ภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามันและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นเกาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีฐานะเป็น จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเล ตะวันตกของประเทศไทยในน่านน้ำทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ประมาณ 543 ตั้งอยตารางกิโลเมตร ความยาวสุดของเกาะภูเก็ตวัดจากทิศเหนือ ถึงทิศใต้ประมาณ 47.8 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 21.3 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีมานาน ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยตัวเมืองอยู่ที่ถลางซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองถลางเดิมมีขุนนาง ไทยคอยดูแลรักษาผลประโยชน์เพราะฝรั่งชาติฮอลันดามารับซื้อสินค้าจำพวกแร่ ต่อมาถึงรัชกาลที่ 1 พระเจ้ากรุงอังวะ ยกกองทัพ เข้ามารุกรานหัวเมืองฝ่ายตะวันตกแถบชายทะเลของไทยในปี พ.ศ.2328 โดยแบ่งกองทัพยกไปตีเมืองกระ ระนอง ชุมพร ไชยา ตลอดลงไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช ขณะนั้นกองทัพกรุงเทพฯ ยังติดพันการศึกที่กาญจนบุรียกมา ช่วยไม่ทันพม่าส่งแม่ทัพชื่อยี่หวุ่น ยกทัพเรือมาตีได้ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่าแล้วเลยไปตั้งค่ายล้อมเมืองถลางไว้ พระยาถลางถึงแก่กรรมยังไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองใหม่ ภริยาเจ้าเมืองถลางชื่อจัน กับน้องสาวชื่อมุก จึงคิดอ่านกับกรรมกรทั้งปวงตั้งค่ายใหญ่ขึ้น ๒ ค่าย ป้องกันรักษาเมืองเป็นสามารถพม่าล้อมเมืองอยู่เดือนเศษเมื่อ หมด เสบียงก็ยังเลิกทัพ กลับไป ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องยศให้วีรสตรีทั้งสองเป็นท้าวเทพ กษัตรีและท้าวศรีสุนทร เป็นที่น่า ภาคภูมิใจแก่ชาวเมืองตลอดมา เกาะถลางหรือเมือง ถลางได้เปลี่ยนชื่อเป็นเกาะภูเก็ต หรือเมืองภูเก็ตในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีภูมิอากาศ แบบฝนเมืองร้อนมีลมพัดผ่านตลอดเวลา อากาศอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและ ฤดูฝน ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคม-ปลายเดือนตุลาคม ฤดูร้อนเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายนอุณหภูมิโดย เฉลี่ยสูงสุดประมาณ 33 อาศาเซลเซียส ต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส ช่วงที่อากาศดีที่สุด อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน- เมษายน ไม่มีฝนท้องฟ้าแจ่มใส อุณหภูมิประมาณ 31 องศาเซลเซียส ประชากรของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นคนไทย นอกนั้นมีชาวมลายู แขก ซิกซ์ ปาทานกลิงค์กรูซ่า ชาวเล และ ชาวต่างชาติอื่นๆ ภาษาที่ ใช้ในภูเก็ตมี 2 ภาษา คือ ภาษาไทย ซึ่งใช้ในราชการเป็นภาษากลาง และภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษาปักษ์ใต้ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง อาชีพของพลเมืองในด้านการเกษตร ส่วนใหญ่ทำ สวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนผลไม้ ในด้านอุตสาหกรรมมีการทำเหมืองแร่ดีบุก แร่วุลแฟรม การถลุงแร่ดีบุก การทำยางแผ่นรมควันและการทำปลาป่น ปลากระป๋อง เป็นต้น และขณะนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างมาก มีการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ที่ได้่้มาตรฐานและมีบริษัทนำเที่ยวเกิด ขึ้นหลายแห่ง
ทิศเหนือ จดช่องปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสินและสะพานเทพกระษัตรี
ทิศใต้ จดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก จดทะเลเขตจังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก จดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
จังหวัดภูเก็ตแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้
หาดป่าตอง
หาดกะตะ
หาดกมลา
จุดชมวิว 3 อ่าว
วัดพระทอง(พระผุด)
ภูเก็ตแฟนตาซี
หาดสุรินทร์
หาดกะรน
1.รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางพระราม 2 สายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) จนถึงสามแยดวังมะนาวเลี้ยว ซ้ายแล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี อำเภอ ชะอำ หัวหินจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแก จนถึงสี่แยกเข้าชุมพร (สี่แยกปฐมพร) ตรงไปตามทาง หลวงหมายเลข 41 ผ่าน อำเภอหลังสวน เข้าเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านทางเข้าสนามบินสุราษฎร์ธานี ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงสี่แยก หลักกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวขวาอำเภอท้ายเหมือง บ้านโคกกลอย จังหวัดพังงา ข้ามสะพานสารสิน เข้าจังหวัดภูเก็ต หรืออีกเส้นทางหนึ่งจากชุมพร ไปตามทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงสามแยก เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านบ้านเขาต่อ ระยะทาง 48 กิโลเมตร ถึงสี่แยกนาเหนือ เลี่ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านที่ว่าการอำเภอทับปุด ประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 415 จนถึงสามแยกเข้าตัวเมืองพังงา เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางอีก 49 กิโลเมตร ถึงจังหวัดภูเก็ต (ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จนถึงบ้านโคก กลอย จังหวัดพังงา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 402) รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 886 กิโลเมตรอีกเส้นทางหนึ่งจากสี่แยกตัวเมืองจังหวัดชุมพร (สี่แยกปฐมพร) เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านอำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อำเภอกะเปอร์ อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้่ยเหมือง จังหวัดพังงา อำเภอ

2.รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ไปภูเก็ตทุกวัน สอบถามรายละเอียด   โทร. 02 894 6122 จองตั๋ว บขส. โทร. 02 422 4444 หรือ www.transport.co.th
บริษัทเอกชน ติดต่อ บริษัท ภูเก็ต เซ็นทรัล ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2434 3233 ภูเก็ต โทร. 0 7621 3615, 0 7621 4335 และบริษัท ภูเก็ตท่องเที่ยว กรุงเทพฯ โทร. 0 2435 5018, 0 2435 5034 ภูเก็ต โทร. 0 7622 2107-9 สถานีขนส่งภูเก็ต โทร. 0 7621 1480

3.รถไฟ
ไม่มีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตโดยตรง หากต้องการเดินทางโดยรถไฟต้องไปลงที่สถานนีรถไฟ สุราษฎร์ธานี (อยู่ที่อำเภอพุนพิน)  แล้วต่อรถประจำทางเข้าจังหวัดภูเก็ตใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด ได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020, 0 2220 4334 หรือ www.railway.co.th

3.เครื่องบิน
มีบริการเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทุกวัน สอบถามตารางบิน และข้อมูลเพิ่มเติมที่สายการบินต่างๆ ดังนี้
1. การบินไทย โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 1195, 0 7621 2499
0 7621 2946 หรือ www.thaiairways.com
2. บางกอกแอร์เวส์ โทร. 0 2265 5555 หรือ www.bangkokair.com
3. ไทยแอร์เอเชีย โทร. 0 2515 9999 หรือ www.airasia.com
4. นกแอร์ โทร. 1318 หรือ www.nokair.co.th

ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการเดินทางภายในจังหวัดสะดวกมาก มีรถสองแถว ตุ๊ก ๆ บริการภายในเขตเทศบาล หรือจะเช่าเหมารถตุ๊กๆไปยังสถานที่ต่างๆ ราคาขึ้นอยู่กับระยะทางบริการ รถสองแถว และรถโดยสารประจำทาง มีรถสองแถวออกจากตลาดสด ใกล้วงเวียนน้ำพุถนนระนอง ไปยังหาดและสถานที่ ต่างๆ รถออกทุก 30 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.อัตราค่าโดยสาร 10-20 บาท บริการรถรับ-ส่งระหว่างสนามบินและตัวเมืองภูเก็ต ที่สนามบินมีบริการ รถแท็กซี่เข้าตัวเมืองภูเก็ต หรือไปยังหาดต่างๆในอัตราค่าบริการที่ต่างๆ กัน ส่วนในตัวเมืองก็มีบริการ รถรับส่งไป สนามบินตามเวลาที่เครื่องบินจะออก

จากภูเก็ตมีบริการ รถโดยสารธรรมดาจากสถานีขนส่ง ถนนพังงา ไปจังหวัดกระบี่ นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง สตูล หาดใหญ่ และเกาะสมุย รายละเอียดติดต่อ สถานีขนส่งภูเก็ต โทร. 0 7621 1480, 0 7621 1977 นอกจากนั้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินจาก ภูเก็ตไป จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชตรังและหาดใหญ่ และบริษัท บางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบินระหว่างภูเก็ต-สมุย ให้บริการอีกด้วย
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook