สินมานะฟาร์มสเตย์  คือ ฟาร์มสเตย์กลางทะเลที่มีชื่อเสียงของอ. บ้านดอน จ. สุราษฎร์ธานี เจ้าของคือ คุณสมชาย สินมา เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยง หอยแครงและหอยนางรม ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สินมานะ ฟาร์มสเตย์  เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม และหอยแครง เป็นแหล่ง เรียนรู้และศึกษาการเลี้ยงหอย การวางอวน การเก็บ หอยเพื่อส่งขาย  นอกจากนี้ให้บริการที่พักแบบฟาร์มสเตย์เพื่อสัมผัสธรรมชาติรับลมเย็น กลางทะเลอีกด้วย มีมุมนั่งพักชมวิถีชีวิตของชาวประมง ชิมหอยนางลมสด และ อาหารทะเลผลผลิตจากฟาร์ม  กิจกรรมเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ เช่น มีการสาธิตวิธีการเลี้ยงหอยนางรม การเเกะหอยนางรมและรับประทานหอยนางรมอย่างถูกวิธี สะอาดและปลอดภัย มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายเรื่อง วิถีชีวิตชาวประมง นอกจากจะให้ความรู้แล้วยังมีกิจกรรม เพื่อความบันเทิงเช่น การแสดงหนังตะลุงและกิจกรรมสันทนาการของนักท่องเที่ยว
สินมานะฟาร์มสเตย์
1. แบบไปไม่ค้างคืน

- เดินทางจากท่าเรือสินมานะฟาร์ม ใช้เวลา 30 นาที ตลอดสองข้างทาง จะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวเลของอ่าวบ้านดอน  
- มีอาหารเลี้ยง 1 มื้อเป็น แบบบุฟเฟ่ อาหาร ในท้องถิ่น 12 รายการ
- มีการบรรยายให้ความรู้วิถีชีวิตชาวเลในอ่าวบ้านดอนฯ สาธิต วิธีการเลี้ยงหอยนางรม การแกะหอยนางรม และรับประทานหอยนางรมอย่างถูกวิธี (มีหอยนางรมให้ทานท่านละ 1 ตัว)
- หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ สามารถทำกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะได้
- จากนั้น เดินทางกลับ
กิจกรรม ทั้งสิ้นจะใช้เวลาประมาณ 3 ชม.
รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไป


2. กิจกรรมนอนขนำที่พักกลางทะเล

- เดินทางจากท่าเรือสินมานะฟาร์ม ใช้เวลา 30 นาทีตลอดสองข้างทาง จะได้สัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวเลของ  อ่าวบ้านดอน  
- มีอาหารเลี้ยง 1 มื้อเป็น แบบบุฟเฟ่ อาหารในท้องถิ่น 12 รายการ
- มีการบรรยายให้ความรู้วิถีชีวิตชาวเลในอ่าวบ้านดอน สาธิต วิธีการเลี้ยงหอยนางรม การแกะหอยนางรม และรับประทานหอยนางรมอย่างถูกวิธี (มีหอยนางรมให้ทานท่านละ 1 ตัว)
- หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ สามารถทำกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะได้ (เปิดให้ใช้ไฟฟ้า ถึง เวลา 23.00น.)
- พักผ่อนตามอัธยาศัย (ขอให้นำผ้าเช็ดตัวมาด้วยนะคะ)
- อาหารมื้อเช้า จะเป็นข้าวต้มซีฟูด ชา กาแฟ
- จากนั้น เดินทางกลับ (เวลาประมาณ 8.00-9.00น)
รับจำนวน ขั้นต่ำ    15 ท่าน  ขึ้นไป


หมายเหตุ  
1.ขนำกลางทะเล รองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 120-150 ท่าน ซึ่งจัดไว้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ทำกิจกรรม และเป็นที่พัก
2. เรื่อที่ใช้รับส่งผู้โดยสาร โดยปกติจะใช้เรือ ขนาด 80-90 ที่นั่ง มีหลังคา และมีลำขนาดกลางนั่งได้ 30-40 ท่าน ไม่มีหลังคา ทั้งนี้ขอให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพที่เราจัดเตรียมไว้ให้ และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ควบคุมเรือ
3. ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม และขนมขบเคี้ยวทุกชนิดจำหน่าย สามารถนำมารับประทานได้ (เพื่อการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมขอให้ลูกค้านำกลับขึ้นฝั่งด้วย)
4. สินมานะฟาร์มเป็นเพียงที่พักกลางทะเล ไม่มีกิจกรรมนำเที่ยวและไม่มีการจัดนำเที่ยวแต่อย่างใด

 

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สินมานะฟาร์มสเตย์ (คุณสมชาย สินมา) 081-597-7575  id line 0815977575

สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
บรรยากาศยามเย็น
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
ชิมหอยนางรมสด
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
อาหารมื้อเย็น
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
กิจกรรมสันทนาการดูหนังตะลุง
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ สินมานะฟาร์มสเตย์
สินมานะฟาร์มสเตย์ ตั้งอยู่ที่ ถ. บ้านพอด – อ. กาญจนดิษฐ์ หมายเลขทางหลวง 4177 ระยะทางห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 25 กม. และห่างตัวเมือง อ. กาญจนดิษฐ์10 กม. การเดินทางใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 401 (สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช) ถึง 4 แยกหนองสวน อ. กาญจนดิญฐ์แยกซ้ายเข้าในตัวเมือง อ. กาญจนดิษฐ์ผ่านตลาด เมื่อถึง 4 แยกบ้านพ่วง ประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการของสินมานะฟาร์ม หลังจากนั้นนั่งเรือที่ทางฟาร์มได้จัดไว้ให้บริการไปที่ขนำกลางทะเลใช้เวลาประมาณ 30 นาที