กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก หรือที่ชาวนครท้องถิ่นเรียกกันว่ากุฏิร้อยปี ตั้งอยู่ในวัดวังตะวันตก ริมถนนราชดำเนิน เป็นกุฏิไม้ทรงไทยเรือนเครื่องสับ 3 หลัง มีหลังคาจั่วแต่ละหลังคาคลุมเชื่อมต่อกัน ตัวเรือนฝาปะกัน ตามประตู หน้าต่างและช่องลม ประดับด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนคร ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 13 ปี เรือนหลังกลางเป็นห้องโถงโล่งและเรือนอีก 2 หลัง เป็นปีกยกพื้นสูงทั้ง 2 ข้าง มีฐานที่มีหลังคาคลุมต่อเชื่อมกัน หลังคามุงกระเบื้องไม่เคลือบ ด้านทิศตะวันตกเป็นเรือนครัวซึ่งได้ย้ายมาประชิดกุฏิภายหลัง

ปัจจุบันมีชานเรือนทำด้วยปูนซีเมนต์เชื่อมหมู่กุฏิและเรือนครัวเข้าด้วยกัน  ตัวเรือนกุฏิไม้เป็นแบบเรือนฝาประกน มีลวดลายแกะสลักไม้ ตกแต่งตาม ส่วนต่างๆ เป็นรูปบุคคล มีปีกประกอบลายพรรณพฤกษา ลายหัวบุคคลมีลำตัวเป็นก้านต้นไม้ กรอบหน้าต่างด้านล่างสลักเป็นลายเครือเถาและลายเรขา คณิต ใต้กุฏิยกพื้นสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือกกุฏิวัดวังตะวันตกให้เป็น อาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม โดยปกติกุฏิทรงไทยแห่งนี้จะไม่มีการเปิดไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา หากต้องการเยี่ยมชมภายในกุฏิ สามารถขอกุญแจเข้ากุฏิได้จากเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก
กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก   นครศรีธรรมราช
กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก   นครศรีธรรมราช
กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก   นครศรีธรรมราช
กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก   นครศรีธรรมราช
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook