• 15 คาเฟ่สุโขทัย เติมสีสันการเที่ยวเมืองเก่า » บ้านมะขวิด-2