อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม เช่น น้ำตกเกาะแก่ง แอ่งน้ำ โขดหิน และพันธุ์ไม้ตระกูลต่างๆ มากมาย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อนมีหุบเขาที่เป็นแหล่งกำเนิดของลำห้วยต่างๆ มากมายจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำและน้ำตกเป็นชั้นๆ ต่อเนื่องกันเป็นลำดับ มีเขาบางลูกเป็นภูเขาหินปูน จึงเกิดถ้ำที่สวยงามน่าพิศวงมากมายหลายแห่ง
น้ำตกสี่ขีด
อยู่บริเวณคลองท่าโคก ห่างจากอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 15 กิโลเมตร แหล่งกำเนิดของน้ำตกเริ่มจากเทือกเขาสูงตรงรอยต่อ เขตอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กับอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านเรียกบริเวณพื้นที่รอยต่อว่า ช่องน้ำปันกัน ชั้นแรกของ น้ำตกอันเป็นแหล่งกำเนิด เป็นหน้าผาสูงประมาณ 60 เมตร แล้วไหลผ่านชั้นหินเป็นทางยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ยังไม่มีการสำรวจตรวจนับที่แน่ชัดว่า มีชั้นน้ำตกผ่านแหล่งน้ำกี่ชั้น แต่ประมาณกันว่ามีไม่น้อยกว่า 100 ชั้น พื้นที่ทางไหลของน้ำตกมีลักษณะเป็นเกาะ (น้ำตกล้อมรอบ) จำนวน 4 เกาะมีคน กล่าวกันว่าน้ำตกสี่ขีดเป็นน้ำตกเอราวัณของจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่สอง
จุดเด่นของหินตลอดแนวน้ำตก คือ เป็นหินปูนตะไคร่น้ำไม่จับ เวลาเที่ยวชมน้ำตกแต่ละชั้นจะลดอันตรายจากการลื่นล้ม หินปูนบางแห่งจะมีลักษณะเป็น หินงอก หินย้อยสวยงามแปลกตามาก ธารน้ำมีสีเขียวมรกตและมีแอ่งน้ำกว้างหลายแห่งที่สามารถลงเล่นน้ำได้เป็นอย่างดี การเดินทางไปเที่ยว น้ำตกสี่ขีดนั้นสะดวกมากเพราะถนนลาดยางตลอดสายจนถึงตัวน้ำตก



ถ้ำเขาพับผ้า
อยู่ทางด้านตะวันออกใกล้กับคลองท่าเรือรี ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นถ้ำขนาดเล็กที่มีหินงอกหินย้อย สวยงามมาก มีความลึกจากปากถ้ำประมาณ 50 เมตร ในถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดหนึ่ง คือ กง (จงโคร่ง) ขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวประมาณ 1 กิโลกรัม การเข้าไป เที่ยวชมควรขอเจ้าหน้าที่นำทาง


ถ้ำโครำ
เป็นถ้ำหินปูน มีปากถ้ำกว้างใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สข. 1 (สวนปราง) ปากถ้ำสามารถมองเห็นทิวทัศน์ สภาพป่าเบื้องล่างที่สวยงาม และพบว่าเป็นที่หลบภัยหรือที่อยู่อาศัยของเลียงผา ภาษาท้องถิ่น เรียกว่า “โครำ” ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่มีค่าหายาก

ถ้ำสวนปราง
อยู่ทางด้านตะวันออกของพื้นที่ บริเวณบ้านสวนปราง เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ภายในกว้างขวาง มีความลึกจากปากถ้ำประมาณ 300 เมตร มีหินงอก หินย้อยอยู่ตามผนังถ้ำดูคล้ายผ้าม่าน สวยงาม ถ้ำนี้ได้รับฉายาว่า “วิมานค้างคาว” เพราะมีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก ถ้ำสวนปรางอยู่บริเวณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สข.1 (สวนปราง) การเข้าไปเที่ยวชมควรขอเจ้าหน้าที่นำทาง

เทือกเขาคีโหมด
อยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่สำรวจ เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีภูมิประเทศสวยงามมาก ประกอบด้วย ภูเขา น้ำตก ถ้ำ หน้าผา สภาพป่าเป็น ป่าดิบชื้นและป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำธรรมชาติมากมาย มีสัตว์ป่าอาศัยอย่างชุกชุม เช่น ช้างป่า เสือโคร่ง สมเสร็จ เลียงผา หมี เก้ง กวางป่า กระจง และนกนานาชนิด จึงเหมาะสมกับการเดินเท้าท่องไพรชมธรรมชาติและตั้งแค็มป์เป็นอย่างยิ่ง

เทือกเขานาง
เดินเท้าจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สข. 1 (สวนปราง) ตามเส้นทางมีน้ำตกและสภาพป่าที่สมบูรณ์บนยอดเขามีต้นนางขึ้นเป็นจำนวนมาก มีระยะทาง 10 กิโลเมตร


น้ำตกภูริน
อยู่ห่างจากถ้ำสวนปราง ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยไหลผ่านภูเขาหินปูน ไหลผ่านถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีค้างคาว อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในลำห้วยมีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอยู่ชุกชุมมาก

น้ำตกสำนักเขียน
อยู่ทางตอนใต้ห่างจากสี่แยกจอมพิบูลย์ 25 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีชั้นน้ำตกทั้งหมด 7 ชั้น มีความร่มรื่นสวยงามน่าพักผ่อนหย่อนใจมาก

น้ำตกหน่อตง
ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกที่สวยงามซ่อนตัวอยู่กลางป่า มีพรรณไม้ป่าดิบชื้นขึ้นปกคลุม
อย่างหนาแน่น มี 7 ชั้น



น้ำตกห้วยโหมด
เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น อยู่บริเวณตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

อุทยานมีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยวสามารถจองห้องพักได้ทางเว็บไซต์ของอุทยาน http://www.dnp.go.th/parkreserve/reservation.asp  มีลานกางเต้นท์และร้านอาหารให้บริการ  

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
หมู่ที่ 2 ต.สี่ขีด อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ 0 7547 0708 โทรสาร 0 7547 0708 อีเมล [email protected]

รถยนต์
- จากจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางไปตามเส้นทางสายเอเชีย นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ประมาณ 69 กิโลเมตรจะถึงสี่แยกต้นพยอม ทางแยกขวาไปอำเภอสิชล 1 กิโลเมตร ทางแยกซ้ายเข้าสู่ที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ประมาณ 15 กิโลเมตร

- จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ประมาณ 52 กิโลเมตร จะถึงสามแยกเขาหัวช้าง เลี้ยวขวาระยะทาง 10 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook