เกาะราชาน้อย เกาะเล็กที่อยู่ห่างจากเกาะราชาใหญ่ประมาณ 6 กม. ยังมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟ้าใส ลักษณะเกาะเป็นเนินเขาและโขดหิน ในช่วงที่น้ำลดจะเกิดเป็นทะเลแหวกที่สามารถเดินเชื่อมไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ โดยปกตินักท่องเที่ยว จะรู้จักและท่องเที่ยวกันที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อยยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากอยู่ไกลออกจากฝั่งไปเยอะ ทำให้่เกาะสวรรค์ แห่งนี้อุดมไปด้วยทรัพยาการใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นจุดดำน้ำลึก มีปะการังหลากหลายชนิดทั้งปะการังโขด ปะการังจาน ปะการังอ่อนรวมทั้งฟองน้ำและกัลปังหาเคยมีการสำรวจพบปลาไหลทะเล และปลาฉลามขนาดเล็กที่นี่ด้วย รอบเกาะมีโขดหินมากและ ปลาชุกชุม จึงเป็นจุดที่ พรานเบ็ดนิยมมาตกปลากันมาก เกาะราชาน้อยถือว่าเป็นเกาะที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
บนเกาะราชาน้อยไม่มีที่พัก ไม่มีแหล่งน้ำจืดและสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะ ราชาน้อยจะเป็นแบบไปเที่ยวเช้าไป เย็นกลับ โดยในเวลานี้มีบริษัททัวร์เดียวที่ให้บริการไปเที่ยวเพียง แห่งเดียวคือ  Discover catamaranซึ่งเป็นทริปล่องเรือคาตามารัน ชมปลาโลมาหน้าเกาะไม้ท่อนหลังจากนั้นไปต่อที่เกาะราชาน้อย โดยมีเรือคายัคให้พายเล่น จากนั้นไปดำน้ำที่เกาะราชาใหญ่และจบท้าย ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกเหนือผืนน้ำหน้าแหลมพรหมเทพ สามารถเข้าาไปดูรายละเอียดได้ที่  https://www.facebook.com/discovercatamaran
เกาะราชาน้อย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
พายเรือคายัครอบหาด
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
เรือคาตามารันนำเที่ยวสะดวกสบาย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
เกาะราชาน้อย เกาะราชาน้อย
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook