ย่านเมืองเก่าสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีถนนสายสำคัญน่าเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลา ผ่านมุมมองทางสถาปัตยกรรม เมื่ออดีตราว 200 ปีก่อน ตัวเมืองสงขลาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ เรียกว่า "เมืองสงขลา ฝั่งแหลมสน" จนกระทั่งพ.ศ. 2385 จึงขยายมาทางฝั่งทิศตะวันออกบริเวณตำบลบ่อยาง เรียกกันว่า "เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง" โดยเริ่มแรกมีถนนสองสายคือ ถนนนครนอก เป็นถนนเส้นนอกติดกับทะเลสาบ และถนนนครใน เป็นถนนเส้นในเมือง ต่อมามี การตัดถนนสายที่สามเรียกว่าถนนเก้าห้องหรือย่านเก้าห้อง เพื่องานสมโภชเสาหลักเมือง ต่อมาเรียกกันว่า ถนนนางงาม
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ปัจจุบันถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงามยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ มีห้องแถวไม้แบบจีน ตึกคลาสสิคสไตล์ ชิโนโปรตุกีส และยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณ ของชาวจีนฮกเกี้ยน อยู่ปะปนกันทั้งสอง ฟากฝั่งถนน โดยอาคารหลายหลังมีการปรับปรุง ทาสีใหม่ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารอาคารเก่าเหล่านี้สะท้อนภาพการเป็นเมืองสำคัญด้านการปกครอง และทางเศรษฐกิจมา แต่ครั้งสมัยธนบุรีอีกทั้งการ เป็นเมืองท่าติดทะเลทำให้ได้รับวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติ ผสมผสาน กันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวแบบสงขลา ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือสิ่งปลูกสร้าง แม้ปัจจุบันการค้าขายสมัยใหม่จะ ย้ายไปรวมฐาน ที่หาดใหญ่ แต่ทว่าตึกเก่าที่คงสภาพอยู่กันอย่างหนาแน่นเหล่านี้ ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความรุ่งเรืองในอดีต และวัฒนธรรมที่ผสมกลม กลืนกันมาอย่างแนบแน่นยาวนาน
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
นอกจากเราจะได้ชมอากาคารเก่าแก่แล้ว นี้ในย่านเมืองเก่าสงขลายังมีขนมอร่อย ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ให้เลือกชมและ ชิมอย่าง เอร็ดอร่อย รวมทั้งของฝากพื้นเมืองให้เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย โดยเฉพาะถนนนางงาม หรือชื่อเดิมว่า ถนนเก้าห้อง มากไปด้วย อาหารคาวหวานท้องถิ่นอันเลื่องชื่อซึ่งเอกลักษณ์ของถนนนางงามไปเสียแล้ว มีทั้ง ร้านขนมไทย ร้านไอศกรีม ร้านกาแฟโบราณ ร้านซาลาเปา ใครมาต้องไม่พลาดโจ๊กเกาะลอย ข้าวสตูร้านเกียดฟั่ง (โกยาว) สตูแบบจีนที่กินคู่กับซาลาเปาร้อน ๆ ในลังถึง หรือ จะลองก๋วยเตี๋ยวหางหมู ก๋วยเตี๋ยวเป็ดและไส้กรอกสูตรเวียดนาม ร้านสอง-แสน ขายสำปันนี ขี้มอด ทองเอก ข้าวฟ่างกวน ขนมเทียนสด ซึ่งเป็นขนมโบราณ หากินยากแล้วในสมัยนี้
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
ย่านเมืองเก่า สงขลา
จุดเริ่มต้นของการเดินชมย่านเก่าเมืองสงขลาควรเริ่มต้นเดินเท้าเที่ยวจากประตูเมืองสงขลา โดยเส้นทางหลักๆ ไปตามถ.นครนอก และ ถ.นครใน  และถนนนางงาม ที่ทอดยาวไปตามที่ตั้งของเมือง จะมีซอยเล็ก ๆ เชื่อมถนนสายต่าง ๆ เช่น ถ. ยะลา ถ.ปัตตานี หากต้องการชมเมืองแบบไม่ร้อนก็ควรเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.  ข้อควรระวังในการเดินชมตึกเก่า คือ ระวังรถเนื่องจากเป็นซอยเล็ก และบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะติดถนน ไม่มีฟุตบาตให้เดิและรถที่วิ่งผ่านไปมาก็วิ่งเร็วมาก
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook