ภาพนางพญาเสือโคร่งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี ปี 59