่เน้นมาถ่ายภาพแนะนำให้มาในช่วงบ่ายหรือเย็นเพราะอากาศจะไม่ร้อนมาก  มาเที่ยวอยุธยา ไหว้พระกันแล้ว หากมองร้านอาหารเพื่อพักผ่อนแบบครอบครัวแวะมาที่นี่ได้เลย

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก รักษ์นาอยุธยา 


Tewa café อยุธย

Tewa café คาเฟ่อยุธยา สไตล์ Thai Contemporary ที่ผสมผสานความทันสมัยและความเป็นเมืองเก่าของอยุธยาได้อย่างลงตัว ตัวร้านตั้งอยู่ริมน้ำบรรยากาศแสนผ่อนคลาย ภายในร้านเป็นหน้าต่างกระจก เล่นแสงในโทนอบอุ่น ตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความชิค  โดยเฉพาะชั้นสองที่เล่นดีไซน์หลังคาสามเหลี่ยมสูงโปร่งหน้าต่างกระจกใส มาร้านนี้ไม่ลองเมนูซิกเนอเจอร์ ซี่โครงหมูอบบาร์บีคิว ถือว่าพลาด เพราะรสชาติอร่อยมาก เนื้อหมูนุ่มละลายในปาก พร้อมเครื่องเคียงที่ใส่มาด้วย เฟรนฟารย ที่อาจดูเป็นอาหารทานเล่นธรรมดา แต่ถ้าได้ลองร้านนี้จะติดใจ รสชาติความกรอบไม่เหมือนร้านใด

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก  Tewa café อยุธยา


Roasi Coffee 

Roasi Coffee  ที่เที่ยวอยุธยาดีไซน์ทันสมัยสไตล์มินิมอล เน้นโทนสีขาวครีม สุดเก๋ด้วยมุมหน้าต่างกระจกบานใหญ่ แสงสวยละมุน ได้ฟีลเกาหลีเกาใจ ที่สายชอบถ่ายรูปไม่ควรพลาด พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น  ชา กาแฟ เบเกอรี่ ครัวซอง สดใหม่ทุกวัน รวมถึงอาหารคาวให้เลือกหลายเมนูทั้งเมนูข้าว และเมนูเส้นอย่างสปาเก็ตตี้

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก Roasi Coffee 


บ้านป้อมเพชร

อีกหนึ่งที่เที่ยวอยุธยา สำหรับสายชอบถ่ายภาพ บ้านป้อมเพชร ร้านอาหารและที่พัก ที่มีสถาปัตยกรรมสวยแหวกแนวด้วยโครงสร้างอิฐสีส้ม ผสมผสามกับงานไม้ดีไซน์เรียบเท่ล้ำสมัย แต่ยังคงคลุมโทนสีให้เข้ากับความเป็นเมืองเก่าของอยุธยา พร้อมเสิร์ฟเมนูทั้งอาหารคาวที่มีให้เลือกมากมาย รวมทั้งเมนูเด็ดขึ้นชื่อของอยุธยา กุ้งแม่น้ำเผาตัวโต ส่วนสายหวานแค่เพียงแวะมาจิบเครื่องดื่มและเค้กให้ทาน พร้อมถ่ายรูปสวยตามมุมเท่ๆ ถือว่าคุ้มค่ามากมาย

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก บ้านป้อมเพชร 


The Summer Coffee 

The Summer Coffee Company  คาเฟ่ขวัญใจสายมินิมอลในเครือ The Summer house ร้านชื่อดังแห่งอยุธยา ร้านนี้จะตกแต่งต่างจากร้านแรก โดยเน้นดีไซน์สีขาวแบบเรียบเท่สุดคลีน เล่นแสงเงาธรรมชาติได้สวยงาม มีมุมเด็ด คือ กรอบกำแพงช่องสี่เหลี่ยมตรงทางเข้าร้าน มองผ่านเข้าไป เห็นกำแพงสีส้มอิฐ ที่เจาะช่องวงกลมให้แสงลอดผ่านมุมนี้ เป็นที่เที่ยวอยุธยา ที่ถ่ายรูปออกมาแปลกตาสวยเกินเบอร์  ตามไปเช็คอินมุมนี้ลงไอจีได้เลย

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก The Summer Coffee


ปรางวิว คาเฟ่

ปรางวิว อยุธยา คาเฟ่โมเดิร์นในโทนสีขาวสุดคลาสสิค ตัวร้านเป็นมีหน้าต่างแบบกระจก มองไปนอกร้านมองเห็นวิวของมองไปนอกร้านจะเห็นวิวของวัดราชบูรณะ มองเห็นยอดพระปรางค์อันโดดเด่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้าน ภายในตกแต่งสวยโปร่งสบายตา แสงนวลอบอุ่น  อาหารเครื่องดื่มมีทั้งคาวหวานแนวฟิวชั่น ผสมผสานความโบราณกับความสมัยใหม่

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก ปรางวิว คาเฟ่ 


บ้านข้าวหนม

เปลี่ยนบรรยากาศการทานขนมไทยให้น่าทานขึ้น ที่ร้าน  บ้านข้าวหนม อยุธยา คาเฟ่อยุธยา ร้านขายขนมไทยตกแต่งทันสมัยในสไตล์คาเฟ่ ผสมผสานกับความเป็นไทยแบบวินเทจ พร้อมจัดเต็มขนมไทยหลากหลายชนิด จัดวางในภาชนะสวยงาม หน้าตาขนมน่ารับประทาน ขนมไทยบางอย่างหาทานได้ยากในปัจจุบันเห็นแล้วต้องว้าว ใครชอบทานขนมไทย หรือยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ทาน แวะมาร้านนี้จะได้รู้จักขนมไทยมากขึ้น แถมได้ลิ้มรสขนมและเครื่องดื่มรสชาติดีอีกด้วย 

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก บ้านข้าวหนม


หวานกรุง 

สายหวาน สายขนมไทย อยากหาร้านขนมหวานเย็นชื่นใจคลายร้อน ในตัวเมืองอยุธยา ต้องแวะไปที่ หวานกรุง ร้านคาเฟ่เล็กๆตกแต่งน่ารัก เน้นขายลอดช่องโฮมเมดเส้นสด ทำใหม่แบบวันต่อวัน โดยทางร้านทำเองทุกขั้นตอน โดยเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพ ไม่แต่งสีและกลิ่น ตัวลอดช่องใช้สีเขียวธรรมชาติจากใบเตยคั้นสด ได้รสชาติคามหอมหวานละมุนจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% เพิ่มความอร่อยด้วยท็อปปิ้งที่มีให้เลือกหลากหลาย  แถมยังมีเมนูเครื่องดื่มแบบไทยๆ รสเปรี้ยวตัดหวานที่บอกเลยได้แล้วช่วยเพิ่มความสดชื่นได้แน่นอน 

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก หวานกรุง 


The wine Ayudhya 

หากกำลังมองหาร้านอาหารชั้นดีมีสไตล์ มีมุมถ่ายรูปไม่เหมือนใคร อาหารรสชาติเยี่ยม ต้องมา The wine Ayudhya ร้านอาหารดีไซน์ล้ำทันสมัยด้วยทรงกล่องไม้สี่เหลี่ยมคลุมด้วยพลาสติกใส ช่วยเพิ่มแสงให้ส่องเข้ามาภายในร้านส่องกระทบกับบันไดเหล็กโค้งวนวนทั้งสองฝั่ง ที่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของร้านที่ดูแปลกตา ความเด็ดที่สุดของเมนูร้านนี้ คือ  กุ้งแม่น้ำเผาเตาถ่าน ตัวโตหัวมันเยิ้มที่การันตีว่าเนื้อกุ้งเด้งดึ๋ง สดมาก เผามาแบบพอดี มีกลิ่นหอมของถ่านไม้แบบเบาๆ ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บเข้ากันพอดี นอกจากเมนูกุ้งเผายังมีเมนูอื่นให้ลิ้มลองอีกมากมาย รสชาติอร่อยชวนฟินไม่แพ้กุ้งเผาเลยทีเดียว 

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก The wine Ayudhya 


 อู่ข้าว อยุธยา 

อู่ข้าว อยุธยา ร้านอาหารไทยในสไตล์คาเฟ่ ที่มีเมนูแบบไทยให้เลือกทานหลายอย่าง ในรสชาติแบบไทยแท้ เมนูแนะนำของร้านที่มาถึงแล้ว พลาดไม่ได้เลย คือ ไข่พะโล้โบราณใส่หมูสามชั้น น้ำพะโล้รสชาติเข้มข้นหอมเครื่องสมุนไพร  ยิ่งหมูสามชั้นเนื้อนุ่มทานข้าวขาหมูกับข้าวสวยร้อนเด็ดจริง อีกหนึ่งเมนูเด็ด หมี่อู่ข้าว หมี่โบราณแบบไทยรสชาติดีกลมกล่อมไม่ต้องปรุงอะไรก็อร่อย ตบท้ายด้วยกุ้งเผาตัวโตเนื้อเด้งดึ๋ง มันเยิ้มทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมาก

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก  อู่ข้าว อยุธยา 


ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา

ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นนุ๊มนุ่มกับไข่มะตูม พิกัดสุดฟินตั้งอยู่ริมแม่น้ำในตัวเมืองอยุธยา เป็นโต๊ะที่ให้นั่งแบบห้อยขาแกว่งเท้าได้ตามสบาย นั่งทานไปชมวิววัดและแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อไหร่ก็หันไปชมได้ทุกเมื่อ แถมมีลมพัดเข้ามาตลอดรู้สึกเย็นสบายมาก เมนูก๋วยเตี๋ยวว่ารสชาติเด็ดดวงสุดๆแล้ว ยังมีเมนูอื่นที่รสชาติดีไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวอีกด้วย อย่างเช่น ส้มตำ หมูสะเต๊ะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลจานโตทานได้หลายคน ลูกชิ้นปิ้ง ราคาอาหารส่วนใหญ่เห็นแล้วต้องว้าวเพราะราคาหลักสิบจ่ายง่ายสบายกระเป๋า

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา

ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา อยุธยา

ที่เที่ยวอยุธยา สถานที่ทางประวัติศาสตร์

พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน ที่เที่ยวอยุธยา เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ประทับขององค์พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ภายในพระราชวังแบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นใน แต่ละสถานที่มีสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม  เวลาที่เปิดให้บริการ​ ทุกวัน 08.00-16.00น.​


หมู่บ้านญี่ปุ่น

หมู่บ้านญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา เป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของชุมชนชาวญี่ปุ่นในสมัยอยุธยา ปัจุบันมีการปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการโดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนญี่ปุ่นในอยุธยา รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์จำลองบรรยากาศให้คล้ายกับประเทศญี่ปุ่น ทั้งจัดสวนพร้อมศาลาญี่ปุ่นเพื่อเป็นอนุสรณ์ แถมมีชุดกิโมโน และยูคาตะ ให้นักท่องเที่ยวได้ใส่ถ่ายภาพเพื่อให้เข้ากับสถานที่ด้วย

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก หมู่บ้านญี่ปุ่น 


หมู่บ้านฮอลลันดา

หมู่บ้านฮอลันดา แหล่งเรียนรู้ที่ใช้พื้นที่ที่เคยเป็นสถานีการค้าบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลงเหลือเพียงฐานรากโบราณสถานของอาคารคลังสินค้าเดิม โดยปัจจุบันได้สร้างอาคารจัดแสดงใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐ สูง 2 ชั้น สีส้มพาสเทลสดใส ในรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของสถานีการค้าดัตช์

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก หมู่บ้านฮอลลันดา 


ที่เที่ยวอยุธยา ตลาดของกิน น่าช้อป

ตลาดกลาง

หากพูดถึงเรื่องกุ้งแม่น้ำ ต้องนึกถึงกุ้งอยุธยา ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องกุ้งมีให้เลือกรับประทานหลายร้าน ไปด้วยกันจะพาไปกินกุ้งที่  ตลาดกลางเพื่อการเกษตร แหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของอยุธยาแทบทุกชนิด ตลาดกลางอยุธยา มีร้านอาหารหลายร้านโดยเฉพาะเมนูเด็ดที่ขึ้นชื่ออย่าง กุ้งแม่น้ำเผา อาหารทะเลต่างๆ  ที่มีวางขายเรียงรายตั้งแต่ปากทางเข้าตลาดไปจนถึงท้ายตลาด ชอบเจ้าไหนก็เลือกได้ตามความชอบ

>>> อ่านรีวิวและชมภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก ตลาดกลาง


ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา ตั้งอยู่ใกล้กับวัดมเหยงคณ์ เป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ แบบไทยพื้นบ้านและสายน้ำ จัดแบ่งเป็นโซนๆ ตลาดน้ำอโยธยามีร้านค้ามากถึง 249 ร้าน ประกอบ ด้วยเรือสินค้า ขายอาหาร 50 ลำ ตลาดนัดชุมชนวิถีไทกว่าอีก 40 ร้าน และร้านค้าต่างๆ อีก 159 ร้าน มีสะพานเดิน ริมแม่น้ำเพื่อ เลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มชาวบ้านต่างอำเภอ หรือสินค้าโอทอปมากมายหลากหลายชนิด


บทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม 1,245,465 ครั้ง