ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่ใน ตำบลนางตุง และ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีคลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย แต่ประชาชนมักเรียก กันว่า "อุทยานนกน้ำทะเลน้อย"ซึ่งนับเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลน้อย ทำให้พื้นที่ “พรุควนขี้เสี้ยน” ของทะเลน้อยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ “แรมซาร์ ไซด์” (Ramsar Site) แห่งแรกในเมืองไทย เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2541 ทะเลน้อยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ทั้งระบบนิเวศ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ พรรณพืช โดยเฉพาะนกที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ล่องเรือชมทะเลบัวชมวิวทัศนียภาพ
จุดเด่นของการท่องเที่ยวทะเลน้อย คือ ล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” พันธุ์บัวที่มีขึ้นอยู่มากที่สุด โดยในช่วงเช้าเหล่า บัวสายจะพาออกดอกสีแดงสดบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำในบริเวณที่มีบัวชนิดนี้ขึ้นอยู่ ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันความงามคู่ทะเลน้อยที่อยู่คู่กัน มาแต่ช้าแต่นาน แต่ดอกบัวจะบานเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น พอเข้าช่วงสายจะหุบแล้ว  ดอกบัวจะเริ่มบานตั้งแต่กลางเดือน ก.พ – เม.ย. นอกจากนี้ระหว่างนั่งเรือชมดอกบัว ยังสามารถชมพืชพันธุ์น่าสนใจ อื่นๆ อาทิ ผักตบชวา จอก แหน สาหร่ายต่างๆ กระจูด กง ย่านลิเภา กก และเสม็ดที่ยืนต้นตระหง่านอยู่ในพื้นที่ป่าบก เป็นต้น
บึงบัวทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ชมนกหลากสายพันธุ์
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ ชมนกหลากสายพันธ์ ซึ่ง ส่วนนกที่ทะเลน้อยจะมีให้ชมกว่า 287 นกน้ำมีทั้งนกที่ประจำถิ่นและนกอพยพมาจากที่อื่น ตามฤดูกาล เช่น นกกาบบัว นกกุลา นกอีโก้ นกระยาง นกกระสานวล นกกระสาแดง นกกาเล็กน้ำ นกแขวก นกเป็ดน้ำ นกกระทุง นกนางนวล นกกระเด็น นกกระสาแดง ฯลฯ ซึ่งนกจะชุกชุมมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีจำนวนเป็นแสน ๆ ตัวทีเดียว
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ดูควายน้ำ
นอกจากล่องเรือชมนก  บึงบัว ทะเลน้อยยังมีไฮไลต์อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อลือชาอีกอย่างหนึ่ง นั่นก็คือ “ควายน้ำ”ควายน้ำ อันที่จริงก็เป็นควายบ้าน ของชาวบ้านหากแต่ควายน้ำเป็นควายเลี้ยงในพื้นที่ ที่เจ้าควายพวกนี้มันสามารถปรับตัวไปตามแหล่งอาหาร ของมัน คือเมื่อน้ำในทะเลสาบทะเลน้อยลดต่ำไปจนถึงแห้งขอดในบางช่วง จนมีสันดอนพื้นดินโผล่ มีทุ่งหญ้าขึ้นควา็ยจะ ขึ้นมาและ เล็มหญ้ากินบนบก แต่เมื่อยามหน้าน้ำ ทะเลน้อยมีปริมาณน้ำสูง ท่วมทุ่งหญ้า ท่วมแหล่งหากินของควาย เจ้าควายพวกนี้มันก็จะปรับตัว เปลี่ยนมากินพืชน้ำอย่างสายบัว ใบบัว หรือสาหร่ายแทน โดยมันจะพร้อมใจกันลงไปหากินภายในน้ำทำให้คนเรียกมันว่า "ควายน้ำ" การล่องเรือชมควายน้ำนั้น ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะ โดยในช่วงน้ำหลากประมาณเดือน ธ.ค.-ก.พ. จะสามารถพบเห็นควายออกหา กินในน้ำหรือควายว่ายน้ำได้เป็นจำนวนมากกว่าช่วงน้ำน้อย
ล่องเรือชมวิว ควายน้ำและสะพานยาว
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
เดินเล่นรอบสะพานไม้ของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
เดินเล่น พักผ่อนชมวิว ชมบึงบัวที่ศาลากลางน้ำ ศาลากลางน้ำเป็นจูดที่น่าสนใจด้วยบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยความชุ่มฉ่ำ ของสายลมเย็นท่ามกลางกลุ่มบัวสาย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย
ทะเลน้อย ทะเลน้อย

รายละเอียดที่พักทะเลน้อย
สำหรับที่พักมีบ้านพักในอุทยานกน้ำทะเลน้อย

 • บ้านทับแค (4 ห้อง พักได้ 16 คน)
 • บ้านอีโก้ง (2 ห้อง พักได้ 14 คน)
 • บ้านอีล้ำ (4 ห้อง พักได้ 16 คน
 • บ้านกาบบัว (พักได้ 48 คน)
 • บ้านนางนวล (VIP)
 • บ้านเป็ดแดง (VIP)

สามารถจองผ่านเว็บไซต์ของอุทยานแห่งชาติ  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โทร.0 7468 5230
ที่พักของเอกชนใกล้กับทะเลน้อยและบริเวณบ้านปากประอยู่หลายแห่งได้แก่

 • Wetland  camp เว็บไซต์  http://www.wetlandcamp.com/
 • ทะเลบัว รีสอร์ท  http://thalebua.com/
 • บ้านชมจันทร์  www.facebook.com/BanPhakChmCanthrBannChomchan
 • ทะเลน้อย รีสอร์ท โทร  0-7468-5056 , 081-189-6193
 • บ้านล้านบัว รีสอร์ท  ราคา 700 – 1000 จำนวนห้องพัก 14 ห้อง โทร 074-685573 , 081-3683081 
 • พรมเงิน" ริมทะเลน้อย โทร.0 7468 5225, 0 7468 5330
 • บ้านพักทวีสุข ทะเลน้อย  https://www.facebook.com/taweesukbotiquehotel

การเดินทางไปยังอุทยานนกน้ำทะเลน้อย เริ่มจากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบินโดยจุดหมาย ปลายทางอยู่ที่ จ.พัทลุง

การเดินทางด้วยรถยนต์
มีรถประจำทางทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (กรุงเทพฯ) ทุกวัน เมื่อเดินทางมาถึง จังหวัดพัทลุงจะต้องนั่งรถสองแถวไปยังทะเลน้อย (มีคิวรถสองแถว พัทลุง-ทะเลน้อยอยู่ใกล้สถานีรถไฟ)โดยใช้เส้นทางหลวงสาย 4048 ผ่าน อ.ควนขนุน ตลาดปากคลอง สุดปลายทางที่ทะเลน้อย ระยะทางโดยประมาณ 32 ก.ม.

การเดินทางโดยเครื่องบิน
เนื่องด้วยจังหวัดพัทลุงไม่มีสนามบิน ท่านที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินจะต้องบินไปลงหาดใหญ่หรือตรังแล้วนั่งรถยนต์มายัง จังหวัดพัทลุงและทะเลน้อย

การเดินทางโดยรถไฟ
มีรถผ่านสถานีพัทลุงทุกวัน สามารถติดต่อได้ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.0-2223-7010 และ 0-2223-7020

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook