วัดท้าวโคตร ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน บ้านนาเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลนา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึงของเมืองนครฯ ภายในวัดท้าวโคตรมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่สำคัญคือ ซากเจดีย์โบราณ สูงประมาณ 11 เมตร ฐานเจดีย์มีลักษณะเป็น รูปสี่เหลียมผืนผ้า เจดีย์สร้างด้วยอิฐและดินเหนียว และหินปะการังในบางส่วน เจดีย์วัดท้าวโคตรใช้อิฐเป็นโครงสร้างหลัก และใช้ดินเหนียวเป็นส่วนยึด  ข้างในมีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นของมีมาแต่เดิม มีตู้เก็บของวางอยู่ทางซ้ายขององค์พระซึ่งพ่อบอกว่าแต่เดิมเป็นตู้หนังสือพระ ตัวโบสถ์ยังเหมือนเดิม แต่หลังคาคงบูรณะใหม่
วัดท้าวโคตร   นครศรีธรรมราช
วัดท้าวโคตร   นครศรีธรรมราช
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook