20 ที่เที่ยวกำแพงเพชร เด็ดจริง ต้องมาโดน

เข้าชม 636,036 ครั้ง

กำแพงเพชร หรือเมืองชากังราวในอดีต  เป็นอีกหนึ่งเมืองแห่งมรดกโลกที่น่าสนใจ  มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ และแนววิถีไทยที่น่าสนใจที่งดงามหลายแห่ง มาทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวกำแพงเพชร  เด็ดจริง ต้องมาโดน ที่จะทำให้กำแพงเพชรไม่ใช่เป็นเมืองที่หลายคนมองผ่านอีกต่อไป

 

เที่ยวกำแพงเพชร

 

อำเภอเมือง 

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร ทางฝั่งตะวันออกขอแม่น้ำปิง แบ่งออก เป็น 2  เขต คือ เขตภาย ในกำแพงเมือง และเขตนอกกำแพงเมือง ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่  ได้รับการ ประกาศให้เป็น  มรดกโลกจากยูเนสโก้   โบราณสถานที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ วัดช้างรอบ  วัดพระสี่อิริยาบถ   วัดพระนอน  วัดพระแก้ว  วัดพระธาตุ

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก  อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

 

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นศาลที่เก่าแก่มานานกว่า 700 ปี  เป็นอาคารจัตุรมุขคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นหินอ่อนทรายล้างสีศิลาแลง เสาหลักเมืองทำด้วยศิลาแลงรูปทรงกลม ยาวประมาณ 2 เมตร ฝังโผล่ดินขึ้นมาประมาณ 2 เมตรเศษ มีรูปเศียรเทพารักษ์โผล่อยู่บนยอดศิลาแลง ประชาชนกำแพงเพชรนับถือว่าเป็นสัญญลักษณ์ของเจ้าพ่อศาลหลักเมือง 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก  ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

 

 

 

หลวงพ่อเพชร วัดบาง

หลวงพ่อเพชร  พระพุทธรูป Unseen ของกำแพงเพชร เพราะเป็นพระพุทธรูปยุคเชียงแสนที่เก่าแก่เป็นพระเนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่สุดองค์เดียวที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งเหลืออยู่ในประเทศไทย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกำแพงเพชรให้ความเคารพนับถือ  นอกจากหลวงพ่อเพชรแล้ว ภายในวัดยังมีพระซุ้มกอขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่ในพระวิหารเช่นกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนทั่วไปได้มากราบไหว้ เราคงได้ยินชื่นของพระซุ้มกอกันมาบ้าง เพราะเป็นพระเครื่องที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ซึ่งกำแพงเพชรถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการทำพระเครื่องเป็นอย่างมาก

 

 

 

วัดเทพโมฬี 

วัดเทพโมฬี ตั้งอยู่ในตัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่และสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโมฬี หรือที่ ชาวกำแพงเพชรเรียกขานว่า ‘วัดหลวงพ่อโม้’  คือ เรียกจนติดปาก เพราะมีเรื่องเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะบนบานศาลกล่าวสิ่งใดในเรื่องที่ดีก็มักจะประสบความสำเร็จทุกรายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบนขอให้ฝนไม่ตกในช่วงเวลาจัดงานต่างๆ ในจังหวัด ด้วยความศักดิ์สิทธิ์เสมือนหนึ่ง “โม้” นี่เอง จึงเรียกกันติดปากเรื่อยมาว่า “หลวงพ่อโม้”  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นพระพุทธรูปอันเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของชาวเมืองกำแพงเพชรอยู่ตลอดมาไม่เสื่อมคลาย

 

 

วัดคูยาง 

วัดคูยาง อีกหนึ่งวัดสำคัญของกำแพงเพชร  ตั้งอยู่ในตัวเมือง  จุดเด่นของวัดนี้ คือ  หอไตรซึ่งป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งสร้างไว้กลางน้ำและมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันปลวกแมลงสาบและหนูเข้าไปกัดทำลายพระไตรปิฎก หนังสือ และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันหอไตรหลังนี้ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์งดงาม

 

 

วัดเสด็จ

วัดเสด็จตั้งอยู่บริเวณถนนเทศาและถนนราชดําเนิน  ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่มาแต่โบราณ  เคยเป็นที่เก็บศิลาจารึก และตำนานพระเครื่อง อีกทั้งสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดระฆังพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จมายังวัดนี้

 

 

 

ศาลเจ้าพ่อเสือ 

ศาลเจ้าพ่อเสือ  ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและเป็นที่เคารพนับถืออีกแห่งหนึ่งของชาวเมืองกำแพงเพชร เชื่อว่าผู้ที่ได้มากราบไหว้อธิษฐานจิตต่อศาลเจ้าหากปรารถนาสิ่งใดจะสมหวังดั่งใจ สำเร็จรุ่งเรืองถึงลูกหลาน ร่ำรวยด้วยเงินทอง สมบูรณ์สุขด้วยลาภยศและวาสนา สุขกายใจไร้โรคเบียดเบียน

 

 

ศาลพระอิศวร  

ศาลพระอิศวร  ตั้งอยู่ในตัวเมือง ด้านหลังศาลจังหวัด มีฐานก่อด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูง 1.50 เมตร บนฐานชุกชีมีเทวรูปพระอิศวรสัมฤทธิ์ที่จำลองขึ้น เทวรูปองค์เดิม ตามประวัติเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 มีชาวเยอรมันมาเที่ยวเมืองกำแพงเพชร  และได้ลักลอบตัดพระเศียรและพระหัตถ์ของเทวรูป ส่งลงเรือมายังกรุงเทพฯ ความทราบถึงรัชกาลที่ 5 จึงโปรดให้ขอพระเศียรและพระหัตถ์คืน และโปรดให้สร้างรูปจำลองประทานให้เป็นการแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งจำลองอีกองค์หนึ่งประดิษฐานไว้ที่ศาลพระอิศวร ส่วนพระองค์จริงได้นำมาซ่อมแซมให้ดีดังเดิมแล้วนำมาตั้งแสดงอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร เป็นสมบัติศิลป์ชิ้นพิเศษที่มีค่ายิ่งของเมืองกำแพงเพชร

 

 

วัดพระบรมธาตุนครชุม

วัดพระบรมธาตุนครชุม ตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุมเป็นวัดประจำเมือง  สิ่งสำคัญที่สุดภายในวัดก็คือ พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ เสมือนดั่งเจดีย์ ชเวดากองในเมืองพม่า เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ เมื่อได้เข้าไปนมัสการและบูชาแล้ว ดังได้พบกับพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก วัดพระบรมธาตุนครชุม

 

 

บ่อน้ำสีฟ้า 

ตั้งอยู่ที่ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ลักษณะเป็นบ่อดินลูกรังขนาดใหญ่ มีน้ำในบ่อเป็นสีฟ้าครามไล่สีสวยงามเหมือนน้ำทะเล  กลายเป็นแหล่งน้ำที่บรรยากาศดีวิวสวย สร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้กับผู้พบเห็น ทำให้มีถ่ายภาพและแชร์ภาพลงในโซเชียล จนทำให้มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาถ่ายรูปกันอย่างต่อเนื่อง

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก บ่อน้ำสีฟ้า กำแพงเพชร 

 

 

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ห่างจากตัวเมืองห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ  22  กิโลเมตร    ปัจจุบันบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอย่างสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสำหรับพักผ่อน เปิดให้บริการอาบน้ำแร่ แช่ฝ่าเท้า โดยลักษณะทั่วไปเป็นน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวน 5 จุดมีความร้อนประมาณ 40 – 65 องศาเซลเซียสปราศจากสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคอันตรายเกินมาตรฐาน จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม  คลิ๊ก บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง 

 

 

ตลาดย้อนยุคนครชุม

ตลาดย้อนยุคนครชุม  ตั้งอยู่ในอำเภอนครชุม  ณ ย่านการค้าเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส นอกจากจำหน่ายอาหารและขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแล้ว เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตลาดย้อนยุคนครชุมที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็น คือ พ่อค้าและแม่ค้าภายในตลาดจะแต่งตัวด้วยชุดไทย เพื่อให้เข้ากับชื่อตลาดย้อนยุค โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสและชมการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ของชุมชนอื่นๆ อีกมากมาย  ตลาดย้อนยุคนครชุมจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 16.00.-22.00 น.

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม  คลิ๊ก ตลาดย้อนยุคนครชุม

 

 

ริมน้ำปิง

ตั้งอยู่ในตัวเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่สามารถมาสัมผัสลมเย็นและอากาศดีๆ ริมน้ำ  หากพักในตัวเมืองสามารถปั่นจักรยานจกาที่พักมาเดินเล่นได้ทั้งในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็น  ทุกวันเสาร์ที่สองและที่สี่ของเดือนจะมีถนนคนเดินให้ได้เลือกช้อปสินค้า ชิมอาหารอร่อย ๆ หลากหลายรสชาติ และชมสีสันแห่งแสงไฟที่สะท้อนผืนน้ำและบรรยากาศสวยงามยามค่ำคืนริมฝั่งแม่น้ำปิงได้อีกด้วย

 

dew_4046

 

แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม

กำแพงเพชรจึงกลายเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่อง ซึ่งที่นี่มีกรุพระเครื่องทั้งที่ขุดค้นพบแล้วและยังไม่ได้ค้นพบอีกเป็นจำนวนมาก กรุพระเครื่องที่มีชื่อเสียงของกำแพงเพชรได้แก่ กรุทุ่งเศรษฐี   โดยพระเครื่องที่พบที่กรุทุ่งเศรษฐีได้แก่พระกำแพงซุ้มกอ พระกำแพงเม็ดขนุน และพระกำแพงพลูจีบ เพราะฉะนั้นเราจึงพลาดไม่ได้ที่จะมาชมการทำเครื่องโบราณที่แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่อง ซึ่งเจ้าของคือ คุณลุงสมหมาย ซึ่งนอกจากจะยึดการทำพระเครื่องโบราณเป็นอาชีพแล้วยังเปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย เข้าชมฟรีโดยไม้คิดค่าใช้จ่าย โดยสามารถติดต่อคุณลุงสมหมายเพื่อขอนัดวันเวลาล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  089 641 2543

 

 

โรงงานทำเฉาก๊วยชากังราว

เราอาจจะได้ยินถึงชื่อเสียงของเฉาก๊วยชากังราวกันมาบ้าง มาชมขั้นตอนในการทำกันว่ากว่าจะได้เฉาก๊วยชากังราวที่เนื้อนุ่มเหนียวหนึบนั้นมีขั้นตอนอย่างไร  ที่ โรงงานทำเฉาก๊วยซึ่งเป็นต้นตำรับ ส่งชายไปทั่วประเทศ ตั้งอยู่ในซอยข้างโรงเรียนบ้านบ่อสามเสน ฝั่งถนนราชดำเนิน2 ซอยอยู่ตรงข้ามโบราณสถานวัดอาวาสใหญ่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เลี้ยวเข้าซอยไปเพียงนิดเดียว  ความพิเศษของเฉาก๊วยชากังราว  คือการนพ 3 สายพันธุ์มาทั้งเฉาก๊วยเวียดนามที่มีความหวานที่สุด เฉาก๊วยอินโดนีเซียที่มีความเหนียวนุ่มไม่เหมือนใคร

 

 

อำเภอปางศิลาทอง

 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงก์และอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ ช่องเย็นและจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นสายหมอกลอยคลอเคลียอยู่ตามไหล่เขา และอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวยอดฮิต คือ โมโกจู  ยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานฯ ที่นักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินป่า ปีนเขา ต้องไปเยือนสักครั้ง

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   

 

 

 

อำเภอคลองลาน

 

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอคลองลาน และอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ป่าคลองลาน อันสมบูรณ์แหล่ง สุดท้ายของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของน้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ซึ่งไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิง เป็นต้นน้ำ มีน้ำตกคลองลาน น้ำตกที่สวยงามคือจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้

ภาพและข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก อุทยานแห่งชาติคลองลาน

 

 

ตัวอย่างทริปท่องเที่ยวกำแพงเพชร แบบ 2  วัน 1 คืน

 

คลิ๊ก ลัลล้า กำแพงเพชร 2 วัน 1 คืน

 

 

คลิ๊ก เที่ยวกำแพงเพชร สัมผัสหมอกแม่วงก์ ชมมรดกโลก

 

 

คลิ๊ก ท่องเที่ยววีถีไทย มหัศจรรย์กำแพงเพชร

 

 

มองหาที่พักกำแพงเพชรติดแหล่งท่องเที่ยว จองกับ Traveloka เลย! จองง่าย แสนสะดวก แถมมีโปรโมชั่นและส่วนลดมากมายอีกตลอดทั้งปี

 

 

 

booking-hotel-blue

>> จองที่พักกำแพงเพชรราคาพิเศษกับ Traveloka <<

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3

บทความที่เกี่ยวข้อง

เข้าชม 636,036 ครั้ง